/
IT & Bilişimciler için Sertifikalı Eğitimler
/

IT & Bilişimciler için Sertifikalı Eğitimler

Bilişim ve IT

Yeni teknolojiler, iş modelleri ve pazar trendleri ortaya çıktıkça, işgücünün bu değişimlere hızla uyum sağlaması ve yenilikçi çözümler geliştirebilmesi gerekiyor. Bu eğitimler, profesyonellerin ve öğrencilerin en son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını, sektördeki en iyi uygulamaları öğrenmelerini ve bu bilgileri iş yerinde uygulayabilmelerini sağlıyor. Bu şekilde, şirketler ve organizasyonlar rekabet avantajı elde ediyor, verimliliklerini artırıyor ve pazarda daha etkin bir konuma geliyorlar. Ayrıca, bu eğitimler, teknoloji odaklı bir işgücü yaratılmasına ve böylece sektördeki inovasyon ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle, bu tür eğitimlerin sektördeki önemi, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde artmaktadır.

SO/IEC/IEEE 23026:2023, web sitelerinin mühendisliği ve yönetimiyle ilgili sistem mühendisliği ve yönetim gereksinimlerini tanımlayan bir standarttır. Bu standart, strateji, tasarım, mühendislik, test ve doğrulama, yönetim ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere intranet ve ekstranet ortamları için web sitelerinin yaşam döngüsüne yöneliktir. Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) bilgilerini sunmak için web teknolojisini kullananlara; sistem ve hizmet kullanıcıları için bilgiler, sistem ve yazılım mühendisliği projeleri için planlar ve raporlar, ve IT hizmet yönetimi için politika, plan ve prosedürlerin dokümantasyonuna uygulanır.

Bu standart, web sitelerinin kullanılabilirliği ve yönetilen web sitesi operasyonlarının bakım kolaylığına ilişkin aşağıdaki yönleri ele alır: ilgili ve zamanında bilgi bulma, bilgi güvenliği yönetimi uygulama, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlama, tutarlı ve verimli geliştirme ve bakım uygulamaları sağlama.

Bu standart, özellikle pazarlama veya satış amacıyla kullanılan, eğitim materyalleri sunan veya iş veya tüketici işlem uygulamaları için grafik kullanıcı arayüzleri sağlayan web siteleri için geçerli değildir. Ancak, bu tür sitelerin yönetimi için faydalı içgörüler sağlayabilir.

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği , Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerde okuyan veya mezun olan kişiler için bu standartın eğitimi oldukça önemlidir. ISO/IEC/IEEE 23026:2023 eğitimi, bu alanlarda eğitim gören bireylere, web sitesi mühendisliği ve yönetimi konusunda kritik beceriler ve standartlar hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Eğitim, web sitesi tasarımı ve geliştirmesindeki en iyi uygulamalar, kullanılabilirlik, erişilebilirlik, bilgi güvenliği yönetimi ve etkin bakım stratejileri konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Bu bilgiler, mezunların kariyerlerinde, özellikle web tabanlı sistemlerin giderek daha önemli hale geldiği dijital çağda, rekabet avantajı sağlar ve onları sektördeki değişen taleplere uyum sağlama konusunda donatır.

ISO/IEC TS 27560:2023, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (PII) işlenmesine yönelik PII sahiplerinin rızasını kaydetmek için birbirleriyle uyumlu, açık ve genişletilebilir bir bilgi yapısı belirtir. Bu belge, bir PII sahibinin PII işleme rızasına ilişkin rıza makbuzları ve rıza kayıtlarının kullanımı üzerine gereksinimler ve öneriler sunar. Amaçları şunlardır:

 • PII sahibine rızanın bir kaydını sağlamak;
 • Bilgi sistemleri arasında rıza bilgisinin değişimini desteklemek;
 • Kaydedilen rızanın yaşam döngüsünün yönetimini kolaylaştırmak.

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için ISO/IEC TS 27560:2023 eğitimi oldukça önemlidir. Bu eğitim, bireylere, özellikle veri koruma ve gizlilik konularında giderek artan bir öneme sahip olan PII işleme ve rıza yönetimi konusunda kritik bilgiler ve beceriler sağlar. Öğrenciler ve mezunlar, bu eğitim sayesinde, rıza kayıtlarının nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve kullanılacağı konusunda derinlemesine anlayış kazanır. Bu bilgiler, mezunların kariyerlerinde, özellikle gizlilik odaklı düzenlemelerin ve standartların giderek daha fazla önem kazandığı günümüz dijital dünyasında, rekabetçi bir avantaj sağlar ve onları sektördeki değişen taleplere uyum sağlamaya hazırlar. Bu eğitimin alınması, mezunların gizlilik teknolojileri alanındaki kariyer fırsatlarını genişletir ve onları, gizlilik ve veri koruma konularında daha donanımlı hale getirir

ISO/IEC 27032:2023, internet güvenliği üzerine odaklanan bir standarttır ve sibergüvenlik konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu belge, internet güvenliği, web güvenliği, ağ güvenliği ve sibergüvenlik arasındaki ilişkiyi açıklar, internet güvenliğine genel bir bakış sağlar, internet güvenliğinde rol alan ilgili tarafları tanımlar ve ortak internet güvenliği sorunlarını ele almak için yüksek seviyeli rehberlik sunar.

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerde eğitim alan öğrenciler ve mezunlar için ISO/IEC 27032:2023 eğitimi oldukça değerlidir. Bu eğitim, öğrencilere ve mezunlara internet güvenliği konusunda derinlemesine bilgi ve anlayış kazandırır. Eğitim, siber tehditlerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasına odaklanır.

Öğrenciler ve mezunlar, bu eğitimle birlikte, internet üzerindeki güvenlik tehditlerini daha iyi anlama, bu tehditlere karşı etkili stratejiler geliştirme ve kuruluşların siber güvenlik duruşunu güçlendirme konusunda kritik beceriler kazanır. Ayrıca, bu eğitim, mezunların siber güvenlik alanında artan talebe uyum sağlamalarını ve bu alanda kariyer fırsatlarını genişletmelerini sağlar. ISO/IEC 27032:2023 eğitimi, özellikle siber güvenlik konusundaki uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uygun olarak, güvenlik politikaları ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için gereken becerileri kazandırır. Bu, mezunların hem özel sektörde hem de kamu sektöründe değerli ve etkili siber güvenlik profesyonelleri olarak pozisyon alabilmelerine yardımcı olur.

ISO/IEC 25059:2023, Yapay Zeka (AI) sistemleri için bir kalite modeli sunar ve bu, SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation) standartlarına özel bir uygulama genişlemesidir. Bu belge, AI sistemlerinin kalitesinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi için tutarlı bir terminoloji sağlayan karakteristikler ve alt karakteristikler içerir. Modelde ayrıntılı olarak belirtilen bu özellikler, belirtilen kalite gereksinimlerinin tamamlanmışlığı için karşılaştırılabilecek bir kalite karakteristikleri seti sağlar.

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler ve bu alanlardan mezun olanlar için ISO/IEC 25059:2023 eğitimi önemlidir. Bu eğitim, AI sistemlerinin kalite değerlendirmesinde kullanılan temel terminoloji, metodolojiler ve kriterler konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

Öğrenciler ve mezunlar, bu eğitimle AI sistemlerinin kalite özelliklerini nasıl belirleyeceklerini, bu özellikleri nasıl ölçeceklerini ve AI sistemlerinin kalitesini nasıl değerlendireceklerini öğrenirler. Bu beceriler, AI sistemlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sırasında karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmede kritik rol oynar. Ayrıca, bu eğitim, mezunların AI sistemlerinin kalitesini artırmak ve bu sistemlerin kullanıcı ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamak için gerekli stratejileri ve yaklaşımları uygulamalarına yardımcı olur.

ISO/IEC 25059:2023 eğitimi, öğrencilerin ve mezunların AI teknolojilerinin hızla gelişen alanında rekabet avantajı kazanmalarını ve bu alandaki kariyer fırsatlarını genişletmelerini sağlar. Bu eğitim, AI sistemlerinin kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefler ve bu uzmanların sektörde değerli katkılarda bulunmalarına olanak tanır.

ISO/IEC TR 27563:2023, Yapay Zeka (AI) kullanım örneklerinde güvenlik ve gizliliği değerlendirmeye yönelik en iyi uygulamaları tanımlayan bir belgedir. Özellikle ISO/IEC TR 24030’da yayınlanan kullanım örneklerini kapsar. Bu belge, ilgili AI sisteminin güvenlik ve gizlilik değerlendirmesi, güvenlik ve gizlilikle ilgili endişeler, riskler, kontroller, güvence ve planlar gibi konuları ele alır. Güvenlik ve gizlilik ayrı ayrı ele alınır, çünkü güvenlik analizi ile gizlilik analizi farklılık gösterebilir.

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler ve mezunlar için ISO/IEC TR 27563:2023 eğitimi oldukça değerlidir. Bu eğitim, yapay zeka sistemlerinde güvenlik ve gizlilik değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı konusunda kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırır.

Öğrenciler ve mezunlar, bu eğitimle AI sistemlerinde güvenlik ve gizlilik risklerini belirleme, bu riskleri azaltmak için kontrolleri nasıl uygulayacaklarını, ve güvenlik ve gizlilik güvencesi sağlama konusunda derinlemesine anlayış kazanır. Bu bilgi, AI sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında karşılaşılabilecek güvenlik ve gizlilik zorluklarına karşı etkili çözümler sunmada kritik bir rol oynar.

ISO/IEC TR 27563:2023 eğitimi, öğrencilerin ve mezunların AI teknolojileri alanında güvenlik ve gizlilik konularında uzmanlaşmalarını sağlar. Bu uzmanlık, onlara AI sistemlerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde tasarlanmasında ve uygulanmasında önemli bir rol oynamalarını sağlar. Ayrıca, bu eğitim, özellikle gizlilik ve güvenlik konularında artan düzenleyici gereksinimlere ve beklentilere yanıt verebilecek nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Bu, mezunların AI teknolojilerinin gelişen alanında değerli kariyer fırsatlarını keşfetmelerine olanak tanır.

ISO/TR 6039:2023, blok zinciri ve dağıtılmış defter teknolojileri (DLT) için tasarım ve bu sistemlerin blok zinciri olmayan sistemlerle etkileşimine ilişkin tanımlayıcıların genel bir bakışını sağlar. Bu belge, blok zinciri sistemlerinin tasarımında ve bu sistemlerin diğer sistemlerle uyumluluğunda önemli olan tanımlayıcıları ve ilgili standartları ve kayıtları kapsar.

Bu belgede tanımlayıcıların dahil edilmesi için kullanılan kriterler şunlardır:

 • Kamu sektörü tarafından vatandaş numaraları, işletme kayıt numaraları veya arazi kayıt numaraları gibi konular ve nesneler için verilen tanımlayıcılar (ve ilgili standartlar ve kayıtlar);
 • Uluslararası olarak tanınan ve aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan tanımlayıcılar:
  • Bir tanımlayıcının SDO (Standart Geliştirme Organizasyonu) tarafından uluslararası bir standart olması;
  • Tanımlayıcının ilgili endüstrinin normlarına göre de facto bir standart olması (bile olsa bir SDO’nun uluslararası standardı olmaması).
 • DLT sistemleri için aşağıdaki kriterlerden birini karşılayarak ilgili olan tanımlayıcılar:
  • DLT olmadan kullanılmış ancak DLT hizmetlerinin sorunlarını çözmede başarılı olmuş bir tanımlayıcı;
  • Başlangıçtan itibaren DLT kullanımı düşünülerek tasarlanmış bir tanımlayıcı.

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler ve bu alanlardan mezunlar için ISO/TR 6039:2023 eğitimi oldukça önemlidir. Bu eğitim, öğrencilere ve mezunlara, blok zinciri ve DLT sistemlerinin tasarımı ve uygulaması için kritik olan tanımlayıcılar ve standartlar konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

Öğrenciler ve mezunlar, bu eğitimle blok zinciri ve DLT sistemlerinin etkili bir şekilde nasıl entegre edileceğini, bu teknolojilerin çeşitli uygulama alanlarındaki potansiyelini ve bu sistemlerin güvenlik ve verimlilik açısından nasıl optimize edileceğini öğrenirler. Bu bilgiler, mezunların blok zinciri ve DLT teknolojilerinin gelişen alanında önemli roller üstlenmelerine ve sektörde değerli katkılarda bulunmalarına olanak tanır. ISO/TR 6039:2023 eğitimi, özellikle bu teknolojilerin hızla gelişen dünyasında yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmeleri için gerekli beceri ve bilgiyi kazandırır.

BS EN ISO/IEC 22989:2023, Yapay Zeka (AI) alanındaki kavramları ve terminolojiyi tanımlayan bir belgedir. Bu belge, yapay zeka ile ilgili terminolojiyi oluşturmakta ve AI alanındaki kavramları açıklamaktadır. AI’nin geniş ve hızla gelişen alanında ortak bir dil ve anlayış sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu belge, diğer standartların geliştirilmesinde ve çeşitli ilgili taraflar veya paydaşlar arasında iletişimde destek olarak kullanılabilir. Bu, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde karşılaşılan karmaşıklıkları azaltmaya yardımcı olur ve farklı disiplinler ve sektörler arasında daha etkili bir iletişim ve işbirliği sağlar.

BS EN ISO/IEC 22989:2023, ticari işletmeler, hükümet ajansları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere tüm türden kuruluşlar için uygundur. Bu standart, yapay zeka ile ilgili projelerde çalışan veya yapay zeka teknolojileriyle ilgili politika ve prosedürler geliştiren herkes için önemlidir.

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler ve mezunlar için bu standartın eğitimi özellikle faydalıdır. Eğitim, yapay zeka konusunda genel bir bilgi tabanı oluşturmak, sektörde kullanılan terimleri ve kavramları anlamak ve bu bilgileri pratik uygulamalarda kullanabilmek için gerekli becerileri kazandırır.

Öğrenciler ve mezunlar, bu eğitim sayesinde yapay zeka alanındaki standart terminolojiyi ve kavramları anlayarak, bu alandaki projelerde daha etkili çalışabilir ve yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynayabilirler. Ayrıca, bu standart eğitimi, öğrencilerin ve mezunların yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişen dünyasında güncel kalabilmelerini ve bu alanda kariyer fırsatlarını genişletmelerini sağlar.

 

Bu Eğitimler : Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Bu eğitimler, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler ve mezunlar için çeşitli nedenlerle önem taşımaktadır:

 1. Teknolojik Yetkinlik ve Uzmanlık Geliştirme: Bu eğitimler, öğrencilerin ve mezunların hızla gelişen teknolojik dünyada güncel kalabilmelerini sağlar. Yapay zeka, blok zinciri, siber güvenlik ve diğer ilgili teknolojilerde derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır, bu da mezunların iş piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlar.

 2. Endüstriye Uygunluk ve İş Fırsatları: Sektörel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmış bu eğitimler, öğrenci ve mezunların endüstri standartlarına uyum sağlamalarına ve iş dünyasındaki yeni trendlerle entegre olmalarına yardımcı olur. Bu, mezunların istihdam edilebilirliklerini artırır ve onlara çeşitli kariyer yolları açar.

 3. Kritik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri: Eğitimler, öğrencilerin ve mezunların karmaşık teknolojik problemleri analiz etme ve çözme yeteneklerini geliştirir. Bu beceriler, iş dünyasında ve akademik araştırmalarda hayati önem taşır.

 4. Uluslararası Standartlar ve Düzenlemelere Uyum: Özellikle düzenlenmiş ve uluslararası kabul görmüş standartlara dayalı eğitimler, mezunların uluslararası düzeyde kabul edilen pratikleri anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Bu, global iş olanaklarına erişim ve uluslararası projelerde çalışma fırsatı sunar.

 5. Etkili İletişim ve Takım Çalışması: Bu eğitimler, öğrencilere ve mezunlara, farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle etkili iletişim kurma ve takım çalışması yapma becerileri kazandırır. Bu beceriler, iş yerinde başarılı olmak için kritik öneme sahiptir.

 6. Sürekli Öğrenme ve Kişisel Gelişim: Teknoloji sürekli evrildiği için, bu eğitimler öğrenci ve mezunlara sürekli öğrenmenin önemini vurgular ve onlara kendilerini sürekli geliştirme alışkanlığı kazandırır.

Sonuç olarak, bu eğitim programları, öğrencilerin ve mezunların teknoloji sektöründe başarılı bir kariyere adım atmalarını sağlayacak temel beceri ve bilgileri sunar. Bu eğitimler, onların hızla değişen ve gelişen bir dünyada etkili ve yenilikçi profesyoneller olmalarına olanak tanır.

Kimler Katılabilir ?

Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği gibi teknik veya teknoloji odaklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler veya bu alanlardan mezun olan kişiler. Bu eğitimler, onlara akademik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmek ve iş dünyasında aranan becerileri kazanmak için fırsatlar sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim Programları:

 • Paket İçeriği: 7 adet eğitim
 • Mezunlar İçin Fiyat: 5.000 ₺ (KDV Dahil)
 • Öğrenci Fiyatı: 4.750 ₺ (KDV Dahil)
  • (2., 3., ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerlidir)
 •  

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 12 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 180 Gün Erişim: Eğitimlerimize 180 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 180 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Ödemenizi yaptıktan sonra, eğitim programlarımıza en geç 24 saat içinde erişim sağlayabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama 14 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. ISO Standartları eğitimlerimiz ise, bu standartların temel prensipleri ve uygulamaları üzerine odaklanarak ortalama 10 saatlik bir süreyi kapsar. Her iki eğitim programımız da, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
 

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta