PMP Sertifikası Nedir ve Nasıl Alınır?

Dünya genelinde proje yönetimi alanında yetkinlik ve bilgi sahibi olan profesyonellere verilmektedir. 2017 itibarıyla, PMP sertifikasına sahip profesyonellerin sayısı iki milyona yaklaşmış olup, bu sayı her geçen yıl artış göstermektedir.

PMP sertifikası, sahiplerine proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır. Bu sertifika, proje yönetimi standartlarını, en iyi uygulamalarını ve güncel yöntemleri kapsar. Ayrıca, PMP sertifikası sahipleri, projeleri daha etkili ve verimli bir şekilde yönetme yeteneğine sahip oldukları için iş dünyasında yüksek talep görmektedir.

Bilişim sektöründe, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi ve projelerin karmaşıklığının artması nedeniyle, çevik proje yönetimi yöntemlerine olan ihtiyaç da artmıştır. Bu bağlamda, PMP sertifikası, çevik yöntemlere hakimiyet ve bu yöntemleri etkili bir şekilde uygulama yeteneği kazandırır. Bu nedenle, özellikle bilişim projelerinde, işverenler tarafından PMP sertifikasına sahip profesyonellere olan talep gün geçtikçe artmaktadır.

PMP sertifikasının getirdiği bir diğer avantaj da, sertifika sahiplerinin global bir ağa erişim sağlamasıdır. PMI, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren bir organizasyon olduğu için, PMP sertifikası sahipleri bu global ağın bir parçası olurlar. Bu, profesyonel gelişim fırsatları, networking ve kariyer fırsatları açısından büyük avantajlar sağlar.

Sonuç olarak, PMP sertifikası, proje yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için altın değerinde bir yeterliliktir. Bu sertifika, sahiplerine hem teknik hem de liderlik becerileri kazandırarak, projeleri başarıyla yönetme yeteneğini geliştirir.

PMP Sertifikası Koşulları

PMP (Project Management Professional) sertifikası, proje yönetimi alanında uluslararası kabul görmüş bir yeterliliktir. Ancak bu prestijli sertifikayı alabilmek için bazı ön koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte PMP sertifikası alabilmek için gereken koşullar:

1. Proje Yönetimi Deneyimi:

PMP sertifikası için adayların belirli bir proje yönetimi deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu deneyim, adayın eğitim seviyesine göre değişiklik göstermektedir:

 • Lisans ve Üzeri Eğitim Seviyesi: Eğer adayın 4 yıllık lisans eğitimi ya da dengi bir eğitim derecesi varsa, en az 4.500 saatlik proje yönetimi tecrübesine sahip olması gerekmektedir. Bu süre, yaklaşık olarak 3 yıla denk gelir. Önemli olan nokta, bu deneyimin sadece proje yöneticisi olarak değil, projede aktif bir rol alarak kazanılmış olmasıdır.

 • Lisans Altı Eğitim Seviyesi: Eğer adayın eğitim seviyesi lisansın altında ise, en az 7.500 saatlik proje yönetimi tecrübesine sahip olması beklenir. Bu süre, yaklaşık olarak 5 yıla denk gelir. Burada da proje yöneticisi olma şartı aranmaz; projede aktif bir rol alarak kazanılan deneyim yeterlidir.

2. Proje Yönetimi Eğitimi:

PMP sertifikası için adayların son 5 yıl içerisinde en az 35 saatlik proje yönetimi eğitimi almış olmaları şarttır. Bu eğitim, tek bir kurumdan alınabileceği gibi, farklı kurumlardan alınan eğitimlerin toplamı olarak da kabul edilir. Teknolojinin getirdiği kolaylıklarla, bu eğitimleri online platformlardan da almak mümkündür.

PMP Nedir

PMP Sertifikası Başvurusu

PMP (Project Management Professional) sertifikası, proje yönetimi alanında uluslararası kabul görmüş bir yeterliliktir. Bu prestijli sertifikayı alabilmek için belirli bir başvuru süreci izlenmelidir.

Başvuru Süreci:

 1. Başvuru Şekli: PMP sertifikası ön koşullarını yerine getiren adaylar, PMI’ın resmi web sitesi üzerinden yazılı veya online olarak başvuru yapabilirler. Ancak, PMI online başvuruların daha hızlı sonuçlandığını belirtmekte ve bu yöntemi önermektedir.

 2. Başvuru İncelemesi: Online olarak yapılan PMP başvuruları, genellikle 5 iş günü içerisinde PMI tarafından incelenir. İnceleme sonucunda aday, başvurusunun durumu hakkında bilgilendirilir.

 3. Sınav Hakkı: Başvurunun onaylanmasının ardından, adayın PMP sertifika sınavına 1 yıl içerisinde katılma hakkı doğar. Bu süre zarfında aday, sınavı geçmek zorundadır.

 4. Denetim Süreci: PMI, kalite kontrol süreçleri kapsamında, yapılan başvuruların yaklaşık %20’sini rastgele denetler. Eğer bir adayın başvurusu denetime tabi tutulursa, PMI bu adaydan, proje yönetimi tecrübesini detaylı olarak açıklayan belgeleri posta yoluyla göndermesini talep eder. Gönderilen belgeler incelendikten sonra, eğer adayın tecrübesi yeterli görülmezse, ek bilgi veya düzeltme talep edilebilir.

 5. Sınav Merkezi Seçimi: Başvuru süreci tamamlandıktan ve gerekli denetimlerden geçildikten sonra, adaylar PMI tarafından onaylanmış sınav merkezlerinden birini seçerek sınav tarihini belirlerler.

Önemli Notlar:

 • PMP sınavı, genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve adayların proje yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ölçer.

 • Sınavı geçen adaylar, PMP sertifikasını almaya hak kazanır. Ancak, bu sertifikanın geçerliliğini sürdürebilmek için belirli bir süre zarfında belirli sayıda profesyonel gelişim birimi (PDU) kazanılması gerekmektedir.

Proje Yönetimi

PMP Başvuru Denetlemesi

PMP sertifikası başvurusu yapan adayların, başvuru sürecinde belirttikleri bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla PMI tarafından rastgele denetlemeye tabi tutulma ihtimali bulunmaktadır. Bu denetim süreci, sertifikasyonun prestijini ve güvenilirliğini korumak için önemlidir.

Denetimde İstenen Dokümanlar:

 1. Proje Deneyimi İle İlgili Dokümanlar:

  • Adayın belirttiği proje deneyimleri ile ilgili olarak, işvereninden veya doğrudan proje yöneticisinden alınmış referans mektupları talep edilebilir.
  • Bu mektuplarda, adayın projede üstlendiği rol, projenin süresi, adayın katkıları ve diğer önemli bilgilerin detaylı olarak açıklanması beklenir.
 2. Proje Yönetimi Eğitimi İle İlgili Dokümanlar:

  • Adayın katıldığı proje yönetimi eğitimleri ile ilgili olarak, kurs katılım sertifikası, kurs içeriği ve katılım mektubu gibi belgeler talep edilebilir.
  • Eğer aday, belirttiği eğitim kurumundan bu belgeleri alamazsa, bu durum başvurunun reddedilmesine neden olabilir.

Denetim Süreci:

 • PMI tarafından denetlemeye seçilen adaylara, denetim süreci ve istenen dokümanlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılır.

 • Adayların, PMI tarafından talep edilen dokümanları eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayarak belirtilen süre içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

 • Gönderilen dokümanlar PMI tarafından incelendikten sonra, adayın başvurusunun onaylanıp onaylanmadığına karar verilir.

 • Eğer aday, denetim sürecini başarıyla tamamlarsa, sınav tarihini belirleyebilir. Ancak, denetim sürecinde eksik veya yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilen adayların başvuruları reddedilir.

Gönderim Adresi:

Dokümanların gönderileceği adres:

PMI Attn: Certification Audit 14 Campus Blvd. Newton Square, PA 19073-3299 USA

PMP Sertifikası Sınavı

PMP (Project Management Professional) sertifikası sınavı, proje yönetimi konusundaki bilgi ve becerileri ölçmek için düzenlenen uluslararası bir sınavdır. Bu sınav, adayların proje yönetimi konusundaki yetkinliklerini ve uygulamadaki deneyimlerini test eder.

Sınav Formatı:

 • Soru Sayısı: PMP sınavı toplamda 180 sorudan oluşmaktadır.

 • Sınav Süresi: Adaylara bu soruları cevaplamaları için toplam 270 dakika verilir.

 • Değerlendirme Soruları: Sınavdaki 5 soru, PMI’ın ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için kullanılır ve bu soruların sınav sonucuna herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle, hangi soruların değerlendirme amacıyla sorulduğunu ayırt etmek mümkün olmadığından, adayların tüm soruları dikkatlice cevaplamaları önerilir.

Geçme Notu:

 • PMI, PMP sınavının geçme notunu doğrudan paylaşmamaktadır. Ancak, sektördeki genel kanıya göre, 175 soru üzerinden %67 oranında, yani yaklaşık 117 sorunun doğru cevaplanması gerekmektedir.

Sınav Ortamı:

 • PMP sınavı, Prometric sınav merkezleri tarafından düzenlenir. Bu merkezler, dünya genelinde birçok ülkede bulunmaktadır.

 • Sınav, bilgisayar ortamında ve online olarak gerçekleştirilir. Adaylar, sınav sırasında soruları ekranda görüntüleyebilir ve cevaplarını doğrudan bilgisayara girerler.

Önemli Bilgiler:

 • Sınavda, proje yönetiminin farklı alanlarından sorular yer alır. Bu alanlar arasında proje kapsamı yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi , insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik yönetimi ve paydaş yönetimi bulunmaktadır.

 • Adayların sınavı geçebilmeleri için, proje yönetiminin tüm bu alanlarına hakim olmaları ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri senaryolara uygun çözümler üretebilmeleri beklenir.

PMP Sertifika Sınav Sonucu

PMP sertifika sınavı, proje yönetimi konusundaki bilgi ve becerileri ölçmek için tasarlanmış kapsamlı bir sınavdır. Sınav sonucu, adayların bu alandaki yetkinliklerini ve uygulamadaki deneyimlerini yansıtmaktadır.

Değerlendirme Alanları:

PMP sınavı, proje yönetiminin üç temel alanında adayların bilgi ve becerilerini değerlendirir:

 1. Kişiler: Bu alanda, adayların proje ekibiyle etkili iletişim kurma, liderlik etme, motive etme ve çatışmaları çözme yetenekleri test edilir.

 2. Süreçler: Bu bölüm, adayların proje yönetimi süreçlerini ne kadar iyi anladıklarını ve uygulayabildiklerini ölçer. Proje planlama, uygulama, izleme, kontrol ve kapanış gibi temel proje yönetimi süreçlerine odaklanır.

 3. İş Ortamı: Adayların, projenin genel iş ortamı içerisinde nasıl performans gösterdikleri bu alanda değerlendirilir. Projenin iş hedefleriyle nasıl uyumlu olduğu, paydaşlarla ilişkiler, proje etiği ve uyum gibi konular bu bölümde ele alınır.

Uzmanlık Dereceleri:

Sınav sonucunda, adayların her bir alandaki performansları dört farklı uzmanlık derecesiyle değerlendirilir:

 1. Hedef Üstü: Adayın, belirli bir alandaki bilgi ve becerileri, PMI’nın belirlediği standartların çok üzerindedir.

 2. Hedef: Aday, belirli bir alanda PMI’nın belirlediği standartlara uygun bilgi ve becerilere sahiptir.

 3. Hedef Altı: Adayın, belirli bir alandaki bilgi ve becerileri, PMI’nın belirlediği standartların altındadır.

 4. Gelişim İhtiyacı: Adayın, belirli bir alanda ciddi eksiklikleri vardır ve bu alanda gelişim göstermesi gerekmektedir.

PMP Sertifikasının Postalanması

PMP sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, bu prestijli sertifikayı fiziksel olarak elde etmek için sabırsızlanırlar. İşte sertifikanın postalanması süreci hakkında bilmeniz gerekenler:

Sınav Sonucunun İlanı:

 • PMP sınavını tamamladıktan hemen sonra, bilgisayar tabanlı sınav sonucunuz ekranda görüntülenir. Bu, sınavı geçip geçmediğinizi hemen öğrenmenizi sağlar.

Sertifikanın Hazırlanması:

 • Sınav sonuçlarınız PMI tarafından onaylandıktan sonra, sertifikanız özel bir tasarım ve güvenlik özellikleriyle hazırlanır. Bu, sertifikanın sahteciliğe karşı korunmasını sağlar.

Postalanma Süreci:

 • Sertifikanız, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 2-4 hafta içerisinde postalanır.
 • Sertifika, kayıtlı posta adresinize, PMI’nın belirlediği güvenilir kurye hizmetleri aracılığıyla gönderilir.
 • Gönderim süreci, yaşadığınız bölgeye ve posta hizmetlerinin hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ek Bilgiler:

 • Sertifikanızın yanı sıra, bir tebrik mektubu, sertifika kartı ve diğer PMI materyalleri de paket içerisinde bulunabilir.
 • Eğer belirtilen süre zarfında sertifikanızı alamazsanız, PMI ile iletişime geçerek durumu bildirmeniz önerilir.
 • Sertifikanızı aldığınızda, isminizin ve sertifika numaranızın doğru yazıldığından emin olun. Herhangi bir hata durumunda, PMI ile iletişime geçerek düzeltme talebinde bulunabilirsiniz.
ilginizi çekebilir

Daha Farklı Programları Keşfet

Sürdürülebilir Çevre Nedir

Sürdürülebilir Çevre Nedir?

Sürdürülebilir çevre, doğal kaynakların korunması, ekosistemlerin dengede tutulması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çevre yaratmayı amaçlayan bir kavramdır. Bu kavram, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanır

İnceleyin
İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta