/
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Sertifikalı Eğitim Programları
/

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Sertifikalı Eğitim Programları

Regülasyon Programları Üniversite Onaylıdır

Biyomedikal mühendisliği ve cihaz teknolojisi alanında eğitim almak, özellikle günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler ve sürekli değişen global standartlar ışığında, hayati bir önem taşımaktadır. Acadezone olarak, biyomedikal mühendisler ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencilerine yönelik sunduğumuz eğitimlerle, bu dinamik sektörün en keskin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ediyor ve en güncel, etkili eğitim programlarını sağlıyoruz. Uzaktan erişim imkanı sunarak, öğrenci ve profesyonellerin mekan ve zaman sınırlamalarından bağımsız olarak, sektördeki en son uygulama ve standartları öğrenmelerine olanak tanıyoruz.

Bu eğitimler, biyomedikal mühendisler ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencilerinin, tıbbi cihazların güvenliği ve kalitesini yönetme, süreç optimizasyonu, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyma ve müşteri taleplerini karşılama konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar. Özellikle biyomateryal geliştirme, dijital sağlık teknolojileri, kalite kontrol ve risk yönetimi gibi alanlarda hızla ilerleyen teknolojilere uyum sağlamak ve uluslararası kabul görmüş standartlarda uzmanlık kazanmak isteyen biyomedikal mühendisler ve öğrenciler için bu eğitimler vazgeçilmezdir. Acadezone, biyomedikal mühendisler ve öğrencilerinin kariyer yolculuklarında rehberlik ederek, sektörde başarılı olmaları için gerekli araçları sunar. Bu eğitimler sayesinde, biyomedikal mühendisler daha güvenli ve yüksek kaliteli tıbbi cihazlar üreterek sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunabilirler.

Tıbbi Cihaz Sektörü Eğitim Programları

ISO 10993-17:2023 standardı, biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencileri için son derece önemlidir. Bu eğitim, tıbbi cihazların insan vücudu üzerindeki etkilerini değerlendirmek için gerekli yöntemleri içerir. ISO 10993-17, biyolojik uyumluluk testleri yoluyla cihazların güvenliğini ve etkinliğini belirlemeyi amaçlar. Bu standardın öğrenilmesi, mühendislerin ve araştırmacıların tıbbi cihazların biyolojik risklerini doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. Biyolojik değerlendirme, cihazların insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirerek, güvenli ve etkili tıbbi cihazların geliştirilmesini sağlar.

ISO 10993-17:2023 Eğitiminin Önemi:

Biyomedikal mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller için ISO 10993-17:2023 eğitimi, biyolojik uyumluluk testlerini anlamak ve uygulamak için gereklidir. Bu bilgiye sahip olmadan mühendisler, güvenli ve etkili tıbbi cihazlar tasarlayamaz ve üretemez. Yanlış veya eksik biyolojik değerlendirme, ciddi sağlık risklerine yol açabilir ve hasta güvenliğini tehlikeye atabilir. ISO 10993-17 standardı, biyolojik uyumluluk testlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayarak, tıbbi cihazların güvenliğini artırır. Sonuç olarak, bu eğitimi almak, biyomedikal alanındaki profesyonellerin daha güvenli ve etkili tıbbi cihazlar geliştirmesine olanak tanır, bu da hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

BS EN ISO 14155:2020 standardı, biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencileri için son derece kritiktir. Bu eğitim, tıbbi cihazların insanlar üzerinde test edilmesi sırasında uygulanacak etik ve güvenlik protokollerini belirler. ISO 14155, klinik araştırmaların güvenli, etik ve bilimsel olarak geçerli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu standardın öğrenilmesi, mühendislerin ve araştırmacıların, tıbbi cihazların klinik araştırmalarını uluslararası düzenlemelere ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu da cihazların güvenliğini ve etkinliğini sağlamada önemli bir rol oynar.

BS EN ISO 14155:2020 Eğitiminin Önemi:

Biyomedikal mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller için BS EN ISO 14155:2020 eğitimi, klinik araştırmaların doğru ve etik bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Bu eğitim, mühendislerin ve araştırmacıların klinik araştırmalar sırasında hata yapmalarını önler, bu da araştırmanın geçersiz olmasına veya etik ihlallere yol açabilecek durumları engeller. ISO 14155, klinik araştırmalarda hasta güvenliğini ve etik standartları koruyarak, tıbbi cihazların etkinliğini ve güvenliğini artırır. Sonuç olarak, bu eğitimi almak, biyomedikal alanındaki profesyonellerin daha güvenli ve etik klinik araştırmalar yürütmesine olanak tanır, bu da hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

ISO 20417:2021 standardı, biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencileri için büyük önem taşır. Bu eğitim, tıbbi cihazların kullanımı ve bakımı hakkında kullanıcıya sağlanması gereken bilgileri kapsar. ISO 20417, tıbbi cihazların güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulmasını temin eder. Bu standardın öğrenilmesi, mühendislerin ve üreticilerin kullanıcıları doğru bilgilendirmelerini ve cihazların güvenli kullanımını sağlamalarını mümkün kılar.

ISO 20417:2021 Eğitiminin Önemi:

Biyomedikal mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller için ISO 20417:2021 eğitimi, cihazların kullanım bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamak için gereklidir. Bu bilgilere hakim olmayan mühendisler, kullanıcıların cihazları güvenli ve etkili bir şekilde kullanmasını engelleyebilir, bu da ciddi sağlık ve güvenlik riskleri oluşturabilir. ISO 20417, kullanıcıların cihazları doğru bir şekilde kullanmasını sağlayarak, hasta güvenliğini ve cihaz etkinliğini artırır. Sonuç olarak, bu eğitimi almak, biyomedikal alanındaki profesyonellerin kullanıcıları doğru bilgilendirmesini ve tıbbi cihazların güvenli kullanımını sağlamasını mümkün kılar, bu da hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

ISO 14971:2019 standardı, biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencileri için son derece önemlidir. Bu eğitim, tıbbi cihazların tasarım ve üretim sürecinde risk yönetimi süreçlerini belirler. ISO 14971, tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak için riskleri tanımlama, değerlendirme, kontrol etme ve izleme süreçlerini kapsar. Bu standardın öğrenilmesi, biyomedikal mühendislerin ve teknologların cihazların güvenliğini ve etkinliğini artırmalarına yardımcı olur. Ayrıca, düzenleyici gereksinimlere uyum sağlayarak uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini artırır.

ISO 14971:2019 Eğitiminin Önemi:

Biyomedikal mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller için ISO 14971:2019 eğitimi, risk yönetimi becerilerini geliştirmek için gereklidir. Risk yönetimi becerilerine sahip olmayan mühendisler, güvenli olmayan ürünler üretebilir, bu da ciddi yasal sorumluluklar ve hasta güvenliği sorunlarına yol açabilir. ISO 14971, bu riskleri en aza indirmek için gerekli araçları ve yöntemleri sunar. Bu eğitim, mühendislerin ve teknologların tıbbi cihazların güvenliğini ve etkinliğini sağlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda hasta güvenliğini de korur. Sonuç olarak, ISO 14971:2019 eğitimi, biyomedikal alanındaki profesyonellerin daha güvenli ve kaliteli tıbbi cihazlar geliştirmesine olanak tanır, bu da hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

ISO 13485 standardı, biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencileri için kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitim, tıbbi cihazların kalite yönetim sistemlerini düzenler ve üreticilere rehberlik eder. ISO 13485, tıbbi cihazların tasarımından üretimine kadar olan süreçlerde kalite ve güvenlik standartlarını sağlar. Bu standardın öğrenilmesi, biyomedikal mühendislerin uluslararası düzenlemelere ve pazarlara uyum sağlamalarına yardımcı olur. Uluslararası kabul görmüş bu standart, tıbbi cihazların etkinliğini ve güvenliğini artırarak hasta güvenliğine büyük katkı sağlar.

ISO 13485 Eğitiminin Önemi:

Biyomedikal mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller için ISO 13485 eğitimi, kalite yönetimi sistemlerini anlamak ve uygulamak için gereklidir. Bu eğitim, mühendislerin uluslararası pazarda rekabet edebilmesini ve ürünlerin uygunluğunu garanti edebilmesini sağlar. Ayrıca, tıbbi cihazların üretim süreçlerinde kaliteyi ve güvenliği artırarak, düzenleyici gereksinimlere uygunluğu temin eder. ISO 13485 bilgisi, biyomedikal mühendislerin kariyer gelişimini destekler ve işyerinde kalite yönetimi yeteneklerini geliştirir. Sonuç olarak, bu eğitimi almak, biyomedikal alanındaki profesyonellerin daha güvenli, kaliteli ve verimli üretim süreçleri geliştirmesine olanak tanır, bu da hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

CAPA (Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler) eğitimi, biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal cihaz teknolojisi öğrencileri için son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitim, biyomedikal cihazların üretim süreçlerinde kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak, hataları tespit etmek ve önlemek için hayati bir rol oynar. CAPA, biyomedikal cihazların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi aşamalarında uluslararası standartlarla uyumluluğu sağlayarak, düzenleyici gereksinimlere uygunluğu temin eder. Bu uyumluluk, cihazların güvenliğini ve etkinliğini artırarak hasta güvenliğine önemli bir katkı sağlar.

CAPA Eğitiminin Önemi:

Biyomedikal mühendisler ve ilgili alanlardaki profesyoneller için CAPA eğitimi, sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek üretim süreçlerinin verimliliğini artırır ve potansiyel riskleri erken tespit edip yönetmeye yardımcı olur. Bu da hem ürün kalitesini hem de hasta güvenliğini artırır. Ayrıca, CAPA bilgisi, biyomedikal mühendislerin ve teknologların kariyer gelişimini destekler ve işyerinde problem çözme yeteneklerini geliştirir. Sonuç olarak, bu eğitimi almak, biyomedikal alanındaki profesyonellerin daha güvenli, kaliteli ve verimli üretim süreçleri geliştirmesine olanak tanır, bu da hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

Ücretler ve Kampanyalar :

Herhangi bir eğitim programından 3 adet seçtiğinizde 7.000 ₺ yerine 2.500 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Herhangi bir eğitim programından 6 adet seçtiğinizde 13.800 ₺ yerine 3.500 KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Meslek Platformlarına Özel Kampanya'nın Bitmesine Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bu Regülasyonlar Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Sektörel Uzmanlık ve Yetkinlik

Detaylı Bilgi ve Güncel Uygulamalar: Bu eğitimler, biyomedikal mühendisliği ve cihaz teknolojilerinde en son teknoloji ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sunar. Hızla gelişen tıbbi cihazlar, biyomateryal geliştirme ve dijital sağlık teknolojileri gibi alanlarda güncel bilgi ve beceriler elzemdir.

Spesifik Alanlarda Uzmanlık:

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi, risk yönetimi ve kalite kontrol sistemleri gibi spesifik konularda uzmanlık, bu mezunları sektörde daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline getirir.

Uluslararası Standartlara Uyumluluk:

Uluslararası Standartlara Hakimiyet: Eğitimler, ISO gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uyumluluk konusunda bilgi sağlar. Bu, mezunların farklı ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde iş olanaklarını genişletir.

Global Pazarda Etkinlik:

Uluslararası standartlara uygun eğitim, biyomedikal mühendislerinin global pazarda kabul gören uygulamaları anlamalarını ve bu standartlara uygun çalışmalar yapmalarını sağlar.

Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi:

İşverenlerin Tercihi: İşverenler, uluslararası standartlara hakim biyomedikal mühendisleri tercih ederler.

İş Bulma ve Kariyer Gelişimi:

ISO ve benzeri standartlarla uyumlu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını ve kariyerlerini ileriye taşıma potansiyellerini artırır.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kapasitesi:

Ar-Ge’de Etkin Rol: Bu eğitimler, öğrenci ve mezunların Ar-Ge projelerinde etkin rol alabilmelerini sağlar. İnovatif tıbbi cihazların geliştirilmesinde bu beceriler kritik öneme sahiptir.

Kalite Yönetimi ve Güvenlik:

Ürün ve Hizmet Kalitesi: Kalite yönetimi ve güvenlik, biyomedikal mühendisliği ve cihaz teknolojileri alanlarında çok önemlidir. Bu eğitimler, ürün ve hizmet kalitesini artırma, riskleri azaltma ve güvenlik standartlarına uyum konularında destek sağlar.

Mesleki Gelişim ve Sürekli Öğrenme:

Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: Bu eğitimler, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu, sektördeki yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Etkili İletişim ve Ağ Kurma:

Etkili İletişim ve Profesyonel Ağ: Uluslararası standartlarda eğitim alan bireyler, sektördeki diğer profesyonellerle etkili iletişim kurabilir ve geniş bir profesyonel ağ oluşturabilirler. Bu, iş ve araştırma fırsatlarını artırır.

Kimler Katılabilir ?

Biyomedikal cihaz teknolojisi ve Biyomedikal mühendisliği bölümünde öğrenim gören 1, 2,3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya  mezun olanlar programlarına katılabilirler.

Bu eğitim programları, öğrenci ve mezunların, global standartlara ve sürekli değişen teknolojik yeniliklere hızla adapte olmalarını sağlayarak, kariyerlerinde ilerlemelerine ve sektörde rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde öğrenciler, hem teorik bilgilerini güçlendirir hem de pratik uygulamalarda gerekli becerileri kazanır. Bu da onların, biyomedikal cihaz teknolojileri ve mühendisliği alanlarında daha etkin ve başarılı profesyoneller olmalarını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

  1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

  2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

  3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

  4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

  5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

  6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 15 Haziran 2024‘de Erişime Açılacaktır. 15 Haziran 2024‘den sonra 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama en az 16 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin    SMSE-Posta