AS9100 Eğitimi

AS 9100, havacılık, uzay ve savunma sanayi için özel olarak geliştirilmiş bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 tabanlı bu standart, sektörel ihtiyaçlara ve özel gereksinimlere uyarlanmıştır. AS 9100, sektördeki üretim hatalarının minimize edilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için kritik bir rol oynamaktadır.

AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Avantajları

AS 9100 Uzay Kalite standardını uygulamanın firmanıza sağlayacağı başlıca avantajlar şunlardır: AS 9100, havacılık ve uzay endüstrisi için kalite yönetim sistemleri (yönetim sistemleri) kapsamında yer alır ve bu sistemler, tasarım, geliştirme, üretim, operasyon, hizmet ve bakım gibi alanlarda standart gereksinimleri belirler.

Üretim Hatalarının Minimize Edilmesi: Standart, üretim süreçlerinin daha kontrollü ve standartlara uygun şekilde yönetilmesini sağlar. Bu da üretim hatalarını minimize eder.

Prestij ve Müşteri Kaybı Riskinin Azaltılması: Hatalı üretimden kaynaklanan prestij kaybı ve müşteri memnuniyetsizliği riski önemli ölçüde azalır.

Tamir/Yeniden İşlemeden Kaynaklı Maliyet ve Zaman Kaybının Azaltılması: Kalite yönetimi sayesinde tamir veya yeniden işleme ihtiyaçları azalır, böylece maliyet ve zaman kaybı düşer.

Süreçler Arasındaki Karmaşanın Azalması: Standart, süreçlerin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlayarak karmaşayı azaltır ve performansı artırır.

Daha Etkin Planlama ve Üretim: Standartların getirdiği disiplin ve düzen, planlama ve üretim süreçlerinin daha etkin gerçekleştirilmesini sağlar.

Yeni Müşteriler Edinme Şansı: Tanınmış bir kalite sistemine sahip olmak, özellikle büyük ve prestijli müşteriler edinme şansını artırır.

Uluslararası İş Birlikleri: Airbus, Boeing, TAI gibi büyük kuruluşların bulunduğu IAQG (Uluslararası Havacılık Kalite Grubu) üyeliği ile dünya çapında çalışma imkanları elde edilir.

AS 9100 Havacılık ve Uzay Eğitiminin İçeriği

AS 9100 eğitimi, standart hakkında kapsamlı bilgi sunan ve uygulama becerilerini geliştiren bir eğitim programıdır. Eğitim içeriği şu başlıkları kapsar:

AS 9100 ve ISO 9001 İlişkisi

AS 9100 Rev. D, ISO 9001 tabanlı bir standart olup, havacılık ve uzay sektörlerine özgü ek gereksinimler içerir. ISO 9001’in temel prensipleri üzerine inşa edilen AS 9100, sektöre özel ihtiyaçları karşılar.

AS 9100 Tarihçesi

AS 9100 standardının geliştirilme süreci ve tarihçesi, sektörün kalite yönetimi ihtiyaçlarının evrimini anlamak için önemlidir. Bu bölümde, AS 9100’ün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar anlatılır.

IAQG’nin Yapısı

Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG), AS 9100 standardını belirleyen ve geliştiren kuruluş olarak önemli bir role sahiptir. IAQG’nin yapısı ve işleyişi, global havacılık ve uzay endüstrisindeki kalite yönetim standartlarının nasıl belirlendiğini ve uygulandığını gösterir.

AS 9100 Standartları

AS 9100 standardı, AS 9110 ve AS 9120 gibi diğer havacılık standartları ile birlikte ele alınır. Bu standartların her biri, farklı sektör gereksinimlerini karşılamaya yönelik özel gereksinimler içerir:

AS 9100: Havacılık, uzay ve savunma sektörleri için genel kalite yönetim sistemi gereksinimlerini kapsar.

AS 9110: Havacılık bakım organizasyonları için özel kalite yönetim gereksinimlerini tanımlar.

AS 9120: Havacılık ve uzay sektörlerinde malzeme ve parça tedarikçileri için gereksinimleri içerir.

AS 9100 Kalite Yönetim Sisteminin Önemi

AS 9100, havacılık ve uzay endüstrisinde kalite yönetiminin temellerini oluşturur. Standart, müşteri memnuniyetini artırmak ve ürün güvenilirliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

AS 9100:2016’da Yer Alan Terimler ve Tanımları

AS 9100:2016 versiyonunda kullanılan terimler ve tanımlar, standart gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu bölümde, sıkça kullanılan terimler ve tanımları açıklanır.

AS 9100:2016’nın Temel Kavramları

AS 9100:2016, havacılık süreç etkinliğini artırmak için belirli temel kavramları içerir. Bu kavramlar, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlar:

Risk Yönetimi: Süreçlerdeki risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi.

Süreç Yaklaşımı: Tüm süreçlerin entegre bir şekilde yönetilmesi.

Sürekli İyileştirme: Kalite yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi.

AS 9100:2016 Standart Gereklilikleri

AS 9100:2016’nın gereklilikleri, herhangi bir istisna olmaksızın, kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için belirlenmiştir. Bu gereklilikler, kalite politikası, hedefler, iç denetimler ve sürekli iyileştirme gibi alanları kapsar.

AS 9100 Eğitimi Nasıl Alınır?

AS 9100 kalite yönetim sistemi eğitimi almak isteyenler için çeşitli seçenekler mevcuttur. Eğitim programları genellikle çevrimiçi ve yüz yüze formatlarda sunulur. Bu eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verilir ve katılımcılara sertifika imkanı sunar.

ilginizi çekebilir

Daha Farklı Programları Keşfet

CE Standardı Nedir - Avrupa Birliği Güvenlik ve Kalite İşareti

CE Standardı Nedir?

Acadezone olarak sunduğumuz eğitim programları, çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. CE standardı, ürünlerin Avrupa Birliği (AB) pazarında serbest dolaşımını

İnceleyin