Sağlık Yönetimi & Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sertifikalı Eğitimler

Tüm Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Sağlık yönetimi alanında eğitim almak, sağlık sistemlerinin etkin yönetimi, kalite ve hasta güvenliği standartlarının yükseltilmesi, ve pandemi gibi acil durumlara hazırlık gibi kritik konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır. Acadezone olarak, sağlık yönetimi öğrencileri ve mezunlarına yönelik olarak sunduğumuz eğitimler, bu disiplinin geniş yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Uzaktan erişim imkanı sayesinde, katılımcılar mekansal ve zamansal kısıtlamalar olmaksızın, sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi, hasta merkezli personel stratejileri, el hijyeni performansı gibi önemli konularda uzmanlık kazanabilirler.

Bu eğitim programları, sağlık yönetimi alanındaki temel standartları ve yönetim sistemlerini kapsamanın yanı sıra, kriz durumlarında geçici tıbbi tesislerin yönetimi, hasta ve personel güvenliğinin sağlanması, enfeksiyon kontrolü ve uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet sunumu gibi spesifik konularda da katılımcılara detaylı bilgi ve uygulama becerisi sunmaktadır. Özellikle kalite yönetimi, pandemiye yanıt, el hijyeni gibi sağlık yönetiminin temel taşları üzerine kurulu bu eğitimler, sağlık sektöründe liderlik yapmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak isteyen herkes için vazgeçilmezdir.

Eğitim Programları

ISO 7101:2023 standardı, sağlık hizmetlerinin kalitesini yönetme konusunda uluslararası bir mutabakat sağlayan ilk standardı temsil etmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencileri ve bu alanda mezun olmuş kişiler için sunulan ISO eğitimleri, sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeye yönelik sistemli bir yaklaşımı benimsemenin önemini vurgular. Bu eğitimin alınması, öğrenci ve mezunları şu açılardan donatarak avantaj sağlar:

 1. Kalite Kültürü Oluşturma: Eğitim, sağlık organizasyonlarında başarıya ulaşmanın anahtarının güçlü bir üst yönetim ve kalite kültürü oluşturmaktan geçtiğini öğretir. Bu, gelecekteki sağlık yöneticilerinin, kalitenin organizasyonun her seviyesinde nasıl entegre edileceğini anlamalarını sağlar.

 2. Hasta Merkezli Bakış Açısı: Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, saygı, şefkat, eş üretim, adalet ve onuru temel alan bir sağlık hizmeti sistemi inşa etmeyi amaçlar. Bu eğitim, öğrencilere ve mezunlara, hasta ve personel ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçlara duyarlı sistemler geliştirme becerisi kazandırır.

 3. Risk Yönetimi ve Güvenlik: Potansiyel riskleri tanımlama ve yönetme yeteneği, sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkiler. Eğitim, katılımcılara risk değerlendirme teknikleri ve güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda derinlemesine bilgi sunar.

 4. Süreç ve Sonuçların Sürekli İyileştirilmesi: Eğitim, sağlık hizmeti sunumunu kontrol altında tutmak için belgelenmiş süreçlerin ve bilgilerin nasıl kullanılacağını, klinik ve klinik olmayan performansın nasıl izleneceğini ve değerlendirileceğini öğretir. Bu, mezunların sürekli iyileştirme süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmelerini sağlar.

Bu eğitim, katılımcılara, pandemi gibi geniş çaplı sağlık krizlerine yanıt verme konusunda kritik öneme sahip olan geçici tıbbi tesislerin planlanması, kurulması, işletilmesi ve kapatılmasına yönelik kapsamlı bilgi ve beceriler sunar. ISO 5741:2023 standardı, sağlık krizleri sırasında hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak, enfeksiyon kontrolünü optimize etmek ve kaynakları etkili bir şekilde yönetmek için gerekli yönetim sistemlerini ve operasyonel prosedürleri belirler.

Bu eğitim sayesinde, sağlık yönetimi bölümü öğrencileri ve mezunları, pandemi gibi durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebilme, geçici tıbbi tesislerin yönetiminde liderlik yapabilme ve uluslararası standartlara uygun olarak en iyi uygulamaları benimseyebilme yeteneği kazanır. Bu beceriler, öğrenci ve mezunların sağlık sektöründe değerli ve aranan profesyoneller haline gelmelerine yardımcı olur.

ISO 22956:2021 standardına dayalı bir eğitim programı, sağlık yönetimi öğrencilerine ve mezunlarına, hasta bakımının kalitesini ve etkinliğini doğrudan etkileyen hasta merkezli personel dağılımının önemini kavratır. Bu eğitim, katılımcıların;

 • Hasta ihtiyaçlarına duyarlı personel planlaması yapabilme,
 • Farklı sağlık hizmeti senaryolarında esnek ve etkili personel dağılım stratejileri geliştirebilme,
 • Hasta memnuniyetini ve personel verimliliğini artıracak yönetim becerileri edinme,
 • Uluslararası standartlara uygun personel yönetim sistemleri kurabilme yeteneklerini geliştirir.

Bu beceriler, öğrenci ve mezunları sağlık sektöründe rekabetçi ve yenilikçi birer profesyonel yapar. Hasta merkezli personel yönetimi eğitimi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın yanı sıra, hasta güvenliği ve memnuniyetini de maksimize eder. Bu eğitim, sağlık yönetimi bölümü öğrencileri ve mezunları için değerli bir kariyer yatırımıdır.

ISO 22886:2020 standardına dayalı eğitim, sağlık yönetimi alanında çalışan veya çalışmayı hedefleyen bireyler için vazgeçilmezdir. Bu eğitim;

 • Sağlık yönetimiyle ilgili uluslararası kabul görmüş terimlerin doğru kullanımını öğretir,
 • Farklı sağlık disiplinleri arasında etkili iletişim ve anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur,
 • Sağlık politikaları, yönetim stratejileri ve hizmetlerin geliştirilmesinde netlik ve tutarlılık sağlar,
 • Öğrenci ve mezunların sektördeki profesyonel diyalog ve yazışmalarda doğru terminolojiyi kullanmalarını sağlayarak, profesyonelliklerini artırır.

Sağlık yönetimi alanında terminoloji eğitimi, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artıran, aynı zamanda bireylerin kariyer gelişimine katkıda bulunan önemli bir temeldir. Bu eğitim, sağlık yönetimi bölümü öğrencileri ve mezunları için kritik bir beceri seti kazandırarak, sektördeki başarılarını destekler.

ISO 23447:2023 standardı, sağlık kuruluşlarında el hijyeni sistemlerinin yönetimi ile ilgili eğitim, uyumluluk değerlendirme, performans/geri bildirim ve tesis gereksinimlerini belirtir. Bu standart, tesisin hazırlık durumu, el hijyeni eğitimi ve eğitimi, izleme, performans, teşvik ve iyileştirme için dikkat gerektiren önemli konuların belirlenmesi gibi alanları kapsar. Cerrahi el hazırlığının prosedürleri bu belge kapsamında ele alınmamaktadır.

Ayrıca, bu belge yüzey dezenfeksiyonu, alet dezenfeksiyonu, ultraviyole ışıma (UV-C), ısı ile sterilizasyon, oda sislenmesi veya elektrostatik püskürtme cihazları ve insan el hijyeni amaçları için tasarlanmamış veya uygun olmayan diğer yöntemleri dikkate almaz.

Cerrahi el hazırlığı dışında, bu belge özellikle klinik sağlık çalışanları, hastalar ve ziyaretçiler için geçerlidir.

Eğitim İçeriği Önemi:

ISO 23447:2023 standardına dayalı bir eğitim programı, sağlık hizmetlerinin temel bir yönü olan el hijyeni konusunda kapsamlı bir anlayış ve uygulama bilgisi sunar. Sağlık yönetimi öğrencileri ve mezunları için bu eğitim, sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrolü ve hasta güvenliğini artırmanın hayati önemini vurgular. Eğitim içeriği, katılımcıların;

 • El hijyeni sistemlerinin etkili bir şekilde nasıl planlanıp uygulanacağını öğrenmeleri,
 • El hijyeni eğitimi ve eğitim programlarını tasarlayıp uygulayabilme,
 • El hijyeni uyumluluk ve performansı izleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma,
 • Sağlık tesislerinde el hijyeni kültürünü teşvik etme ve iyileştirmeler için kritik konuları tanıma yeteneklerini geliştirir.

Bu eğitim sayesinde, sağlık yönetimi alanında eğitim gören öğrenciler ve mezunlar, sağlık kuruluşlarında el hijyeni konusunda liderlik yapma ve bu alanda iyileştirmeler yapma yeteneği kazanır. Bu beceriler, enfeksiyon kontrolü ve hasta bakımı kalitesini doğrudan etkileyerek, sağlık hizmetlerinin genel başarısına katkıda bulunur. Sağlık yönetimi profesyonelleri için el hijyeni yönetimi, hem kendi sağlıkları hem de hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir.

Acadezone, bu süreçte sağlık yönetimi öğrenci ve mezunlarının yanında olarak, onlara akademik ve profesyonel kariyerlerinde ilerlemeleri için gerekli araçları ve bilgiyi sunar. Eğitimlerimiz, katılımcıların sağlık sektöründe karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmalarını ve bu zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacak stratejiler geliştirmelerine olanak tanır. Bu sayede, sağlık yönetimi alanında eğitim gören bireyler, sadece teorik bilgiye değil, aynı zamanda sektördeki gerçek dünya sorunlarına çözüm üretebilecek pratik becerilere de sahip olurlar. Acadezone ile sağlık yönetimi eğitimi, bireylerin sağlık sektöründe etkili, yenilikçi ve duyarlı liderler olarak öne çıkmalarını sağlar.

Ücretler ve Kampanyalar :

Tüm eğitimleri seçtiğinizde ( 5 adet seçtiğinizde) 9.000 ₺ yerine 2.500 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Güncel Liste Fiyatı

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Eğitim AdıEğitim ÜcretiEğitim TürüBaşvuru
ISO 7101:2023 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemi3.750 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 5741:2023 - Pandemi'de Geçici Sağlık Tesislerinin Yönetimi1.400 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 22956:2021 - Hasta Odaklı Personel Yönetimi için Gereklilikler1.500 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 22886:2020 - Sağlık Kurumlarında Terimler ve Tanımlar1.000 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 23447:2023 - Sağlık Kurumlarında El Hijyeni Sistemlerinin Yönetimi3.750 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

 • Uluslararası Standartlara Uygunluk ve Rekabet Gücü: Bu eğitimler, sağlık yönetimi profesyonellerinin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak hizmet sunmalarını sağlar, böylece hem yerel hem de uluslararası alanda rekabet güçlerini artırır.

 • Kapsamlı Mesleki Yetkinlik: Sağlık yönetimi alanında ISO standartlarına dayalı eğitimler, katılımcılara hasta ve personel güvenliğini sağlama, kaliteli hizmet sunma ve sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi gibi kritik beceriler kazandırır.

 • Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi: Sağlık sektörü, özellikle uluslararası standartlara hakim, eğitimli ve yetkin sağlık yönetimi profesyonellerini tercih eder. Bu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını artırır ve profesyonel gelişimlerini destekler.

 • Toplumsal Katkı ve Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi: Eğitimler, sağlık yönetimi öğrenci ve mezunlarının toplum sağlığına katkıda bulunacak stratejiler geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlar. Bu, toplumun genel sağlık standartlarının yükseltilmesinde önemli bir rol oynar.

 • Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: Sağlık yönetimi alanındaki yeniliklere ve gelişmelere uyum sağlamak için sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu, profesyonellerin kariyerlerini ileriye taşımalarına yardımcı olur.

 • Etkili İletişim ve Ağ Kurma: Uluslararası standartlarda eğitim gören sağlık yönetimi profesyonelleri, sağlık sektöründe etkili iletişim kurabilir ve geniş bir profesyonel ağ oluşturabilirler. Bu, iş ve işbirliği fırsatlarını artırır.

Kimler Katılabilir ?

Sağlık Yönetimi & Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde öğrenim gören 1,2,3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya fakülteden mezun olmuş olanlar eğitim programlarına katılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 180 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 01 TEMMUZ 2024‘de Erişime Açılacaktır. 01 Temmuz  2024’den sonra 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama 21 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Aşağıdaki Türkiye temsilcilerimizden birine tıklayın

Burcu
Burcu

Başvuru Yardımı

Şuan Çevrimiçi

Çevrımdışı

Mesleğindeki
Dünya Standartlarını Öğren !
Altyapı Destekçilerimiz