Hippoterapi Eğitimi

Hippoterapi Nedir ?

Hippoterapi, atların hareketlerinden terapötik olarak yararlanılan bir tedavi yöntemidir. Yunanca’da “at” anlamına gelen “hippo” kelimesinden türetilmiştir. Çeşitli nörolojik, ortopedik, psikolojik ve duyusal rahatsızlıkları olan bireyler için kullanılır. Genellikle fizyoterapistler, ergoterapistler ve konuşma terapistleri gibi lisanslı terapistler tarafından yürütülür.

Hippoterapinin temel prensipleri şunlardır:

 1. Atın Hareketi: Atın hareketi, binici için çok yönlü, ritmik ve tekrarlayıcı bir harekettir. Bu hareket, binicinin pelvisini, gövdesini ve eklem hareketlerini yürüme hareketine benzer bir şekilde hareket ettirir. Bu, özellikle yürüme yeteneği sınırlı olan bireyler için önemlidir.

 2. Nöromotor Fonksiyonlar: Atın hareketi, binicinin postür kontrolünü, dengesini, motor planlamasını ve sensoriyel organizasyonunu geliştirir.

 3. Psikososyal ve Bilişsel Faktörler: Atla etkileşim, bireylerin özsaygılarını, motivasyonlarını ve konsantrasyonlarını artırabilir. Ayrıca atla iletişim kurma ve ona güven duyma süreci, sosyal becerilerin ve duygusal düzenlemenin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Hippoterapinin potansiyel faydaları şunları içerir:

 • Kas tonusu, dengesi, postür, koordinasyon, gücü ve esnekliğin artırılması.
 • Duyusal entegrasyonun geliştirilmesi.
 • Nöromotor gelişimin desteklenmesi.
 • Kognitif yeteneklerin ve dikkatin artırılması.
 • Sosyal becerilerin ve duygusal düzenlemenin geliştirilmesi.

Hippoterapi, serebral palsi, multipl skleroz, inme, travmatik beyin yaralanması, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, spina bifida ve birçok diğer durumda fayda sağlamıştır.

Bununla birlikte, her birey için uygun olmayabilir. Bir kişinin hippoterapi alıp almayacağına karar verilirken, terapistler, doktorlar ve aile üyeleri arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

İçerik Haritası

Hippoterapinin Faydaları

 1. Kas Tonusunun İyileştirilmesi: Atın hareketleri, binicinin kas tonusunu dengelemeye yardımcı olabilir. Bu, özellikle hipotonik (düşük kas tonusu) veya hipertonik (yüksek kas tonusu) olan bireyler için faydalıdır.

 2. Denge ve Koordinasyonun Artırılması: Binici, atın hareketlerine tepki olarak sürekli denge arayışındadır. Bu, dengenin ve vücut koordinasyonunun geliştirilmesine yardımcı olur.

 3. Postür Geliştirme: Atın hareketlerine uyum sağlamak, binicinin doğru postürü korumasını teşvik eder. Bu, omurga ve gövde kontrolü için önemlidir.

 4. Duyusal Entegrasyon: Atın hareketleri, biniciye sürekli ve ritmik bir duyusal uyarı sağlar. Bu, duyusal entegrasyon süreçlerini destekleyebilir.

 5. Nöromotor Gelişim: Atın hareketleri, beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişimi teşvik eder, bu da nöromotor gelişimi destekler.

 6. Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: Atla etkileşim, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, özellikle sıra beklemek, talimatları takip etmek ve grup içinde çalışmak gibi beceriler.

 7. Duygusal Faydalar: Atla olan etkileşim, bireylerde özsaygı, özgüven ve genel ruh hali gibi duygusal yönleri olumlu etkileyebilir.

 8. Kognitif Gelişimin Desteklenmesi: Talimatları takip etme, atın hareketleriyle uyum sağlama ve atla iletişim kurma, bireyin kognitif yeteneklerini sınar ve geliştirir.

 9. Motivasyonun Artırılması: Atlarla çalışmak, birçok birey için motive edici ve ödüllendiricidir. Bu, terapiye katılımı ve etkinliği artırabilir.

 10. Dikkat ve Konsantrasyonun Geliştirilmesi: At üzerinde olmanın gerektirdiği odaklanma, bireylerin dikkat sürelerini uzatabilir ve konsantrasyonlarını artırabilir.

Hippoterapi Eğitimi

Fiziksel Faydalar

 1. Denge: Atın hareketleri, binici için sürekli bir denge uyarısı oluşturur. Buna tepki olarak, binicinin denge mekanizmaları aktive olur ve zamanla gelişir.

 2. Kas Gücü: Atların ritmik hareketlerine uyum sağlamak için çeşitli kas grupları çalışır. Bu, kasların güçlenmesine yardımcı olur.

 3. Koordinasyon: Atın hareketleri, binicinin hem üst hem de alt vücut koordinasyonunu geliştirmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik Faydalar

 1. Özsaygı: Başarılı bir atla etkileşim ve binme deneyimi, bireyin özsaygısını artırabilir.

 2. İletişim Becerileri: Atla iletişim kurma süreci, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirebilir.

 3. Duygusal Denge: Atlarla yapılan etkileşim, bireyin duygusal yanıtlarını düzenlemesine yardımcı olabilir. Bu, özellikle duygusal düzenlemenin zor olduğu bireyler için faydalıdır.

Hippoterapi Eğitimi

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Faydaları

 1. Duyusal Entegrasyon: Atların hareketleri, farklı duyusal sistemleri aktive eder. Bu, özellikle duyusal entegrasyon zorlukları yaşayan bireyler için yararlıdır.

 2. Sosyal Beceriler: Grup içinde atla çalışmak, sıra almak, diğer binicilerle iletişim kurmak gibi sosyal etkileşimleri teşvik eder.

 3. Kognitif Gelişim: Atla çalışmak, talimatları takip etme, problem çözme ve karar verme gibi kognitif becerileri destekleyebilir.

 4. Motor Planlama: Atın hareketleri, özellikle motor planlama zorlukları yaşayan bireyler için motor becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

 5. Dikkat ve Konsantrasyon: Özellikle dikkat eksikliği olan bireyler için, at üzerindeki aktiviteler, dikkat sürelerini uzatabilir ve konsantrasyonlarını artırabilir.

Hippoterapi Eğitimi

Kimler Hippoterapi Eğitimi Almalı?

Hippoterapi, çeşitli fiziksel, duyusal, bilişsel ve duygusal zorlukları olan bireyler için faydalı bir terapi yöntemi olabilir. Ancak herkes için uygun değildir ve bu nedenle potansiyel adayların dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte hippoterapi eğitimi alması düşünülebilecek bazı bireyler:

 1. Serebral Palsi: Atın hareketleri, bu bireylerde denge, koordinasyon ve kas tonusu gibi motor becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

 2. Multipl Skleroz: Bu bireylerde denge, koordinasyon ve kas gücünün artırılmasına yardımcı olabilir.

 3. Travmatik Beyin Yaralanması: Motor becerileri, dikkati, konsantrasyonu ve bilişsel becerileri geliştirmek için kullanılabilir.

 4. İnme (Stroke): Kas gücü, denge ve koordinasyonun yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.

 5. Otizm Spektrum Bozukluğu: Duyusal entegrasyon, sosyal beceriler ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

 6. Down Sendromu: Fiziksel koordinasyon, kas tonusu ve sosyal becerilerin geliştirilmesi için kullanılabilir.

 7. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Dikkatin artırılması, impuls kontrolü ve sosyal becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

 8. Öğrenme Güçlükleri: Konsantrasyon, motivasyon ve özsaygının artırılmasına yardımcı olabilir.

 9. Duyusal Entegrasyon Bozuklukları: Duyusal sistemlerin uyumlaştırılmasına ve duyusal tepkilerin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

 10. Psikolojik ve Duygusal Zorluklar: Anksiyete, depresyon veya travma sonrası stres bozukluğu gibi durumları olan bireylerde özsaygının artırılmasına ve genel duygu durumunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Bu bireylerin hippoterapiye uygun olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapılması esastır. Bazı durumlarda, belirli tıbbi veya fiziksel kısıtlamalar nedeniyle hippoterapi önerilmez. Bu nedenle bir bireyin hippoterapiye başlamadan önce bir doktor veya uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Hippoterapi Eğitimi

Hippoterapi Eğitimi Sonrası Kariyer Olanakları

Hippoterapi eğitimi alan bireyler, bu alanda uzmanlaştıktan sonra birçok farklı kariyer fırsatıyla karşılaşabilirler. İşte hippoterapi eğitimi sonrasında elde edilebilecek kariyer olanaklarından bazıları:

 1. Hippoterapist: Eğitimi tamamlayan bireyler, kendi pratislerini kurarak ya da mevcut terapi merkezlerinde çalışarak direkt olarak hastalarla çalışabilirler.

 2. Hippoterapi Merkezi Yöneticisi: Büyük terapi merkezlerinde, tesisin genel işleyişini ve programlarını yönetmek için uzmanlara ihtiyaç duyulabilir.

 3. Danışmanlık ve Eğitim: Eğitimli terapistler, diğer profesyonellere veya ailelere danışmanlık yapabilir veya hippoterapi hakkında eğitimler verebilir.

 4. At Eğitmeni: Hippoterapi için özel olarak eğitilmiş atlar gereklidir. Terapistler, bu atların eğitimine katkıda bulanabilir veya bu alanda uzmanlaşabilirler.

 5. Araştırma ve Geliştirme: Hippoterapinin etkinliği ve yöntemleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda çalışabilirler.

 6. Program Koordinatörü: Terapi merkezleri için programları organize eden ve koordine eden profesyonellere ihtiyaç duyulabilir.

 7. Sivil Toplum ve Dernekler: Hippoterapi konusunda farkındalık yaratma ve destek sağlama amacıyla birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda çalışabilirler.

 8. Hippoterapi Ekipman ve Ürün Satışı: Terapi sürecinde kullanılan özel ekipmanlar ve ürünlerin satış ve pazarlamasında çalışabilirler.

 9. Yazılı ve Görsel Medya: Kitaplar, makaleler, bloglar veya video içerikleri hazırlayarak hippoterapi konusunda farkındalık yaratabilirler.

 10. Uluslararası İşbirliği: Farklı ülkelerdeki hippoterapi uygulamaları, eğitimleri ve araştırmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunabilirler.

Hippoterapi Eğitimi

Hippoterapist olarak çalışma alanları

Hippoterapist olarak çalışabileceğiniz birçok farklı alan bulunmaktadır. İşte bazı önemli çalışma alanları:

 1. Özel Terapi Merkezleri: Birçok özel merkez, hippoterapi hizmetleri sunmaktadır ve bu tür merkezlerde hippoterapistlere ihtiyaç duyulabilir.

 2. Rehabilitasyon Merkezleri: Travma sonrası iyileşme veya uzun süreli rahatsızlıkların tedavisi için rehabilitasyon merkezlerinde hippoterapi programları olabilir.

 3. Hastaneler: Bazı hastaneler, belli rahatsızlıkların tedavisinde alternatif yöntemler olarak hippoterapiyi kabul edebilir ve bu hizmeti sunmak için uzmanlara ihtiyaç duyabilir.

 4. Eğitim Merkezleri ve Okullar: Özellikle özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar için okullar veya eğitim merkezleri hippoterapi programları düzenleyebilir.

 5. Üniversiteler: Araştırma ve eğitim amaçlı bazı üniversitelerde hippoterapi ile ilgili programlar bulunabilir. Bu tür programlarda öğretim veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

 6. Sivil Toplum Kuruluşları: Bazı sivil toplum kuruluşları, özellikle dezavantajlı bireyler için hippoterapi programları düzenleyebilir.

 7. Özel Pratik: Eğitim ve deneyiminize bağlı olarak kendi hippoterapi pratiğinizi kurabilirsiniz.

 8. At Çiftlikleri ve Haralar: Hippoterapi için özel olarak eğitilmiş atların bulunduğu çiftliklerde veya haralarda terapi seansları düzenleyebilirsiniz.

 9. Rekreasyon Merkezleri: Özellikle doğal alanlarda veya kırsal bölgelerde bulunan rekreasyon merkezleri, doğayla iç içe terapi seansları sunabilir.

 10. Kamplar: Özellikle çocuklar ve gençler için düzenlenen kamplarda hippoterapi seansları veya atla etkileşim aktiviteleri sunabilirsiniz.

Eğitime Katılan Kursiyerlerimiz Ne Dedi ?

Değerlendirildi
5/5
4.9
4.5/5
İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta