/
Eczacılık Bölümü için Sertifikalı Eğitimler
/

Eczacılık Bölümü için Sertifikalı Eğitimler

Tüm Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Bu eğitimlerin eczacılar ve eczacılık öğrencileri için önemi, özellikle günümüzdeki hızlı teknolojik ilerlemeler ve sürekli değişen dünya standartları göz önünde bulundurulduğunda, daha da belirginleşmektedir. Acadezone olarak bu eğitimleri uzaktan erişim imkanıyla sunarken, sektördeki ihtiyaçları doğru tespit edip, en güncel ve etkili eğitim programlarını sağlıyoruz.

İlaç Sektörü Eğitim Programları

CAPA (Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler) Eğitimi, eczacılık fakültesi öğrencileri ve mezunları için kritik öneme sahiptir.

Kalite ve Güvenlik: Eczacılar, ilaç ve besin takviyeleri üretiminde kalite ve güvenlik standartlarını sağlamak için CAPA yöntemlerini kullanarak hataları tespit eder ve önlerler.

Regülasyonlara Uyum: CAPA, uluslararası standartlarla uyumluluğu sağlar ve düzenleyici gereksinimlere uygunluk açısından önemlidir.

Sürekli İyileştirme: CAPA, üretim süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi teşvik eder ve verimliliği artırır.

Risk Yönetimi : Potansiyel riskleri erken tespit edip yönetmeye yardımcı olur, bu da güvenlik ve kaliteyi artırır.

Profesyonel Gelişim: CAPA bilgisi, eczacıların kariyer gelişimini destekler ve işyerinde problem çözme yeteneklerini geliştirir.

CAPA eğitimi, eczacılık fakültesi öğrencileri ve mezunlarının daha güvenli, kaliteli ve verimli üretim süreçleri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, bu eğitimi almak hem kariyer gelişimi hem de endüstri standartlarına uyum açısından büyük önem taşır.

 • ISO 10993-17:2023 Biyolojik Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi, tıbbi cihazların biyouyumluluğunu test etmek için esastır ve bu standardın eğitimi biyomühendislerin güvenli ve etkili tıbbi cihazlar geliştirmelerine yardımcı olur. Tıbbi cihazların biyolojik etkileşimlerini anlamak, hasta güvenliği ve ürün kalitesi açısından kritiktir. Bu standart, tıbbi cihazların insan vücuduyla etkileşimlerini değerlendirerek, biyolojik risklerin minimize edilmesine yardımcı olur.

  İlaç ve kozmetik sektöründe, biyolojik değerlendirme yöntemleri büyük önem taşır. İlaçların ve kozmetik ürünlerin güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için bu standarda uygun biyolojik testler yapmak gereklidir. ISO 10993-17:2023, bu ürünlerin biyouyumluluğunu ve toksikolojik profillerini değerlendirerek, kullanıcı güvenliğini artırır ve regülasyonlara uyumu sağlar. Bu eğitim, sektörde çalışan profesyonellerin ürün geliştirme süreçlerinde daha bilinçli ve güvenli adımlar atmalarını destekler.

SQF Diyet Takviyesi Üretim Kodu, diyet takviyelerinin güvenli ve kaliteli bir şekilde üretilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. Bu standardın öğrenilmesi, eczacılık fakültesi öğrencileri ve mezunları için büyük önem taşır.

Neden Önemli?

 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi: Diyet takviyeleri üretiminde karşılaşılan risklerin yönetimi, ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamada kritik bir rol oynar. Eczacılar, bu standartları öğrenerek ürünlerin güvenliğini garanti altına alabilirler.
 • Rekabet Avantajı: SQF Diyet Takviyesi Üretim Kodu bilgisi, eczacılara üretim süreçlerinde rekabet avantajı sağlar. Bu bilgi, eczacıların gıda takviyesi üreten firmalarda daha etkin ve güvenilir bir rol üstlenmelerini sağlar.
 • Kariyer Gelişimi: Bu bilgi ve beceriler, eczacıların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Eczacılar, diyet takviyeleri üretimi ve kalite kontrolünde uzmanlaşarak, mesleklerinde daha ileri pozisyonlara ulaşabilirler.
 • Sektörel Uyum: Diyet takviyesi üretimindeki operasyonların etkinliğini ve güvenliğini artırarak, sektördeki kalite standartlarını yükseltmeye katkıda bulunur. Eczacılar, bu bilgiyi kullanarak sektördeki değişimlere hızlıca uyum sağlayabilir ve yenilikçi çözümler üretebilirler.

GDP – İyi Dağıtım Uygulamaları Eğitimi, ilaç ve medikal ürünlerin üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar geçirdiği dağıtım sürecinin tüm aşamalarında kalite ve güvenliğin korunmasını amaçlar. Bu eğitim, tedarik zinciri içerisinde yer alan her bir paydaşın, ürünlerin bütünlüğünü ve kalitesini korumak için uyması gereken standartlar ve en iyi uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi sunar.

Bu eğitim, katılımcıların ilaç dağıtım sistemleri içerisinde karşılaşılabilecek sorun ve riskleri anlamalarını ve bu riskleri minimize etmek için gerekli beceri ve bilgilere sahip olmalarını sağlar.

GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları), laboratuvar çalışmalarının kalitesini, güvenilirliğini ve bütünlüğünü artırmayı amaçlayan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Eczacılar, eczacılık öğrencileri ve laboratuvar çalışanları için GLP bilgisi, laboratuvar ortamında yüksek standartlarda çalışmayı ve araştırma sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak açısından büyük önem taşır.

Kalite ve Güvenilirlik:
GLP, laboratuvar çalışmalarında kalite ve güvenilirlik sağlamak için oluşturulmuştur. Eczacılar, bu standartları öğrenerek laboratuvar çalışmalarının doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini garanti altına alabilirler. Bu, ilaç geliştirme ve test süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Standart Prosedürler:
GLP, laboratuvar çalışmalarında standart prosedürlerin takip edilmesini zorunlu kılar. Bu, laboratuvar deneylerinin her aşamasında tutarlılık ve doğruluğun korunmasına yardımcı olur. Eczacılar, bu prosedürleri öğrenerek laboratuvar ortamında en yüksek standartlarda çalışabilirler.

Regülasyonlara Uyum:
GLP, uluslararası düzenleyici kurumlar tarafından kabul edilen bir standarttır. Eczacılar, GLP bilgisi sayesinde uluslararası regülasyonlara uyum sağlayabilir ve global farmasötik pazarda rekabet edebilirler.

Araştırma Güvenilirliği:
GLP, araştırma sonuçlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini artırır. Eczacılar, bu standartları öğrenerek laboratuvar çalışmalarında elde edilen sonuçların bilimsel topluluk tarafından kabul görmesini sağlarlar.

GMP (İyi Üretim Uygulamaları), ilaç üretiminin her aşamasında kaliteyi koruyan kritik bir standarttır. Eczacılık sektöründe çalışanlar için GMP bilgisi, ürün güvenliği ve uyumluluğunu sağlamak için zorunludur. Bu kapsamlı eğitim programı, GMP’nin temel prensiplerinden ileri düzey uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunar.

Eczacılar için GMP eğitimi, kalite yönetimi, hijyen standartları, risk yönetimi, dokümantasyon ve üretim süreçlerinin izlenmesi gibi önemli konuları kapsar. Bu eğitim, katılımcıların GMP’nin ilaç güvenliği ve kalitesindeki temel rolünü kavrayarak, karşılaşabilecekleri zorlukları aşma konusunda donanımlı olmalarını sağlar.

Eczacılıkta kullanılan analitik metotların doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini doğrulamak için kritiktir. Bu eğitim, eczacıların ilaçların güvenliği ve etkinliği ile ilgili kararlar verirken güvenilir verilere dayanmalarını sağlar.

Bu standart, özellikle kozmetik ürünlerin formülasyon aşamasında ve üretim sürecinde karşılaşılan mikrobiyolojik risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine odaklanır.

Eczacılık öğrencileri ve mezunları için, ISO 29621:2017’nin sağladığı bilgi ve rehberlik, kozmetik ürünlerin güvenliğini sağlamada hayati öneme sahiptir. Bu standart, ürünlerin kullanımı sırasında tüketiciler için potansiyel mikrobiyolojik tehlikelerin anlaşılmasına ve azaltılmasına yardımcı olur. Eczacılar, bu standardın sağladığı rehberliği kullanarak, ürünlerin formülasyonunu ve üretimini daha güvenli hale getirebilir, böylece tüketicilerin sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilirler.

ISO 29621:2017’nin sunduğu risk değerlendirme yaklaşımları, eczacıların kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik güvenliğini değerlendirmede ve yönetmede proaktif olmalarını sağlar. Bu, eczacılık eğitimi ve uygulamalarında, özellikle kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda kritik bir beceri seti oluşturur.

Bu standart, kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kalitesini koruma ve kontrol etme konusunda rehberlik sağlar. Özellikle, kozmetik ürünlerdeki koruyucu sistemlerin etkinliğini test etmek ve değerlendirmek için yöntemler sunar.

Eczacılık öğrencileri ve mezunları için ISO 11930:2019 standardı, kozmetik ürünlerin formülasyonu ve güvenliği alanında önemli bir kaynaktır. Bu standart, ürünlerin tüketiciler tarafından güvenle kullanılabilmesi için koruyucu sistemlerin nasıl etkin bir şekilde değerlendirileceği ve test edileceği konusunda ayrıntılı bilgi sağlar.

Eczacılık alanında, ürün güvenliği ve kalitesi her zaman en önemli önceliklerden biridir. ISO 11930:2019, eczacıların, kozmetik ürünlerin raf ömrü boyunca mikrobiyolojik bütünlüğünü korumak için gerekli koruyucu sistemleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Bu bilgiler, eczacıların kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilinçli ve etkili kararlar almasını sağlar.

ISO 17516:2014, kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kalitesinin değerlendirilmesinde ilgili taraflara yardımcı olan uluslararası bir standarttır. Bu standart, özellikle mikrobiyolojik olarak düşük riskli olarak kabul edilen ürünler hariç, tüm kozmetik ürünler için geçerlidir.

Eczacılık öğrencileri ve mezunları için ISO 17516:2014’ün önemi, üç temel alanda öne çıkar. İlk olarak, bu standart, sağlık ve güzellik ürünlerinin güvenliğini sağlama konusunda eczacılara rehberlik eder. Mikrobiyolojik kalite, tüketicilerin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Kozmetik ürünlerin uygun şekilde değerlendirilmesi ve test edilmesi, zararlı bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaların varlığını önlemeye yardımcı olur. Bu, tüketicilerin sağlığını korumak ve güvenli ürünler sunmak için eczacıların bilgi ve becerilerini artırır.

İkincisi, bu standart, eczacıların yasal düzenlemelere uyumunu sağlar. Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik olarak güvenli olduğunun kanıtlanması, hem yerel hem de uluslararası düzeyde yasal gerekliliklerin bir parçasıdır. ISO 17516:2014’a uyum, eczacıların yasal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve halk sağlığını koruma görevlerini etkin bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır.

ISO 21148:2017 standardı, eczacılık öğrencileri ve mezunları için, kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik güvenliği ve kalitesini sağlama konusunda kritik bir rehber niteliğindedir. Bu standart, kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik incelemelerini gerçekleştirmek için genel yönergeler sunar ve bu süreçte dikkate alınması gereken risk analizlerini içerir.

Eczacılık öğrencileri ve mezunları için bu standardın önemi, kozmetik ürünlerin formülasyonu ve üretim süreçleri sırasında karşılaşılabilecek mikrobiyolojik riskleri anlamalarına yardımcı olmasında yatar. Özellikle düşük su aktivitesine sahip, hidro-alkolik içerikli veya aşırı pH değerlerine sahip ürünler gibi özel durumlar için risk analizleri sağlar. Bu, ürünlerin güvenliğini ve tüketicilerin sağlığını korumada önemli bir rol oynar.

Kozmetik sektöründeki çeşitliliği göz önünde bulundurarak, ISO 21148:2017 her ürün için her detayda uygun olmayabileceğini belirtir. Bu, eczacıların, farklı ürün tipleri için mikrobiyolojik test yöntemlerini özelleştirmeleri gerektiğine dikkat çeker.

Bu standard, eczacılık öğrencileri ve mezunlarına, kozmetik ürünlerin güvenliğini değerlendirmek ve sürdürmek için gereken mikrobiyolojik test prosedürleri ve yöntemleri konusunda derinlemesine bilgi sağlar. Bu bilgiler, eczacıların kariyerlerinde karşılaşacakları gerçek dünya uygulamalarına doğrudan uygulanabilir ve kozmetik ürünlerin güvenli ve etkili bir şekilde üretilmesi ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

ISO 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği ve Gereksinimleri Eğitimi, eczacılar ve laboratuvar profesyonelleri için son derece önemlidir. Bu eğitim, laboratuvar çalışmalarının temelini oluşturan uluslararası kabul görmüş standartlar ve prosedürler hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Katılımcılar, laboratuvar operasyonlarının kalitesini, güvenilirliğini ve uluslararası alanda tanınabilirliğini artırma yöntemlerini öğrenirler.

Neden Öğrenilmeli?

 1. Uluslararası Kabul ve Güvenilirlik:

  • ISO 17025 standardına uyum, laboratuvar sonuçlarının uluslararası alanda kabul görmesini sağlar, bu da eczacılık ve laboratuvar profesyonellerinin çalışmalarının geniş bir yelpazede tanınmasına olanak tanır.
 2. Kalite ve Doğruluk:

  • Bu eğitim, laboratuvar testlerinin ve kalibrasyon işlemlerinin doğruluğunu, tutarlılığını ve tekrarlanabilirliğini sağlama yöntemlerini kapsar, böylece sonuçların kalitesi artar.
 3. Akreditasyon Süreci:

  • Laboratuvarların akreditasyon almasında kritik bir rol oynayan ISO 17025, akreditasyon sürecinin anlaşılması ve başarılı bir şekilde tamamlanması için gereklidir.
 4. Hata Yönetimi ve Risk Azaltma:

  • Eğitim, potansiyel hataları tanımlama, önleme ve düzeltme stratejileri ile laboratuvar prosedürlerindeki riskleri azaltma yöntemlerini içerir.

Eğitim İçeriği

 • ISO 17025 Standartlarının Anlaşılması:
  • Standartın gereklilikleri, kapsamı ve laboratuvar akreditasyon süreçlerinin detayları.
 • Kalite Yönetim Sistemi:
  • Laboratuvar faaliyetlerinde kalite yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi.
 • Teknik Yeterlilik:
  • Laboratuvar personelinin teknik yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.
 • Dokümantasyon ve Kayıt Yönetimi:
  • Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili dokümantasyonun ve kayıtların yönetilmesi.
 • İç ve Dış Değerlendirmeler:
  • Laboratuvarın iç ve dış denetimleri, değerlendirmeleri ve sürekli iyileştirme süreçleri.

Ücretler ve Kampanyalar :

Herhangi bir eğitim programından 7 adet seçtiğinizde 13.000 ₺  KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Herhangi bir eğitim programından 12 adet seçtiğinizde 18.000 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Tüm Kampanyalar Sona Ermiştir.
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bu uluslararası standartlar, eczacılık alanında kalite ve uyumluluk yönetim sistemlerinin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar. Eczacılar, bu eğitimlerle uluslararası düzeyde kabul gören en iyi uygulamaları öğrenirler.

ISO standartları, eczacılık öğrencileri ve mezunları için kariyer gelişiminde önemli bir role sahiptir. Bu standartlar, küresel düzeyde tanınan kalite ve uygunluk gerekliliklerini temsil eder ve birçok sektörde, özellikle de sağlık ve ilaç sektöründe geniş bir kabul görmüştür. Eczacılık öğrencileri ve mezunları için bu standartların katkıları şu şekilde özetlenebilir:

Eczacılık Bölümü Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Eğitim programları eczacılık sektöründeki çeşitli alanlarda derinlemesine bilgi ve uzmanlık kazanıldığını gösterir. Bu, adayların sektörel bilgilerinin güncel ve kapsamlı olduğunu işverenlere kanıtlar. Örneğin, CAPA – Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler Eğitimi, kalite ve güvenlik standartlarını sağlamada adayların yetkinliğini artırır. ISO 10993-17:2023 – Biyolojik Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi, biyolojik değerlendirme yöntemlerini ve hasta güvenliğini anlama konusunda önemli bilgiler sunar. SQF – Diyet Takviyesi Üretimi ise diyet takviyelerinin güvenli ve kaliteli üretimi için gereken standartları öğretir.

Kalite Yönetimi ve Uluslararası Standartlara Uygunluk:

GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) gibi standartlar, adayların kalite odaklı yaklaşımlarını ve sürekli iyileştirme becerilerini gösterir. Bu eğitimler, ilaç ve kozmetik sektörlerinde uluslararası standartlara uygun çalışma prensiplerini öğretir. Analitik Metot Validasyonu ve ISO 17025 gibi eğitimler, laboratuvar yeterliliği ve ürün analizi konusunda derinlemesine bilgi sağlar. ISO 29621:2017 ve ISO 11930:2019 gibi kozmetik ürünlerle ilgili standartlar, ürün güvenliği ve kalitesini artırarak sektördeki rekabet avantajını pekiştirir.

Profesyonel Gelişim ve Mesleki Yeterlilik:

Bu eğitimler, mesleki gelişim ve sürekli öğrenmeye verilen önemi vurgular, adayların işyerinde problem çözme yeteneklerini geliştirir ve onları daha cazip hale getirir. Örneğin, ISO 17516:2014 ve ISO 21148:2017 gibi standartlar, mikrobiyolojik risk değerlendirmesi ve ürün analizinde uzmanlık sağlar. Büyük ilaç şirketleri ve sağlık kuruluşları bu standartları kullanarak kaliteyi ve güvenliği garanti ederler. Pfizer, Novartis, Johnson & Johnson gibi firmalar, ürün geliştirme ve dağıtım süreçlerinde bu standartlara bağlıdır. Roche, Merck ve Sanofi, araştırma ve geliştirme süreçlerinde ISO standartlarını temel alır. Biyoteknoloji ve medikal cihaz şirketleri ise ISO 13485 gibi spesifik standartları kullanarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırır.

Kimler Katılabilir ?

Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören 1.,2,3.4.5. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya fakülteden mezun olmuş eczacılar, Eczane teknikerliği bölümündeki tüm öğrenci ve mezunlar eğitim programlarına katılabilirler.

Merak Edilenler

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

 7. Sertifikalarınızın Doğrulunabilir bir şekilde E-Devlet Sistemine Entegrasyonu: Eğitim Sertifikalarınız anlaşmalı üniversitelerimiz tarafından onaylanır ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Portalı olanı E-Devlet Sistemine Entegre Edilir. Bu belgeyi tüm özel ve resmi kurumlara ibraz edebilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 15 Haziran 2024’de Erişime Açılacaktır. Bu süreçten itibaren 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için tüm modüller 50 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. ISO Standartları eğitimlerim programlarımız , bu standartların temel prensipleri ve uygulamaları üzerine odaklanarak oluşturulmuştur. Her iki eğitim programımız da, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta