Elektrik & Elektronik Mühendisliği Sertifikalı Eğitim Programları
elektronik-muhendisligi-egitim

Elektrik ve elektronik mühendisliği, modern dünyamızın temel yapı taşlarından biridir ve bu alandaki uzmanlık, hızla gelişen teknolojiler ve sürekli yenilenen uluslararası standartlar doğrultusunda büyük önem taşır. Acadezone olarak, Elektrik-Elektronik, Elektrik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak sunduğumuz eğitim programları, bu dinamik sektörün temel ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edip, en güncel ve etkili eğitimleri sunmayı amaçlamaktadır.

Uzaktan eğitim imkanı sunarak, öğrenci ve profesyonellerin zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak, sektördeki en son uygulamaları ve standartları öğrenmelerine olanak tanıyoruz. Bu kapsamda, elektrik mühendisliği (elektrik mühendisliği) alanında online kurslar ve eğitimler de sunmaktayız. Bu kurslar, elektronik cihaz gereksinimleri, elektrik mühendisliğinin çeşitli disiplinlerini yönetme ve proje tasarımı ve uygulaması gibi pratik konuları kapsamaktadır.

Bu eğitimler, elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarındaki temel konuların yanı sıra, endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri, haberleşme teknolojileri ve otomotiv mühendisliğinde ileri düzey uygulamalar gibi daha spesifik konularda da derinlemesine bilgi ve beceri sağlamaktadır.

Özellikle endüstri 4.0, IoT (Internet of Things), akıllı sistemler ve yenilenebilir enerji teknolojileri gibi alanlarda ilerleyen teknolojilere uyum sağlamak ve uluslararası kabul görmüş standartlarda uzmanlık kazanmak isteyen öğrenciler ve mezunlar için bu eğitimler vazgeçilmezdir. Acadezone, bu süreçte öğrenci ve mezunların yanında olarak, onlara kariyer yolculuklarında rehberlik eder ve sektörde başarılı olmaları için gerekli araçları sunar.

Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Eğitim Programları

Transmitterler, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinde kullanılan kritik bileşenlerdir. Bu cihazlar, proses değişkenlerini (basınç, sıcaklık, seviye, akış vb.) algılar ve bu bilgiyi kontrol sistemlerine ileterek süreçlerin doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Bu alanda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için özel sertifika programları, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Bu sertifika programları, elektrik devreleri, elektronik tasarım, otomasyon sistemleri ve mikrodenetleyiciler gibi konularda uzmanlık sağlar.

Sektörün Hangi Alanında ve Ne Zaman İşe Yarar?

 • Petrokimya ve Rafineri: Doğru basınç ve sıcaklık ölçümleri, güvenli ve verimli operasyon için kritiktir.

 • Gıda ve İçecek Üretimi: Hijyenik koşulların korunması için seviye ve sıcaklık kontrolü hayati önem taşır.

 • Su ve Atık Su Yönetimi: Su seviyeleri ve akış hızlarının doğru izlenmesi, kaynakların etkin yönetimini sağlar.

Bilirse Ne Olur, Bilinmezse Ne Olur?

 • Bilirse : Yanlış ölçüm ve veri iletimi, proseslerde hatalara, verimsizliklere ve potansiyel güvenlik risklerine yol açar.

 • Bilinmezse : Doğru ve güvenilir veri akışı sağlanır, proseslerin optimizasyonu ve güvenliği artırılır.

Sıcaklık, birçok endüstriyel prosesin verimliliği ve güvenliği için kritik bir parametredir. Doğru sıcaklık ölçümü, ürün kalitesinin ve proses güvenliğinin sağlanmasında temel rol oynar.

Sektörün Hangi Alanında ve Ne Zaman İşe Yarar?

 • Kimya ve İlaç Üretimi: Reaksiyon sıcaklıklarının doğru kontrolü, ürün saflığı ve verimliliği için önemlidir.

 • Enerji Üretimi: Türbin ve kazan sıcaklıklarının izlenmesi, enerji verimliliği ve güvenliği sağlar.

 • Metalurji: Metal döküm ve işleme süreçlerinde doğru sıcaklık kontrolü, malzeme kalitesini belirler.

Bilinmezse Ne Olur, Bilinirse Ne Olur?

 • Bilinmezse : Yanlış sıcaklık kontrolü, ürün kalitesinde düşüşe ve güvenlik risklerine yol açar.

 • Bilinirse : Doğru sıcaklık yönetimi ile ürün kalitesi ve proses güvenliği artırılır.

Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunları için seviye ölçüm teknolojileri eğitimi, endüstriyel süreçlerin kritik bir parçasını kapsar. Eğitim, katı ve sıvı seviyelerinin hassas bir şekilde nasıl ölçüleceği, seviye ölçüm cihazlarının ve transdüserlerin (deplasör, RADAR, GWR ve nükleer ölçüm cihazları gibi) seçimi, montajı, kalibrasyonu ve bakımı hakkında detaylı bilgiler sunar.

Eğitimin Önemi ve Neden Öğrenmeli: Modern endüstriyel otomasyon ve proses kontrol sistemlerinde seviye ölçümü, ürün kalitesini, güvenliği ve verimliliği doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Elektrik ve elektronik mühendisleri, özellikle enerji üretimi, petrokimya, ilaç ve gıda gibi sektörlerdeki tesislerin tasarımı ve işletilmesinde bu cihazların entegrasyonunu ve optimizasyonunu yönetmekle yükümlüdür.

Eğitim, mühendislerin seviye ölçüm teknolojilerinin teknik ve işlevsel yönlerini derinlemesine anlamalarını sağlar. Böylece mühendisler, karmaşık sistemlerde bile doğru donanım seçimi yapabilir, uygun kurulum ve bakım prosedürlerini uygulayabilir ve potansiyel arızaları teşhis edebilir.

Faydaları:

 • Bu bilgi, iş ilanlarında sıklıkla aranan pratik ve teknik yetenekleri geliştirecektir.

 • Operasyonel Mükemmellik: Verimli seviye ölçüm çözümleri tasarlayarak, işletme maliyetlerini düşürmeye ve süreç verimliliğini artırmaya katkı sağlayacaktır.

 • Güvenlik ve Uygunluk: Güvenlik standartlarına uygun şekilde çalışarak riskleri azaltacak ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayacaktır.

 • Inovasyon ve Problem Çözme: Gelişmiş ölçüm teknolojileri ile ilgili bilgi, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve endüstriyel sorunlara yaratıcı yaklaşımlar sunmaya olanak tanır.

Kısacası, bu eğitim programı, elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunlarının seviye ölçüm teknolojilerindeki en son trendleri ve uygulamaları anlamalarını sağlayarak onları endüstriyel otomasyon ve proses kontrol konularında iş piyasasında rekabet avantajı sağlayacak donanıma sahip olmalarını destekler.

Akış ölçümü, sıvı ve gazların doğru bir şekilde taşınmasını ve dağıtılmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir. Doğru akış hesaplamaları, proseslerin verimliliğini ve güvenliğini doğrudan etkiler.

Sektörün Hangi Alanında ve Ne Zaman İşe Yarar?

 • Petrol ve Gaz: Boru hatlarındaki akış hızlarının doğru ölçümü, kaynak yönetimi ve güvenliği sağlar.

 • Kimya Endüstrisi: Reaktörlerde ve proses hatlarında doğru akış kontrolü, ürün kalitesi ve verimliliği artırır.

 • Su Yönetimi: Su arıtma ve dağıtım sistemlerinde akış ölçümleri, kaynakların etkin kullanımını sağlar.

Bilinmezse Ne Olur, Bilinirse Ne Olur?

 • Bilinmezse : Yanlış akış ölçümleri, proses verimliliğini düşürür ve potansiyel güvenlik riskleri oluşturur.

 • Bilinirse : Doğru akış yönetimi ile proses optimizasyonu ve güvenliği artırılır.

Elektronik mühendisliği alanında Eğitim İçeriği
 1. Temel Kontrol Vanası Bilgisi: Vanaların çalışma prensipleri, farklı vana tipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilir.

 2. Malzeme Bilgisi: Farklı vana malzemeleri, trim malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri, korozyon direnci ve uygulama alanları üzerine bilgiler içerir.

 3. Tasarım ve Seçim: Doğru vana seçimi, boyutlandırma ve tasarımı hakkında kritik bilgiler sunar. Bu, proses ihtiyaçlarına göre en uygun vana tipinin seçilmesini içerir.

 4. Aktüatörler ve Pozisyonerler: Farklı aktüatör tipleri, pozisyoner kullanımı ve bunların kontrol sistemi ile entegrasyonu.

 5. Test ve Muayene Standartları: Vanaların ve aktüatörlerin test edilmesi, muayenesi ve sertifikalandırılması için kullanılan standartlar ve prosedürler.

 6. Bakım ve Onarım: Vana bakımı, sorun giderme ve onarım teknikleri üzerine pratik bilgiler.

 7. Güvenlik ve Çevresel Standartlar: İş ve çevre güvenliği ile ilgili standartlar, sızdırmazlık ve emisyon kontrolü.

Sektördeki Yararlar
 • Operasyonel Verimlilik : Doğru vana ve aktüatör seçimi, sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlar. Bu da enerji tasarrufu ve işletme maliyetlerinde azalma anlamına gelir.

 • Güvenlik ve Güvenilirlik: Vanaların ve kontrol sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması, seçilmesi ve bakımı, tesislerin güvenliğini artırır. Bu, hem insan sağlığı hem de üretim süreçleri için hayati öneme sahiptir.

 • Uyumluluk ve Standartlar: Bu eğitimi alan mühendisler, sektördeki mevcut standartlar ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu, projelerin uyumluluğunu ve yasal gerekliliklere uyarlığını sağlar.

 • Kariyer Fırsatları: Bu eğitim, petrol ve gaz, enerji üretimi, kimyasallar, ilaç, gıda ve içecek gibi birçok sektörde talep gören uzmanlık alanlarına kapı açar.

 • Teknolojik Gelişmeler: En yeni kontrol teknolojileri ve otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, mühendislerin sektördeki yenilikleri takip etmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar.

Eğitim İçeriği
 1. Temel Kontrol Vanası Bilgisi: Vanaların çalışma prensipleri, farklı vana tipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilir.
 2. Malzeme Bilgisi: Farklı vana malzemeleri, trim malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri, korozyon direnci ve uygulama alanları üzerine bilgiler içerir.
 3. Tasarım ve Seçim: Doğru vana seçimi, boyutlandırma ve tasarımı hakkında kritik bilgiler sunar. Bu, proses ihtiyaçlarına göre en uygun vana tipinin seçilmesini içerir.
 4. Aktüatörler ve Pozisyonerler: Farklı aktüatör tipleri, pozisyoner kullanımı ve bunların kontrol sistemi ile entegrasyonu.
 5. Test ve Muayene Standartları: Vanaların ve aktüatörlerin test edilmesi, muayenesi ve sertifikalandırılması için kullanılan standartlar ve prosedürler.
 6. Bakım ve Onarım: Vana bakımı, sorun giderme ve onarım teknikleri üzerine pratik bilgiler.
 7. Güvenlik ve Çevresel Standartlar: İş ve çevre güvenliği ile ilgili standartlar, sızdırmazlık ve emisyon kontrolü.
Sektördeki Yararlar
 • Operasyonel Verimlilik: Doğru vana ve aktüatör seçimi, sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlar. Bu da enerji tasarrufu ve işletme maliyetlerinde azalma anlamına gelir.
 • Güvenlik ve Güvenilirlik: Vanaların ve kontrol sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması, seçilmesi ve bakımı, tesislerin güvenliğini artırır. Bu, hem insan sağlığı hem de üretim süreçleri için hayati öneme sahiptir.
 • Uyumluluk ve Standartlar: Bu eğitimi alan mühendisler, sektördeki mevcut standartlar ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu, projelerin uyumluluğunu ve yasal gerekliliklere uyarlığını sağlar.
 • Kariyer Fırsatları: Bu eğitim, petrol ve gaz, enerji üretimi, kimyasallar, ilaç, gıda ve içecek gibi birçok sektörde talep gören uzmanlık alanlarına kapı açar.
 • Teknolojik Gelişmeler: En yeni kontrol teknolojileri ve otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, mühendislerin sektördeki yenilikleri takip etmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar.

Sonuç olarak, bu eğitim programı elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunlarına, hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak, sektörde aranan uzmanlar haline gelmelerine yardımcı olur. Bu, onların iş bulma potansiyellerini artırır ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunur.

Bu eğitim programı, elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunları için tasarlanmıştır ve endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliğine odaklanır. Günümüzde endüstriler, giderek artan siber tehditlerle karşı karşıya kalmakta ve bu durum, kontrol sistemlerinin güvenliğini sağlamanın kritik önemini ortaya koymaktadır. Bu eğitim, katılımcılara endüstriyel kontrol sistemlerini etkileyebilecek siber güvenlik tehditleri, bu tehditlere karşı korunma yöntemleri ve sistemlerin siber saldırılara karşı nasıl korunacağı hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

Program, sızma testleri, fiziksel ve siber güvenlik önlemleri, ağ güvenliği, sistem sertifikasyonları ve güvenlik duvarı konfigürasyonları gibi önemli konuları kapsar. Ayrıca, gerçek dünya senaryolarına dayalı pratik uygulamalarla, katılımcılara endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin güvenliğini sağlamada gerekli becerileri kazandırır.

Bu eğitimle katılımcılar;

 • Endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik siber tehditleri tanıyacak,
 • Etkili siber güvenlik stratejileri geliştirebilecek,
 • Fiziksel ve siber güvenlik önlemlerini uygulayabilecek,
 • Ağ güvenliğini sağlama ve sürdürme konusunda yetkin olacak,
 • Güvenlik duvarları ve diğer güvenlik cihazlarını etkin bir şekilde yapılandırabileceklerdir.

Elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunları için bu eğitim, kariyerlerinde önemli bir fark yaratabilecek kritik beceriler kazandıracaktır. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu program, katılımcıların endüstrilerdeki potansiyel siber güvenlik zafiyetlerini tanıyıp, gerekli önlemleri alarak sistemleri koruyabilmelerini sağlayacak donanıma sahip olmalarını hedefler. Bu yetkinlikler, mezunları ve öğrencileri, iş gücünde değerli birer uzman haline getirecek ve onlara rekabetçi bir avantaj sağlayacaktır.

Neden Önemli? Emniyet vanaları, proses ekipmanlarını aşırı basınçtan korumak için kritik öneme sahiptir. Bu vanalar, tehlikeli durumların önlenmesi ve güvenli operasyonun sağlanması için tasarlanmıştır.

Sektörün Hangi Alanında ve Ne Zaman İşe Yarar?

 • Kimya ve Petrokimya: Reaktörler ve basınçlı kapların güvenliği için hayati önem taşır.
 • Enerji Üretimi: Buhar kazanları ve türbin sistemlerinde aşırı basıncın önlenmesi için kullanılır.
 • Gıda ve İçecek: Basınçlı sistemlerde güvenliğin sağlanması, ürün kalitesini ve operasyon güvenliğini artırır.

Bilinmezse Ne Olur, Bilinirse Ne Olur?

 • Bilinmezse : Aşırı basınç durumunda ekipman hasarı ve ciddi güvenlik riskleri oluşabilir.
 • Bilinirse : Emniyet vanalarının doğru kullanımı ile operasyonel güvenlik artırılır ve ekipman hasarı önlenir.

Ücretler ve Kampanyalar

Saha Ekipmanları Programlarının tamamı seçildiğinde 12.850 ₺ yerine 4.900 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız.

Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Saha Ekipmanları Programlarının yanı sıra PLC/DCS + Emniyet Vanaları Programı seçildiğinde( toplam 7 eğitim )  24.600 ₺ yerine 12.000 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız.

Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Güncel bir kampanya bulunmamaktadır.

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kampanyasız Liste Fiyatları

Elektrik & Elektronik Mühendisliği Sertifikalı Eğitim Programları Neden Önemlidir?

Sektörel Uzmanlık ve Yetkinlik:

Detaylı Bilgi ve Güncel Uygulamalar: Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında sunulan bu eğitimler, en son teknoloji ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Hızla gelişen endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri, akıllı sistemler ve yenilenebilir enerji teknolojileri gibi alanlarda güncel bilgi ve beceriler hayati önem taşır.

Spesifik Alanlarda Uzmanlık: Bu eğitimler, endüstriyel otomasyon, PLC/DCS sistemleri, haberleşme teknolojileri ve otomotiv mühendisliğinde ileri düzey uygulamalar gibi spesifik konularda uzmanlık kazandırır. Bu uzmanlık, mezunları sektörde daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline getirir.

Uluslararası Standartlara Uyumluluk:

Uluslararası Standartlara Hakimiyet: Eğitimler, ISO gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uyumluluk konusunda bilgi sağlar. Bu, mezunların farklı ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde iş olanaklarını genişletir.

Global Pazarda Etkinlik: Uluslararası standartlara uygun eğitim, elektrik ve elektronik mühendisliği profesyonellerinin global pazarda kabul gören uygulamaları anlamalarını ve bu standartlara uygun çalışmalar yapmalarını sağlar.

Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi:

İşverenlerin Tercihi: İşverenler, elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında uluslararası standartlara hakim adayları tercih ederler.

İş Bulma ve Kariyer Gelişimi: ISO ve benzeri standartlarla uyumlu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını ve kariyerlerini ileriye taşıma potansiyellerini artırır.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kapasitesi:

Ar-Ge’de Etkin Rol: Bu eğitimler, öğrenci ve mezunların Ar-Ge projelerinde etkin rol alabilmelerini sağlar. İnovasyon ve güvenli ürün geliştirmede bu beceriler kritik öneme sahiptir.

Kalite Yönetimi ve Güvenlik:

Ürün ve Hizmet Kalitesi: Kalite yönetimi ve güvenlik, elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında çok önemlidir. Bu eğitimler, ürün ve hizmet kalitesini artırma, riskleri azaltma ve güvenlik standartlarına uyum konularında destek sağlar.

Mesleki Gelişim ve Sürekli Öğrenme:

Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: Bu eğitimler, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu, sektördeki yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Etkili İletişim ve Ağ Kurma:

Etkili İletişim ve Profesyonel Ağ: Uluslararası standartlarda eğitim alan bireyler, sektördeki diğer profesyonellerle etkili iletişim kurabilir ve geniş bir profesyonel ağ oluşturabilirler. Bu, iş ve araştırma fırsatlarını artırır.

Kimler Katılabilir ?

Elektrik-Elektronik, Elektrik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Haberleşme,Otomotiv Mühendisliğinde öğrenim gören 1.2.3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya  mezun olanlar programlarına katılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 01 Temmuz 2024‘de Erişime Açılacaktır. 01 Temmuz 2024’den sonra 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama en az 8 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

Teknik Eğitim son geçerlilik süresi söz konusu değildir. Eğitim sertifikalarınızı ömür boyu kullanabilirsiniz.

Eğitim programlarımız uluslararası ( en az 4 ülkede çalışmış ) kıdemli baş mühendis elektrik-elektronik mühendisleri tarafından verilmektedir.

Sektörlere Göre Örnekler

1. Ağır Sanayi (En Yüksek Çalışma Oranı): Demir Çelik Sektörü

Transmitter Özellikleri ve Emniyet Vanaları:

 • Fayda: Demir çelik üretim süreçlerinde sıcaklık, basınç ve akış kontrolü kritik önem taşır. Transmitterler ve emniyet vanaları, üretim sürecinin güvenli ve verimli yönetilmesini sağlar.
 • Sonuç: Doğru ölçüm ve kontrol sistemleri, üretim kalitesini artırır, arıza ve kazaları önler, operasyonel verimliliği sağlar.

2. Büyük Ölçekli Üretim Tesisleri: Beyaz Eşya Fabrikaları vb.

Sıcaklık ve Akış Ölçüm Metotları:

 • Fayda: Üretim hatlarında sıcaklık ve akış ölçümleri, ürün kalitesini doğrudan etkiler. Doğru ölçümler, üretim sürecinin optimizasyonunu sağlar.
 • Sonuç: Kalite kontrol süreçleri iyileşir, üretim maliyetleri düşer, müşteri memnuniyeti artar.

3. Savunma Sanayi: Öncü Savunma Sanayi Şirketleri

Uluslararası Standartlara Göre Transmitter Özellikleri:

 • Fayda: Savunma sanayiinde hassas ölçüm ve kontrol sistemleri, güvenlik ve operasyonel etkinlik için hayati önem taşır.
 • Sonuç: Sistemlerin güvenilirliği artar, uluslararası standartlara uyum sağlanır, global pazarda rekabet gücü yükselir.

4. Enerji Tesisleri: Termik Santraller

Emniyet Vanaları ve Sıcaklık Ölçüm Metotları:

 • Fayda: Termik santrallerde güvenli ve verimli operasyon için emniyet vanaları ve sıcaklık ölçüm metotları kritiktir.
 • Sonuç: Enerji verimliliği artar, güvenlik riskleri azalır, operasyonel maliyetler düşer.

5. Otomotiv Sektörü

Akış Hesaplama Metotları ve Transmitter Özellikleri:

 • Fayda: Otomotiv üretim hatlarında akış ve basınç ölçümleri, ürün kalitesi ve üretim verimliliği açısından önemlidir.
 • Sonuç: Ürün kalitesi iyileşir, üretim süreçleri optimize edilir, rekabet avantajı sağlanır.

6. Ara Parça Üreten Orta Ölçekli Üretim Tesisleri: Orta Ölçekli KOBİ’ler

Sıcaklık ve Akış Ölçüm Metotları:

7. Telekomünikasyon & Haberleşme Sektörü: Mobil, Sabit Hat, İnternet Şirketleri

Transmitter Özellikleri ve Akış Hesaplama Metotları:

 • Fayda: Telekomünikasyon altyapılarında doğru veri akışı ve ölçümler, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler.
 • Sonuç: Ağ güvenilirliği ve performansı artar, hizmet kalitesi iyileşir, müşteri memnuniyeti yükselir.

8. Yazılım Sektörü: IT Çözüm Ortakları

Uluslararası Standartlara Uyumluluk:

 • Fayda: Yazılım sektöründe uluslararası standartlara uygunluk, veri güvenliği ve sistem güvenilirliği için önemlidir.
 • Sonuç: Güvenilir ve uluslararası kabul görmüş çözümler sunulur, müşteri güveni artar, rekabet avantajı sağlanır.

9. Otomasyon Sektörü: Büyük & Orta Ölçekli Şirketlere Çözüm Sağlayıcılar

Transmitter Özellikleri ve Emniyet Vanaları:

 • Fayda: Otomasyon sistemlerinde doğru ölçüm ve kontrol, proseslerin güvenliği ve verimliliği için kritiktir.
 • Sonuç: Sistem güvenliği ve operasyonel verimlilik artar, maliyetler düşer, rekabet avantajı sağlanır.

10. Büyük Ölçekli Projeler: Devlet Teşviklerini Kapsayacak Şekilde Yatırım Amaçlayan Proje Üretici Şirketler

Uluslararası Standartlara Göre Eğitimler:

 • Fayda: Büyük ölçekli projelerde uluslararası standartlara uyum, proje başarısı ve güvenilirlik için kritiktir.
 • Sonuç: Projeler güvenli, etkin ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülür, devlet teşviklerinden faydalanma olasılığı artar.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Aşağıdaki Türkiye temsilcilerimizden birine tıklayın

Burcu
Burcu

Başvuru Yardımı

Şuan Çevrimiçi

Çevrımdışı

Mesleğindeki
Dünya Standartlarını Öğren !
Altyapı Destekçilerimiz