Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve bilişsel zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olan etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. Oyun, çocuklar için en temel ve doğal ifade şeklidir. Çocuklar kelimelerle ifade edemedikleri duygularını ve düşüncelerini oyun aracılığıyla rahatlıkla dışa vurabilirler. İşte oyun terapisinin önemini vurgulayan bazı ana noktalar:

Doğal Bir İfade Biçimi

Çocuklar için konuşma bazen zordur, özellikle de duygusal travma veya stres yaşadıklarında. Oyun, çocukların bu tür deneyimleri işlemelerine ve anlamalarına yardımcı olabilecek bir araçtır.

Duygusal Farkındalık ve İfadelerin Gelişimi

Oyun terapisi, çocukların kendi duygularını tanımlamalarına ve bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

Oyun esnasında karşılaşılan zorluklar, çocukların problem çözme ve başa çıkma stratejilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar.

Sosyal Becerilerin Artırılması

Grup oyun terapisi seansları, çocukların sosyal becerilerini, empati oluşturma yeteneklerini ve başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurma becerilerini geliştirebilir.

Traumatik Olayların İşlenmesi

Bir çocuk, bir aile üyesinin kaybını yaşadığında, bu kaybı anlamlandırmak ve duygularını ifade etmek için oyuncakları ve oyunları kullanabilir. Örneğin, bir çocuk ailesinin bir üyesinin ölümünü, oyuncakları ile aileyi temsil eden bir oyun sahnesi oluşturarak işleyebilir.

Okulda Yaşanan Sorunların Ele Alınması

Bir çocuk okulda zorbalıkla karşılaştığında, oyun terapisi aracılığıyla bu durumu anlamlandırabilir ve bu tür zorluklarla nasıl başa çıkabileceği konusunda stratejiler geliştirebilir.

Aile İlişkilerinin Geliştirilmesi

Aile içi çatışmalar veya değişiklikler (örn. boşanma) yaşandığında, çocuklar bu durumları oyun aracılığıyla işleyebilir. Oyun terapisti, çocuğun ailesiyle daha sağlıklı ilişkiler kurma yollarını keşfetmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, oyun terapisi, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Oyun, çocukların kendi dünyalarını anlamalarına ve başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve sosyal zorluklarını aşmalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır. Ancak bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamak için, profesyonellerin belirli bir eğitim ve yetkinliğe sahip olmaları gerekmektedir. Oyun terapisi eğitiminin amacı, bu yetkinliği kazandırmaktır. İşte oyun terapisi eğitiminin başlıca amaçları:

Teorik Bilgi Sağlama

Oyun terapisinin temel prensiplerini, tarihçesini ve farklı yaklaşımlarını anlamak için kapsamlı bir teorik bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Eğitim, bu bilgileri sağlama amacındadır.

Uygulamalı Becerilerin Kazandırılması

Oyun terapisi, pratik bir disiplindir. Eğitim, terapist adaylarına çeşitli oyun terapisi teknikleri ve yaklaşımlarını doğrudan uygulama fırsatı sunar.

Etik ve Profesyonellik

Oyun terapisi eğitimi, terapistlerin etik ve profesyonel standartlara uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Kişisel ve Mesleki Gelişim

Eğitim, terapist adaylarının kendi duygusal ve bilişsel süreçlerini anlamalarına yardımcı olur. Bu, terapistin müdahalelerini daha etkili hale getirebilir.

Farklı Popülasyonlarla Çalışma

Oyun terapisi, farklı yaş grupları, kültürler ve özel ihtiyaçları olan bireylerle çalışmak için farklı yaklaşımlar ve teknikler gerektirebilir. Eğitim, terapist adaylarına bu konularda rehberlik eder.

Değerlendirme ve Takip

Terapist adaylarına, oyun terapisinin etkinliğini değerlendirme ve takip etme yöntemleri hakkında bilgi verilir. Bu, terapinin başarısını ölçmek ve gerektiğinde yöntemleri ayarlamak için esastır.

Araştırma ve Gelişmeleri Takip

Oyun terapisi alanında sürekli yenilikler ve araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim, terapist adaylarını bu gelişmeleri takip etmeye ve mesleki bilgilerini güncel tutmaya teşvik eder.

Multidisipliner Çalışma

Oyun terapisi, çoğu zaman diğer disiplinlerle (örn. sosyal hizmet, pedagoji, psikiyatri) işbirliği içinde yürütülür. Eğitim, terapist adaylarına bu disiplinlerle etkili bir şekilde iletişim kurma ve işbirliği yapma becerileri kazandırmayı amaçlar.

Oyun terapisi seansında çocuk ve terapist

Oyun Terapisi Tarihçesi

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve bilişsel zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan bir yöntem olarak bugün geniş bir kabul görmekte olup, bu yöntemin kökenleri birkaç yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Oyun terapisi, tıbbi ve psikolojik uygulamaların bir parçası olarak zamanla evrilmiş ve şekillenmiştir. İşte oyun terapisinin tarihçesi:

Erken Dönemler

 • 19. Yüzyıl: 19. yüzyılın sonlarına doğru, çocukların oyunlarını gözlemleyen öğretmenler ve doktorlar, oyunun çocuğun duygusal durumu hakkında önemli ipuçları sağladığını fark etmeye başladılar.
 • Freud’un Katkıları: Sigmund Freud, çocukların oyunlarını analiz ederek çocukların travmatik olayları ve duygusal konuları işlediklerini gözlemledi. Bu, oyunun terapötik bir araç olarak kullanılabileceği fikrinin temelini atmıştır.

20. Yüzyıl

 • Melanie Klein: 1930’larda Klein, çocukların oyunlarını analiz ederek çocuklarla derinlemesine psikoanalitik terapi yapmaya başladı. Ona göre oyun, çocukların bilinçaltındaki düşünceleri ve duyguları ifade etmelerinin bir yoluydu.
 • Virginia Axline: Axline, 1940’larda “çocuk merkezli terapi” yaklaşımını geliştirdi ve oyun terapisinin temel prensiplerini belirledi. Bu yaklaşım, terapistin çocuğun oyunundan elde ettiği bilgilerle empatik bir şekilde tepki vermesini vurgular.

Evrim

 1. yüzyılın ikinci yarısında oyun terapisi, daha yapılandırılmış bir yaklaşım ve çeşitli tekniklerin entegrasyonu ile gelişti. Oyun terapisi, aynı zamanda farklı kültürlerde ve farklı yaş gruplarındaki bireyler için uyarlanabilir bir yöntem haline geldi.

21. Yüzyıl ve Sonrası

 • Teknolojik Gelişmeler: Dijital oyunlar ve teknolojik araçların gelişmesiyle birlikte, oyun terapisi sanal gerçeklik gibi yeni platformlarda da uygulanmaya başladı.
 • Bilimsel Araştırmalar: Oyun terapisinin etkinliği üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, bu yöntemin çocukların duygusal ve bilişsel zorluklarıyla başa çıkmalarına nasıl yardımcı olduğunu daha iyi anlamamızı sağladı.
 • Uygulama Alanlarının Genişlemesi: Oyun terapisi, sadece bireysel terapi seanslarında değil, aynı zamanda okullarda, hastanelerde ve topluluk merkezlerinde de uygulanan bir yöntem haline geldi.

Sonuç olarak, oyun terapisi tarih boyunca birçok evrimden geçmiş ve bugün birçok profesyonelin tercih ettiği bir terapi yöntemi haline gelmiştir. Oyunun terapötik potansiyelini ilk fark edenlerden, bu yöntemin etkinliğini bilimsel olarak araştıranlara kadar birçok uzmanın katkıları sayesinde oyun terapisi, çocukların ruhsal sağlığını desteklemek için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Oyun terapisi malzemeleri

Oyun Terapisi Teknikleri

Oyun terapisi, çocukların duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etmelerine yardımcı olan çeşitli teknikleri içerir. Bu teknikler, çocuğun iç dünyasını daha iyi anlamak ve onlara duygusal veya bilişsel zorluklarla başa çıkmaları için destek sağlamak amacıyla kullanılır. İşte bazı yaygın oyun terapisi teknikleri:

 • Serbest Oyun: Bu teknikte, çocuğa çeşitli oyuncaklar sunulur ve neyle oynamak istediklerine karar vermelerine izin verilir. Terapist, çocuğun oyununu gözlemleyerek duygusal durumları ve sorunları hakkında bilgi edinir.
 • Kum Oyunu Terapisi: Özel bir kum kutusu ve çeşitli minyatür figürlerle gerçekleştirilir. Çocuk, bu figürleri kullanarak kumda sahneler oluşturur. Bu sahneler, çocuğun bilinçaltındaki duyguları ve deneyimleri yansıtabilir.
 • Yaratıcı Sanatlar: Resim, heykel yapma veya diğer sanatsal aktiviteler, çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olabilir. Bu teknik, sözel olmayan ifade yöntemleri arayan çocuklar için özellikle faydalıdır.
 • Hikaye Anlatma: Çocuğa bir başlangıç hikayesi verilir ve hikayeyi tamamlamaları istenir. Bu, çocuğun korkularını, endişelerini ve hayallerini anlamak için bir fırsat olabilir.
 • Rol Oyunu: Bu teknikte, çocukla birlikte belirli senaryoları canlandırılır. Bu, çocuğun duygusal tepkilerini gözlemlemek ve çeşitli sosyal ve duygusal becerileri öğretmek için kullanılabilir.
 • Oyuncağa Yönlendirme: Terapist, çocuğa belirli bir oyuncakla veya belirli bir şekilde oynamalarını önerir. Bu yönlendirme, terapistin belirli duygusal veya bilişsel konuları gündeme getirmesine yardımcı olabilir.
 • Masal Terapisi: Çocuklara özel masallar okunur veya anlatılır. Bu masallar, çocuğun karşılaştığı zorlukları yansıtabilir ve onlara bu zorluklarla başa çıkma stratejileri öğretmeye yardımcı olabilir.
 • Müzik Terapisi: Müzik, çocukların duygusal ifadesi için güçlü bir araç olabilir. Çocuklar, müzikle duygusal durumlarını ifade edebilir veya müziği kullanarak rahatlama teknikleri öğrenebilirler.
Çocuk çizim yaparken

Oyun Terapisi Eğitimini Neden Almalısınız?

Çocuklarla Çalışma Arzusu

Eğer çocukların duygusal ve psikolojik zorluklarıyla empati kurma ve onlara yardımcı olma arzunuz varsa, oyun terapisi eğitimi size bu konuda uzmanlık kazandırabilir.

Kariyer Fırsatları

Oyun terapisi, psikoterapi ve danışmanlık alanında büyüyen bir uzmanlık dalıdır. Eğitimi tamamlayan bireyler, klinik ortamlarda, okullarda, danışmanlık merkezlerinde ve diğer çocuk hizmetleri sağlayıcılarında fırsatlar bulabilirler.

Kişisel Gelişim

Eğitim, bireyin kendi iç dünyasını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir, bu da kişisel gelişimine katkıda bulunur.

Öğrencilere Özel

Öğrenciler de oyun terapisi eğitimini alabilirler. Psikoloji , eğitim, sosyal hizmet gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler için oyun terapisi eğitimi, kariyerlerinde yeni kapılar açabilir.

Oyun Terapisi Etik İlkeleri

Oyun terapisi, tıpkı diğer terapötik disiplinlerde olduğu gibi, bireyin haklarını ve özerkliğini korumayı amaçlayan etik ilkelere tabidir. Bu ilkelere bağlı kalmak, terapistin profesyonelliğini sürdürmesi ve müdahalede bulunduğu çocuğun güvenliğini ve refahını garanti altına alması için kritiktir.

 • Gizlilik: Terapist, çocuğun kendisine anlattığı veya oyun yoluyla ifade ettiği her şeyi gizli tutmalıdır. Ancak, çocuğun fiziksel veya duygusal güvenliği tehlikede olduğunda bu ilkeye istisnalar uygulanabilir.
 • Bilgilendirilmiş Onam: Terapist, müdahale öncesi çocuğun velisinden veya vasisinden onay almalıdır. Eğer mümkünse, çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak, çocuktan da onay alınmalıdır.
 • Profesyonellik: Terapist, mesleki eğitim ve deneyim sınırları içinde kalmalıdır. Özel bir durum veya konu üzerinde yeterli bilgiye sahip değilse, danışana başka bir uzmana yönlendirme yapmalıdır.
 • Doğruluk ve Dürüstlük: Terapist, danışanı ve ailesini doğru bilgilendirmeli, beklentileri gerçekçi bir şekilde yönetmelidir.
 • Fayda ve Zarar Vermeme: Terapist, müdahalenin çocuğa fayda sağlama potansiyelini her zaman göz önünde bulundurmalı ve herhangi bir zarar riskini en aza indirgemelidir.
Oyun terapisi sertifikası

Oyun Terapisi Etik İlkeleri

Oyun terapisi, tıpkı diğer terapötik disiplinlerde olduğu gibi, bireyin haklarını ve özerkliğini korumayı amaçlayan etik ilkelere tabidir. Bu ilkelere bağlı kalmak, terapistin profesyonelliğini sürdürmesi ve müdahalede bulunduğu çocuğun güvenliğini ve refahını garanti altına alması için kritiktir.

Gizlilik

Terapist, çocuğun kendisine anlattığı veya oyun yoluyla ifade ettiği her şeyi gizli tutmalıdır. Ancak, çocuğun fiziksel veya duygusal güvenliği tehlikede olduğunda bu ilkeye istisnalar uygulanabilir.

Bilgilendirilmiş Onam

Terapist, müdahale öncesi çocuğun velisinden veya vasisinden onay almalıdır. Eğer mümkünse, çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak, çocuktan da onay alınmalıdır.

Profesyonellik

Terapist, mesleki eğitim ve deneyim sınırları içinde kalmalıdır. Özel bir durum veya konu üzerinde yeterli bilgiye sahip değilse, danışana başka bir uzmana yönlendirme yapmalıdır.

Doğruluk ve Dürüstlük

Terapist, danışanı ve ailesini doğru bilgilendirmeli, beklentileri gerçekçi bir şekilde yönetmelidir.

Fayda ve Zarar Vermeme

Terapist, müdahalenin çocuğa fayda sağlama potansiyelini her zaman göz önünde bulundurmalı ve herhangi bir zarar riskini en aza indirgemelidir.

Müdahale Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Güvenli Ortam: Çocuğun kendini güvende hissettiği bir ortam oluşturmak esastır. Oyuncaklar ve diğer materyallerin uygun ve güvenli olduğundan emin olunmalıdır.
 • Empati ve Sabır: Her çocuk farklıdır. Terapist, çocuğun duygusal tepkilerini anlamak için empati göstermeli ve sabırlı olmalıdır.
 • Sınırların Belirlenmesi: Oyun terapisi sırasında, neyin kabul edilebilir olduğu ve neyin olmadığı konusunda net sınırlar belirlenmelidir. Örneğin, bir çocuğun terapisti veya diğer çocukları fiziksel olarak incitmesine izin verilmemelidir.
 • Sürekli Gözlem: Terapist, çocuğun oyununu sürekli olarak gözlemlemeli ve analiz etmelidir. Bu, çocuğun duygusal ve bilişsel durumunu anlamak için kritiktir.
 • Açık İletişim: Terapist, çocuğun ailesi veya vasisiyle düzenli olarak iletişim halinde olmalıdır. Çocuğun terapideki ilerlemesi ve varsa endişeler hakkında bilgi verilmelidir.
Oyun terapisi seansı sırasında kum havuzu kullanımı

Oyun Terapisi Eğitiminin Katkıları

Oyun terapisi eğitimi, bireyin terapist olarak çocuklarla daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Ancak bu eğitimin getirdiği katkılar sadece terapötik süreçle sınırlı değildir. İşte oyun terapisi eğitiminin sunduğu bazı önemli katkılar:

Derinlemesine Bilgi

Oyun terapisi eğitimi, çocukların duygusal ve psikolojik dünyalarını daha iyi anlamak için gerekli bilgi ve araçları sağlar. Bu sayede terapist, çocuğun ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde belirleyebilir.

Pratik Beceri Kazanımı

Eğitim sırasında, terapist adayları çeşitli oyun terapisi teknikleri hakkında pratik deneyim kazanır. Bu deneyim, gerçek terapi seansları sırasında kullanılabilir.

Empati Geliştirme

Oyun terapisi eğitimi, terapist adaylarının empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Böylece çocuklarla daha derin bir bağlantı kurabilirler.

Etik ve Profesyonellik

Eğitim, terapistlere oyun terapisinde karşılaşabilecekleri etik zorluklar ve profesyonel duruş hakkında bilgi verir.

Öz-refleksiyon

Terapist adayları, eğitim sırasında kendi duygusal ve psikolojik süreçlerini değerlendirme fırsatı bulur. Bu, terapistin kendi duygusal engellerini tanımasına ve terapötik süreçte bu engellerin üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Oyun terapisi seans odası
ilginizi çekebilir

Daha Farklı Programları Keşfet

ISO 9001 Faydaları

ISO 9001 Faydaları

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen ve işletmelerin kalite yönetim sistemlerini optimize etmelerini sağlayan bir standarttır. ISO 9001, işletmelerin süreçlerini iyileştirerek, müşteri memnuniyetini

İnceleyin
İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta