Beslenme ve Diyetetik Sertifikalı Eğitim Programları

Beslenme Diyetetik Sertifikalı Eğitim Programları

Acadezone tarafından sunulan eğitimler, her seviyede diyetisyene hitap etmektedir. İster öğrenci, yeni mezun bir diyetisyen olun, isterse deneyimli bir profesyonel, sunduğumuz eğitimlerle bilginizi ve becerilerinizi tazeleyin ve kariyerinizi yeni yüksekliklere taşıyın.

Günümüzde diyetisyenlik sadece bireylerin beslenme alışkanlıklarını yönlendirmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Gıda güvenliği, beslenme trendleri, kronik hastalıkların yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak, diyetisyenler için kritik öneme sahip. Bu eğitimler, diyetisyenlerin bu konulardaki bilgilerini artırmalarını ve daha bütünsel bir yaklaşım benimsemelerini sağlar.

Kimlerin Katılması Uygundur ?

Beslenme ve Diyetetik bölümü 1.2.3.4. Sınıf öğrencileri veya mezunları bu eğitim programlarına katılması önerilir.

Beslenme ve Diyetetik

Eğitim Programları

HACCP, beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için hayati öneme sahiptir çünkü gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve diyetetik uygulamalarının temelidir.

HACCP sistemi, diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının gıdaların güvenliğini sağlamalarına ve potansiyel sağlık risklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, HACCP bilgi ve becerileri, öğrencilerin ve mezunların çeşitli gıda hizmetleri ortamlarında, örneğin hastaneler, okullar ve gıda üretim tesislerinde, yüksek güvenlik standartlarını sürdürmelerini sağlar. HACCP ilkelerini öğrenmek, beslenme ve diyetetik profesyonellerinin gıda kaynaklı hastalıkları önlemelerine ve güvenli, sağlıklı gıda sunmalarına olanak tanır

Günümüz tüketici pazarında, ürünlerin duyusal iddialarının doğruluğu ve buna bağlı olarak tüketicilerin bu ürünleri nasıl algıladığı büyük bir öneme sahiptir. Beslenme ve diyetetik uzmanları için, gıda ürünlerinin duyusal iddialarını doğru bir şekilde yorumlamak ve değerlendirmek esastır. İşte ISO 20784 :2021 eğitiminin neden bu kadar kritik olduğunu gösteren bazı nedenler:

1. Güncel Bilgi: ISO 20784:2021’in yeni bir standart olması, bu bilgiye sahip olan diyetisyenlerin sektörde bir adım önde olmalarını sağlar. Bu standart, gıda etiketlemesi ve tüketici bilgisi alanındaki en son eğilimleri yansıtır.

2. Tüketiciye Doğru Bilgi: Tüketiciler, satın aldıkları gıda ürünlerinin iddialarının doğruluğu konusunda daha bilinçli hale gelmektedir. Bu standart, diyetisyenlerin danışanlarına ve müşterilere en doğru ve bilinçli bilgiyi sunmalarını sağlar.

3. Profesyonel Saygınlık: Duyusal iddiaların doğruluğu konusunda bilgi sahibi olan diyetisyenler, meslektaşları ve tüketiciler tarafından daha bilgili ve güvenilir olarak görülebilir.

4. Etik Sorumluluk: Bu eğitim, diyetisyenlere gıda ürünlerinin duyusal iddialarının etik ve doğru bir şekilde sunulmasına dair rehberlik sağlar. Bu, hem tüketicilere karşı olan sorumluluklarına hem de profesyonel etik standartlarına uygunluk anlamında kritik bir öneme sahiptir.

5. Rekabetçi Avantaj: ISO 20784:2021 hakkında bilgili olan diyetisyenler, meslektaşlarına göre önemli bir rekabet avantajına sahip olacaktır. Bu, hem bireysel danışmanlık faaliyetlerinde hem de gıda sektöründe çalışırken belirgindir.


Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencileri için ISO 20784:2021 eğitiminin sunulması, onları gıda ürünlerinin duyusal iddialarını doğru ve etik bir şekilde yorumlama ve değerlendirme konusunda donatır. Bu eğitim, onların profesyonel gelişimine katkıda bulunacak ve kariyerlerinde büyük bir fark yaratacaktır. Bu nedenle, bu eğitimin öğrencilere sunulmasının, onların sektörde daha bilinçli ve etik bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz.

Beslenme ve diyetetik alanında, öğrencilerin ve uzmanların gıda etiketlemesi, bileşenleri ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olması kritik bir öneme sahiptir. ISO 23662, vejetaryen ve vegan gıdalar için yeni bir standarttır ve bu yepyeni bilgi setinin, beslenme ve diyetetik profesyonellerinin kariyerinde çok değerli olacağına inanıyoruz. İşte neden:

1. Güncel ve Relevan Bilgi: ISO 23662’nin yeni olması, bu bilgiye sahip olan diyetisyenlerin, sektörde bir adım önde olmalarını sağlar. Gıda etiketlemesi ve tüketici bilgisi alanındaki bu yeni standart, diyetisyenlerin danışanlarına ve müşterilerine en güncel ve doğru bilgiyi sunmalarını sağlar.

2. Tüketici Talebi: Giderek artan bir şekilde, tüketiciler vejetaryen ve vegan ürünlerine yöneliyor. Bu tür ürünlerin ne anlama geldiğini ve hangi kriterleri karşılaması gerektiğini tam olarak anlamak, diyetisyenlerin bu büyüyen kitleye daha etkili danışmanlık yapmasını sağlar.

3. Doğru Etiketleme ve İddialar: Bu standardın öğretilmesi, diyetisyenlerin gıda etiketlerini ve iddialarını doğru bir şekilde yorumlamalarına yardımcı olur. Bu, hem tüketicilere rehberlik etme hem de gıda endüstrisi ile çalışma sırasında doğru bilgilendirme yapma kapasitesini artırır.

4. Profesyonel Gelişim: ISO 23662 eğitimi almak, diyetisyenlerin sürekli eğitim ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur. Bu tür bir eğitim, diyetisyenlerin kendi uzmanlık alanlarındaki en son gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olur.

5. Rekabetçi Avantaj: Bu standarda hakim olan diyetisyenler, meslektaşlarına göre önemli bir rekabet avantajına sahip olacaktır. Bu, özellikle vejetaryen ve vegan diyetlere odaklanan danışanlarla çalışırken belirgindir.

BS EN 15593, gıda ambalajı üreticileri ve tedarikçileri için hijyen yönetim sistemi gerekliliklerini belirler. Tehlike analizi ve risk değerlendirme prensiplerine dayanarak, üretim, depolama ve taşıma süreçlerinde hijyenin sağlanmasını amaçlar.

Neden Önemli?

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için BS EN 15593’ü öğrenmek kritiktir çünkü gıda güvenliği ve hijyen standartlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu standart, hijyen yönetim sistemlerinin kurulmasını, işletilmesini ve güncellenmesini öğretir. Bu bilgi, öğrenci ve mezunların gıda ambalajı sektöründe yüksek hijyen standartlarına uygun çalışmalar yapmalarını sağlar ve sektörde rekabet avantajı kazandırır.

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için ISO 22000:2018 standardını öğrenmek büyük önem taşır. Bu standart, gıda güvenliği yönetim sistemleri konusunda kapsamlı bilgi sağlar ve öğrencilere:

 • Gıda güvenliğini yönetme
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyma
 • Müşteri taleplerini karşılama
 • Gıda güvenliği konularında etkili iletişim kurma

becerilerini kazandırır. Ayrıca, ISO 22000:2018, öğrencilerin ve mezunların iş dünyasında rekabet avantajı elde etmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerli olan bu standart, beslenme ve diyetetik alanlarında çalışan profesyonellerin en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uyum sağlamalarını sağlar.

ISO/TS 22002-2:2013, catering sektöründe gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmeye yardımcı olmak için önkoşul programlarının (PRP’ler) tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi için gereklilikleri belirler. Catering, hava yolları, demiryolları, okul ve sanayi yemekhanesi, hastaneler, oteller ve restoranlar gibi çeşitli ortamlarda gıda işleme, hazırlama, dağıtım ve servis süreçlerinde uygulanabilir.

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için ISO/TS 22002-2:2013 standardını öğrenmek büyük önem taşır. Bu standart, gıda güvenliğini sağlamada en iyi uygulamaları öğretir ve şu faydaları sağlar:

 • Gıda Güvenliği Yönetimi: Öğrencilere ve mezunlara, catering operasyonlarında gıda güvenliği tehlikelerini etkili bir şekilde yönetme becerisi kazandırır.
 • Kalite Standartları: Bu standart, sektördeki kalite standartlarına uyum sağlama yetkinliği kazandırarak iş dünyasında rekabet avantajı sağlar.
 • Hassas Grupların Korunması: Çocuklar, yaşlılar ve hasta kişiler gibi hassas gruplar için hizmet veren kuruluşlarda gıda güvenliği tehlikelerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

BS EN 15842, gıda maddelerinde alerjen tespiti için genel hususlar ve metotların validasyonu üzerine odaklanan bir Avrupa standardıdır. Bu standart, immünolojik testler, nükleik asit tabanlı ve kromatografik metotlar gibi yöntemlerin kullanımını ve laboratuvar kurulumu, metot validasyon gereklilikleri ve test raporları ile ilgili genel tanımlar ve yönergeler içerir. 

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için BS EN 15842’yi öğrenmek büyük önem taşır. Bu standart, gıda alerjenlerinin tespitinde kullanılan yöntemlerin doğru ve güvenilir olmasını sağlar. Alerjenler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle bu standart, gıda ürünlerinde alerjenleri tespit ederek bireyleri bu tehlikelerden korumayı amaçlar.

Öğrenciler ve Mezunlar İçin Faydaları:

 • Gıda Güvenliği Yönetimi: Öğrencilere ve mezunlara, gıda alerjenlerinin yönetimi ve kontrolü konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır.
 • Sağlık Koruması: Alerjenleri doğru bir şekilde tespit ederek, bireylerin ciddi sağlık sorunlarından korunmasına yardımcı olur.
 • Kariyer Gelişimi: Bu standart hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenci ve mezunların iş dünyasında rekabet avantajı elde etmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur.
 • Sektörel Uyum: Gıda mühendisliği ve diyetetik profesyonellerinin, gıda güvenliği yönetim sistemlerine uyum sağlamalarına ve bu alanda yüksek standartları korumalarına yardımcı olur.

IFS (International Food Standard), gıda güvenliği ve kalite yönetiminde uluslararası kabul görmüş bir standarttır. IFS, tarımsal üretimden nihai ürün sevkiyatına kadar tüm üretim süreçlerinde uygulanır ve bu süreçlerde güvenliği ve kaliteyi garanti eder.

IFS’nin Temel Unsurları:

 • Hammadde, ambalaj malzemeleri, katkılar ve diğer girdiler
 • Proses şartları (Girdiden – Sevkiyata)
 • Temel çevre ile ilgili faaliyetler
 • Temel personel ile ilgili faaliyetler ve kuralları
 • Tehlike ve risk analizleri
 • Kriz yönetimi
 • Tedarikçiler ve ziyaretçiler ile ilgili faaliyetler
 • Eğitimler
 • Alerjenler, genetik olarak modifikasyona uğratılmış ürünler
 • İzlenebilirlik (tarladan çatala kadar)
 • Yönetimin sorumluluğu ve kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili faaliyetler (YGG, iç denetimler, vb.)
 • Fiziksel koşullar

IFS’nin Önemi:

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için IFS standardını öğrenmek büyük önem taşır. Bu standardın sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Gıda Güvenliği ve Kalitesi: IFS, gıda güvenliği ve kalitesini iyileştirerek uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlar.
 • Ticari Avantaj: IFS sertifikası, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için gerekli bir ön koşul olup, ticari bir “bilet” niteliğindedir.
 • Küresel Geçerlilik: GFSI (Global Food Safety Initiative) tarafından desteklenmesi, IFS’nin küresel geçerliliğini artırır.
 • Eğitim ve Uygulama: IFS, gıda mühendisliği ve gıda teknolojisi öğrencileri ve mezunları için, gıda güvenliği yönetim sistemlerini anlama ve uygulama açısından kritik bir öğrenim aracıdır.
 • Kariyer Gelişimi: Bu standart, gıda güvenliği alanında kariyer yapmayı planlayan bireyler için önemli bir temel oluşturur.

PAS 96, gıda ve içecek güvenliği yönetim sistemlerinin kasıtlı saldırılara karşı korunmasını ve savunulmasını sağlayan bir rehberdir. DEFRA ve Gıda Standartları Ajansı tarafından desteklenen bu rehber, gıda işletme yöneticilerine dolandırıcılık veya diğer saldırılara karşı tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artıracak yaklaşımlar ve prosedürler sunar.

Neden Önemli?

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için PAS 96’yı öğrenmek, gıda tedarik zincirinin güvenliğini sağlama açısından kritiktir. Bu rehber, kasıtlı saldırılara, kötü niyetli kontaminasyonlara ve ekonomik amaçlı hilelere karşı nasıl önlem alınacağını öğretir. PAS 96, tehdit değerlendirme kritik kontrol noktaları (TACCP) yöntemi kullanarak, dolandırıcılık, siber suçlar, ideolojik motivasyonlu kişiler ve diğer “içeriden” tehditlere karşı savunma stratejileri geliştirir.

PAS 96 Kimler İçin?

PAS 96, tüm gıda işletmeleri için değerli bir kaynaktır ve özellikle uzman danışmanlığa kolay erişimi olmayan küçük ve orta ölçekli gıda işletme yöneticilerine yönelik faydalıdır.

PAS 224, “100% bitki bazlı” etiketi kullanımı için net ve basit kriterler belirleyen bir standarttır. Bu, tüketicilerin bilinçli tercihler yapabilmesi için gereklidir. PAS 224, işlenmemiş meyve ve sebzeler, hayvan yemi, evcil hayvan maması veya gıda ambalaj malzemelerini kapsamaz ve spesifik gıda türleri için ayrıntılı kriterler veya teknik rehberlik içermez.

Neden Önemli?

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için PAS 224’ü öğrenmek büyük önem taşır. Bu standart, bitki bazlı gıdaların bileşim ve özellikleri konusunda net kriterler sunar. PAS 224, hayvansal içerik bulundurmayan gıdaların tanımını yapar ve bu gıdaların üretim süreçlerinde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standardına uyulmasını sağlar.

SQF (Safe Quality Food) Diyet Takviyesi Üretim Kodu, gıda sektöründeki diyet takviyesi üretim kategorilerine uygulanabilir. Bu standart, diyet takviyelerinin güvenli ve kaliteli bir şekilde üretilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Neden Önemli?

Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için SQF Diyet Takviyesi Üretim Kodu’nu öğrenmek büyük önem taşır. Bu kod, öğrencilere ve yeni mezunlara diyet takviyelerinin üretimi sırasında en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını nasıl koruyabileceklerini öğretir.

Öğrenciler ve Mezunlar İçin Faydaları:

 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi: Diyet takviyeleri üretiminde karşılaşılan risklerin yönetimi, ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamada kritik bir rol oynar.
 • Rekabet Avantajı: SQF Diyet Takviyesi Üretim Kodu bilgisi, öğrencilere ve mezunlara üretim süreçlerinde rekabet avantajı sağlar.
 • Kariyer Gelişimi: Bu bilgi ve beceriler, öğrencilerin ve mezunların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur.
 • Sektörel Uyum: Diyet takviyesi üretimindeki operasyonların etkinliğini ve güvenliğini artırarak, sektördeki kalite standartlarını yükseltmeye katkıda bulunur.

Sektörel Uyum ve Rekabet Avantajı:

SQF Diyet Takviyesi Üretim Kodu, gıda mühendisliği ve gıda teknolojisi öğrencileri ve mezunlarının diyet takviyesi üretimindeki en yüksek güvenlik ve kalite standartlarını sağlamalarına yardımcı olur. Bu standart, öğrenci ve mezunların gıda güvenliği ve kalite yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını ve bu alanda kariyer yapmalarını sağlar.

CXS 72-1981 standardı, bebek mamaları ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları için dünya çapında kabul edilen bir standarttır. Bu standardın amacı, bebek mamalarının besin değerleri, bileşenleri, kalite ve güvenlik gereksinimlerini tanımlamaktır. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için bu standardı bilmek, bebek beslenmesinde güvenliği ve uygunluğu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Standardın uygulanması, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimini destekler, ayrıca üreticilerin uyum sağlaması gereken uluslararası kalite ve güvenlik kriterlerini belirler.

CXS 73-1981 standardı, konserve bebek gıdaları için dünya çapında kabul edilen bir standarttır. Bu standardın amacı, bebek gıdalarının besin değerleri, bileşenleri, kalite ve güvenlik gereksinimlerini tanımlamaktır. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için bu standardı bilmek, bebek beslenmesinde güvenliği ve uygunluğu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Standardın uygulanması, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimini destekler, ayrıca üreticilerin uyum sağlaması gereken uluslararası kalite ve güvenlik kriterlerini belirler.

CXS 74-1981 standardı, işlenmiş tahıl bazlı gıdalar için dünya çapında kabul edilen bir standarttır. Bu standardın amacı, bebekler ve küçük çocuklar için besleyici, güvenli ve uygun gıdaların üretimini sağlamaktır. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için bu standardı bilmek, bebek ve çocuk beslenmesinde güvenliği ve uygunluğu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Standardın uygulanması, bebeklerin ve küçük çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini destekler, ayrıca üreticilerin uyum sağlaması gereken uluslararası kalite ve güvenlik kriterlerini belirler.

CXS 181-1991 standardı, kilo kontrol diyetlerinde kullanılan formül gıdalar için dünya çapında kabul edilen bir standarttır. Bu standardın amacı, kilo kontrol diyetlerinde kullanılan formül gıdaların besin değerleri, bileşenleri, kalite ve güvenlik gereksinimlerini tanımlamaktır. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için bu standardı bilmek, kilo kontrolü için kullanılan gıdaların güvenliği ve uygunluğunu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Standardın uygulanması, bireylerin güvenli ve etkili bir şekilde kilo kontrolü yapmalarını sağlar, ayrıca üreticilerin uyum sağlaması gereken uluslararası kalite ve güvenlik kriterlerini belirler.

 

CXS 87-1981 standardı, çikolata ve çikolata ürünleri için dünya çapında kabul edilen bir standarttır. Bu standardın amacı, çikolata ürünlerinin üretiminde kullanılan bileşenlerin, üretim süreçlerinin ve kalite kontrol kriterlerinin belirlenmesidir. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için bu standardı bilmek, çikolata ürünlerinin güvenliği ve uygunluğunu sağlamak için kritik öneme sahiptir. Standardın uygulanması, çikolata üretiminde kaliteyi ve tüketici güvenliğini arttırır, ayrıca üreticilerin uyum sağlaması gereken uluslararası kalite ve güvenlik kriterlerini belirler.

 

Yaz Dönemi Kampanyası 12 Temmuz 2024 Saat 17:00'da Sona Erecek

İndirimli Fiyatlar ve Kampanyalar

Beslenme Diyetetik bölümü programlarının 5 adet eğitim seçildiğinde 7.400 ₺ yerine KDV Dahil 3.500 ₺ ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. ( Kredi kartlarındaki vade farkları bankanıza göre değişebilir. Vade farklarının acadezone ile bir ilgisi bulunmamaktadır. )

Beslenme Diyetetik bölümü programlarının tamamı seçildiğinde 34.050 ₺ yerine KDV Dahil 5.500 ₺ ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. ( Kredi kartlarındaki vade farkları bankanıza göre değişebilir. Vade farklarının acadezone ile bir ilgisi bulunmamaktadır. )

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 10 Temmuz 2024 Saat 10:00’da başlayacaktır. ( Sizlere kullanıcı adı ve şifresi bu tarihte gönderilir. ) 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, ( tüm modüllerin toplam süresi ) konuların her yönüyle kavranması için ortalama 30 saati geçen bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

EğitimlerimizISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

Eğitim Programlarının Liste Fiyatları

Eğitim AdıEğitim ÜcretiEğitim Türü
HACCP1.700 ₺Uzaktan
ISO 20784:2021: Duyusal İddiaların Doğrulanması için Rehberlik1.850 ₺Uzaktan
ISO 23662:2021 Vejetaryen ve Vegan Gıdalar için Tanımlar ve Teknik Kriterler1.500 ₺Uzaktan
BS/EN 15593:2008 - Gıda Ürünlerine Yönelik Ambalaj Üretiminde Hijyen Yönetimi Gereklilikler1.000 ₺Uzaktan
BS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi1.400 ₺Uzaktan
BS/EN 15842:2019 - Gıda Maddelerinde Gıda Alerjenlerinin Tespiti1.400 ₺Uzaktan
IFS - Uluslararası Gıda Standardı1.600 ₺Uzaktan
PAS 96:2017 - Gıda ve İçecek Güvenliği Yönetim Sistemleri2.250 ₺Uzaktan
PAS 224:2020 - 100% Bitki Bazlı Gıdalar: Özellikler ve Bileşim1.000 ₺Uzaktan
SQF - Diyet Takviyesi Üretimi1.500 ₺Uzaktan
PD ISO/TS 22002-2:2013 - Catering Sektöründe Gıda Güvenliğine İlişkin Önkoşul Programları1.200 ₺Uzaktan
CXS72-1981 Bebek Maması ve Bebekler İçin Özel Tıbbi Amaçlı Mamalar Standardı1.200 ₺Uzaktan
CXS73-1981 - Konserve Bebek Mamaları Standardı1.200 ₺Uzaktan
CXS74-1981 - Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin İşlenmiş Tahıl Bazlı Gıdalar Standardı1.200 ₺Uzaktan
CXS181-1991 Kilo Kontrol Diyetlerinde Kullanıma Yönelik Formül Gıdalar İçin Standart1.750 ₺Uzaktan
CXS87-1981 - Çikolata ve Çikolata Ürünleri Standardı1.500 ₺Uzaktan

Yararlı Dökümanlar

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Aşağıdaki Türkiye temsilcilerimizden birine tıklayın

Burcu
Burcu

Başvuru Yardımı

Şuan Çevrimiçi

Çevrımdışı

Mesleğindeki
Dünya Standartlarını Öğren !
Altyapı Destekçilerimiz