ISO 20831 Sağlık Bilişimi: İlaç Yönetimi Kavramları ve Tanımları

ISO/TR 20831:2017, ilaç yönetimi süreçlerindeki en iyi uygulamaları ve güncel yöntemleri kapsamlı bir şekilde sunan bir standarttır. Eczacılar ve eczacılık öğrencileri için kritik öneme sahip olan bu standart, ilaç tedavilerini daha etkin ve güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Neden ISO 20831 Eğitimi Almalısınız?

1. Hasta Güvenliği ve Tedavi Etkinliği: ISO 20831 standardı, ilaç tedavisi süreçlerinde hasta güvenliğini artırmak ve tedavi etkinliğini iyileştirmek için gereken adımları vurgular. Eczacılar ve eczacılık öğrencileri, ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve kontrendikasyonlar gibi önemli konuları daha iyi anlarlar ve bu bilgileri hasta bakımında uygularlar.

2. İlaç Uzlaştırması ve Değerlendirme Becerileri: Standart, ilaç uzlaştırması ve değerlendirmesi gibi kritik süreçleri açıklar. Bu süreçler, hastanın ilaç tedavisinin sürekliliğini sağlamak ve ilaçla ilgili hataları önlemek için hayati öneme sahiptir. Eczacılar ve öğrenciler, bu süreçleri öğrenerek, hastaların ilaç tedavilerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

3. Sağlık Bilişimi ve Teknoloji Uygulamaları: Sağlık bilişimi ve ilaç yönetimi arasındaki ilişkiyi anlamak, eczacıların ve eczacılık öğrencilerinin, teknolojiyi ilaç yönetiminde nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerini sağlar. Bu, hasta bilgilerinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve ilaç siparişleri, kayıtları ve verilerinin etkili bir şekilde işlenmesi için gereklidir.

4. Uluslararası Standartlara Uyum: ISO/TR 20831:2017, uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standartla uyumlu olmak, eczacıların ve öğrencilerin global sağlık hizmeti standartlarına uygun çalışmalar yapmalarını sağlar. Ayrıca, farklı ülkelerdeki sağlık sistemleri ve ilaç yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

5. Mesleki Gelişim ve Kariyer Fırsatları: ISO/TR 20831:2017 ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak, eczacıların ve eczacılık öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunur. Bu bilgiler, sağlık sektöründe rekabet avantajı sağlar ve kariyer fırsatlarını genişletir.

Eğitim İçeriği

1. Giriş ve Genel Bakış:

 • Eğitimin amaçları ve hedefleri
 • ISO/TR 20831:2017 standardının önemi ve kapsamı

2. Sağlık Bilişimi Temelleri:

 • Sağlık bilişimine giriş
 • Veri yönetimi ve güvenliği

3. İlaç Yönetiminin Temel Kavramları:

 • İlaç yönetiminin tanımı ve önemi
 • İlaç yönetimi sürecinin bileşenleri

4. İlaç Listeleri ve Çeşitleri:

 • Uzlaştırılmamış ilaç listesi
 • Uzlaştırılmış ilaç listesi
 • Toplanmış ilaç listesi
 • İlaç profili ve yönetimi

5. İlaç Uzlaştırması:

 • İlaç uzlaştırmasının adımları
 • Uzlaştırma sürecinde klinik doğrulama

6. İlaç Tedavisi Değerlendirmesi:

 • İlaç tedavisinin kapsamlı değerlendirilmesi
 • İlaçla ilgili sorunların belirlenmesi ve çözümü

7. Hasta Merkezli İlaç Yönetimi:

 • Hasta özelliklerinin ilaç yönetimine etkisi
 • Kişiselleştirilmiş ilaç yönetimi stratejileri

8. İlaç Sipariş ve Yönetimi Değerlendirmesi:

 • İlaç siparişlerinin doğrulama süreci
 • İlaç yönetimi kararlarının alınması

9. İlaç Yönetimi Uygulamaları:

 • Vaka çalışmaları ve senaryo analizleri
 • Gerçek dünya örnekleri ve uygulamalar

10. İlaç Yönetimi Politikaları ve Yönetmelikler:

 • Ulusal ve uluslararası ilaç yönetimi politikaları
 • Yasal düzenlemeler ve etik hususlar

11. Teknoloji ve İlaç Yönetimi:

 • Sağlık bilişimi teknolojileri ve araçları
 • Elektronik sağlık kayıtlarının kullanımı

12. Son Değerlendirme ve Kapanış:

 • Eğitimin anahtar noktalarının gözden geçirilmesi
 • Eğitim sonu değerlendirme ve sertifikalandırma
ilginizi çekebilir

Daha Farklı Programları Keşfet

CE Standardı Nedir - Avrupa Birliği Güvenlik ve Kalite İşareti

CE Standardı Nedir?

Acadezone olarak sunduğumuz eğitim programları, çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. CE standardı, ürünlerin Avrupa Birliği (AB) pazarında serbest dolaşımını

İnceleyin