/
Elektrik & Elektronik Mühendisliği Sertifikalı Eğitim Programları
/

Elektrik & Elektronik Mühendisliği Sertifikalı Eğitim Programları

elektronik-muhendisligi-egitim

Biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında eğitim almak, günümüzün hızla gelişen teknolojileri ve sürekli evrilen global standartlar göz önüne alındığında, büyük bir önem taşımaktadır. Acadezone olarak, bu alanlarda eğitim gören öğrencilere ve mezunlara yönelik olarak sunduğumuz eğitim programları, bu dinamik sektörün temel ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edip, en güncel ve etkili eğitimleri sunmayı amaçlamaktadır. Uzaktan eğitim imkanı sunarak, öğrenci ve profesyonellerin zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak, sektördeki en son uygulamaları ve standartları öğrenmelerine olanak tanıyoruz.

Bu eğitimler, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanlarındaki temel konuların yanı sıra, biyobankacılık, DNA laboratuvarlarında kirlilik önleme, klinik araştırmalar ve biyolojik değerlendirme yöntemleri gibi daha spesifik ve ileri düzey konularda da derinlemesine bilgi ve beceri sağlamaktadır. Özellikle genetik mühendisliği, biyoteknoloji, ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda ilerleyen teknolojilere uyum sağlamak ve uluslararası kabul görmüş standartlarda uzmanlık kazanmak isteyen öğrenciler ve mezunlar için bu eğitimler vazgeçilmezdir. Acadezone, bu süreçte biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik öğrenci ve mezunlarının yanında olarak, onlara kariyer yolculuklarında rehberlik eder ve sektörde başarılı olmaları için gerekli araçları sunar.

Bu eğitim programları, öğrenci ve mezunların, global standartlara ve sürekli değişen teknolojik yeniliklere hızla adapte olmalarını sağlayarak, kariyerlerinde ilerlemelerine ve sektörde rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde öğrenciler, hem teorik bilgilerini güçlendirir hem de pratik uygulamalarda gerekli becerileri kazanır. Bu da onların, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında daha etkin ve başarılı profesyoneller olmalarını sağlar.

Tüm Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Bölüm için Önerilen Eğitim Programları

Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunları için seviye ölçüm teknolojileri eğitimi, endüstriyel süreçlerin kritik bir parçasını kapsar. Eğitim, katı ve sıvı seviyelerinin hassas bir şekilde nasıl ölçüleceği, seviye ölçüm cihazlarının ve transdüserlerin (deplasör, RADAR, GWR ve nükleer ölçüm cihazları gibi) seçimi, montajı, kalibrasyonu ve bakımı hakkında detaylı bilgiler sunar.

Eğitimin Önemi ve Neden Öğrenmeli: Modern endüstriyel otomasyon ve proses kontrol sistemlerinde seviye ölçümü, ürün kalitesini, güvenliği ve verimliliği doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Elektrik ve elektronik mühendisleri, özellikle enerji üretimi, petrokimya, ilaç ve gıda gibi sektörlerdeki tesislerin tasarımı ve işletilmesinde bu cihazların entegrasyonunu ve optimizasyonunu yönetmekle yükümlüdür.

Eğitim, mühendislerin seviye ölçüm teknolojilerinin teknik ve işlevsel yönlerini derinlemesine anlamalarını sağlar. Böylece mühendisler, karmaşık sistemlerde bile doğru donanım seçimi yapabilir, uygun kurulum ve bakım prosedürlerini uygulayabilir ve potansiyel arızaları teşhis edebilir.

Faydaları:

 • Kariyer Gelişimi: Bu bilgi, iş ilanlarında sıklıkla aranan pratik ve teknik yetenekleri geliştirecektir.
 • Operasyonel Mükemmellik: Verimli seviye ölçüm çözümleri tasarlayarak, işletme maliyetlerini düşürmeye ve süreç verimliliğini artırmaya katkı sağlayacaktır.
 • Güvenlik ve Uygunluk: Güvenlik standartlarına uygun şekilde çalışarak riskleri azaltacak ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayacaktır.
 • Inovasyon ve Problem Çözme: Gelişmiş ölçüm teknolojileri ile ilgili bilgi, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve endüstriyel sorunlara yaratıcı yaklaşımlar sunmaya olanak tanır.

Kısacası, bu eğitim programı, elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunlarının seviye ölçüm teknolojilerindeki en son trendleri ve uygulamaları anlamalarını sağlayarak onları endüstriyel otomasyon ve proses kontrol konularında iş piyasasında rekabet avantajı sağlayacak donanıma sahip olmalarını destekler.

Eğitim İçeriği
 1. Temel Kontrol Vanası Bilgisi: Vanaların çalışma prensipleri, farklı vana tipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilir.
 2. Malzeme Bilgisi: Farklı vana malzemeleri, trim malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri, korozyon direnci ve uygulama alanları üzerine bilgiler içerir.
 3. Tasarım ve Seçim: Doğru vana seçimi, boyutlandırma ve tasarımı hakkında kritik bilgiler sunar. Bu, proses ihtiyaçlarına göre en uygun vana tipinin seçilmesini içerir.
 4. Aktüatörler ve Pozisyonerler: Farklı aktüatör tipleri, pozisyoner kullanımı ve bunların kontrol sistemi ile entegrasyonu.
 5. Test ve Muayene Standartları: Vanaların ve aktüatörlerin test edilmesi, muayenesi ve sertifikalandırılması için kullanılan standartlar ve prosedürler.
 6. Bakım ve Onarım: Vana bakımı, sorun giderme ve onarım teknikleri üzerine pratik bilgiler.
 7. Güvenlik ve Çevresel Standartlar: İş ve çevre güvenliği ile ilgili standartlar, sızdırmazlık ve emisyon kontrolü.
Sektördeki Yararlar
 • Operasyonel Verimlilik: Doğru vana ve aktüatör seçimi, sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlar. Bu da enerji tasarrufu ve işletme maliyetlerinde azalma anlamına gelir.
 • Güvenlik ve Güvenilirlik: Vanaların ve kontrol sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması, seçilmesi ve bakımı, tesislerin güvenliğini artırır. Bu, hem insan sağlığı hem de üretim süreçleri için hayati öneme sahiptir.
 • Uyumluluk ve Standartlar: Bu eğitimi alan mühendisler, sektördeki mevcut standartlar ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu, projelerin uyumluluğunu ve yasal gerekliliklere uyarlığını sağlar.
 • Kariyer Fırsatları: Bu eğitim, petrol ve gaz, enerji üretimi, kimyasallar, ilaç, gıda ve içecek gibi birçok sektörde talep gören uzmanlık alanlarına kapı açar.
 • Teknolojik Gelişmeler: En yeni kontrol teknolojileri ve otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, mühendislerin sektördeki yenilikleri takip etmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar.

Sonuç olarak, bu eğitim programı elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunlarına, hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak, sektörde aranan uzmanlar haline gelmelerine yardımcı olur. Bu, onların iş bulma potansiyellerini artırır ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunur.

Bu eğitim programı, elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunları için tasarlanmıştır ve endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliğine odaklanır. Günümüzde endüstriler, giderek artan siber tehditlerle karşı karşıya kalmakta ve bu durum, kontrol sistemlerinin güvenliğini sağlamanın kritik önemini ortaya koymaktadır. Bu eğitim, katılımcılara endüstriyel kontrol sistemlerini etkileyebilecek siber güvenlik tehditleri, bu tehditlere karşı korunma yöntemleri ve sistemlerin siber saldırılara karşı nasıl korunacağı hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

Program, sızma testleri, fiziksel ve siber güvenlik önlemleri, ağ güvenliği, sistem sertifikasyonları ve güvenlik duvarı konfigürasyonları gibi önemli konuları kapsar. Ayrıca, gerçek dünya senaryolarına dayalı pratik uygulamalarla, katılımcılara endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin güvenliğini sağlamada gerekli becerileri kazandırır.

Bu eğitimle katılımcılar;

 • Endüstriyel kontrol sistemlerine yönelik siber tehditleri tanıyacak,
 • Etkili siber güvenlik stratejileri geliştirebilecek,
 • Fiziksel ve siber güvenlik önlemlerini uygulayabilecek,
 • Ağ güvenliğini sağlama ve sürdürme konusunda yetkin olacak,
 • Güvenlik duvarları ve diğer güvenlik cihazlarını etkin bir şekilde yapılandırabileceklerdir.

Elektronik mühendisliği öğrencileri ve mezunları için bu eğitim, kariyerlerinde önemli bir fark yaratabilecek kritik beceriler kazandıracaktır. Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu program, katılımcıların endüstrilerdeki potansiyel siber güvenlik zafiyetlerini tanıyıp, gerekli önlemleri alarak sistemleri koruyabilmelerini sağlayacak donanıma sahip olmalarını hedefler. Bu yetkinlikler, mezunları ve öğrencileri, iş gücünde değerli birer uzman haline getirecek ve onlara rekabetçi bir avantaj sağlayacaktır.

Ücretler ve Kampanyalar

Herhangi bir eğitim programından 5 adet seçtiğinizde 9.000 TL yerine 3.850 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Biyoloji & MBG bölümü programlarının tamamı seçildiğinde 26.600 ₺ yerine 6.850 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Güncel bir kampanya bulunmamaktadır.

Biyoloji & MBG Bölümü Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Sektörel Uzmanlık ve Yetkinlik:

 • Detaylı Bilgi ve Güncel Uygulamalar: Bu eğitimler, biyoloji ve MBG alanlarında en son teknoloji ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sunar. Hızla gelişen genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve tıbbi araştırmalar gibi alanlarda güncel bilgi ve beceriler elzemdir.
 • Spesifik Alanlarda Uzmanlık: Biyobankacılık, DNA laboratuvar yönetimi, genomik analizler ve biyolojik değerlendirme gibi spesifik konularda uzmanlık, bu mezunları sektörde daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline getirir.

Uluslararası Standartlara Uyumluluk:

 • Uluslararası Standartlara Hakimiyet: Eğitimler, ISO gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uyumluluk konusunda bilgi sağlar. Bu, mezunların farklı ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde iş olanaklarını genişletir.
 • Global Pazarda Etkinlik: Uluslararası standartlara uygun eğitim, biyoloji ve MBG profesyonellerinin global pazarda kabul gören uygulamaları anlamalarını ve bu standartlara uygun çalışmalar yapmalarını sağlar.

Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi:

 • İşverenlerin Tercihi: İşverenler, biyoloji ve MBG alanlarında uluslararası standartlara hakim adayları tercih ederler.
 • İş Bulma ve Kariyer Gelişimi: ISO ve benzeri standartlarla uyumlu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını ve kariyerlerini ileriye taşıma potansiyellerini artırır.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kapasitesi:

 • Ar-Ge’de Etkin Rol: Bu eğitimler, öğrenci ve mezunların Ar-Ge projelerinde etkin rol alabilmelerini sağlar. İnovasyon ve güvenli ürün geliştirmede bu beceriler kritik öneme sahiptir.

Kalite Yönetimi ve Güvenlik:

 • Ürün ve Hizmet Kalitesi: Kalite yönetimi ve güvenlik, biyoloji ve MBG alanlarında çok önemlidir. Bu eğitimler, ürün ve hizmet kalitesini artırma, riskleri azaltma ve güvenlik standartlarına uyum konularında destek sağlar.

Mesleki Gelişim ve Sürekli Öğrenme:

 • Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: Bu eğitimler, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu, sektördeki yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Etkili İletişim ve Ağ Kurma:

 • Etkili İletişim ve Profesyonel Ağ: Uluslararası standartlarda eğitim alan bireyler, sektördeki diğer profesyonellerle etkili iletişim kurabilir ve geniş bir profesyonel ağ oluşturabilirler. Bu, iş ve araştırma fırsatlarını artırır.
Kimler Katılabilir ?

Biyoloji & Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde öğrenim gören 1.2.3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya  mezun olanlar programlarına katılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 28 Mart 2024‘de Erişime Açılacaktır. 28 Mart 2024’den sonra 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama en az 30 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta