/
Sosyoloji Bölümü için Sertifikalı Eğitimler
/

Sosyoloji Bölümü için Sertifikalı Eğitimler

Tüm Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Sosyoloji alanında eğitim almak, toplumsal yapıları, değişimleri ve bireyler arası ilişkileri anlamak açısından büyük önem taşır. Acadezone olarak, sosyoloji öğrencileri ve mezunlarına yönelik olarak sunduğumuz eğitimlerle, bu disiplinin geniş spektrumunu kapsayacak şekilde tasarlanmış programlar sunuyoruz. Uzaktan erişim imkanı ile, katılımcıların mekansal ve zamansal sınırlamalardan bağımsız olarak, sosyolojik teorileri, araştırma metodolojilerini ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm yollarını öğrenmelerine olanak tanıyoruz.

Bu eğitimler, sosyoloji alanının temel kavramlarını ve teorilerini anlamanın yanı sıra, iş gücü piyasaları, çeşitlilik ve dahil olma, iş sağlığı ve güvenliği, işe alım ve tutma stratejileri gibi iş ve organizasyon dünyasına özgü konularda da derinlemesine bilgi ve beceri sunmaktadır. Özellikle sosyal politika, insan kaynakları yönetimi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kentsel sosyoloji gibi alanlarda uzmanlık kazanmak isteyen sosyolojistler için bu eğitimler vazgeçilmezdir. Acadezone, bu süreçte sosyoloji öğrenci ve mezunlarının yanında olarak, onlara akademik ve profesyonel kariyerlerinde ilerlemeleri için gereken araçları ve bilgiyi sunar.

Eğitim Programları

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi alanında, öğrenme ve gelişim (L&D) metriklerinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanmaktadır. “İnsan Kaynakları Yönetimi: Öğrenme ve Gelişim Metrikleri” başlıklı bu program, organizasyonların öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin etkinliğini ölçmelerine yardımcı olmak için 50 metrik sunar ve bu metriklerin her birinin tanımını sağlar. Program, metrik seçiminin neden ölçüm yapıldığına ve metrikleri kimin kullanacağına bağlı olduğunu ve dengeli bir metrik setinin önemli olduğunu vurgular.

Eğitim, organizasyonel öğrenme ve gelişim için bir çerçeve sunar, beş kullanıcı kategorisi, ölçüm yapmanın dört geniş nedeni ve üç tür metrik içerir. Bu çerçeve, kullanıcı, metrik türü ve organizasyon büyüklüğüne göre düzenlenmiş 50 metriği önermek için kullanılır. Ayrıca, metrikleri raporlama konusunda rehberlik sağlar, farklı rapor türlerinin açıklamasını içerir ve kullanıcının ölçme nedenlerine dayanarak rapor seçimine ilişkin rehberlik sunar.

Hem resmi hem de gayri resmi öğrenme için metrikler dahil edilmiş olup, bu rehberlik ticari ve kar amacı gütmeyen tüm organizasyon türleri için, tüm büyüklüklerde geçerlidir. Öğrenme ve gelişim metrikleri konusunda önceki bilgi gerektirmeyen bu eğitim, yeni başlayanların daha fazla bilgi edinmeleri için önerilen referanslara başvurabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi alanında, iş gücü tahsisinin nasıl yapıldığını kapsamlı bir şekilde ele alır. “İnsan Kaynakları Yönetimi: İş Gücü Tahsisi” başlıklı bu program, işleri çalışanlara tahsis etmek için gerekli süreçleri, uygulamaları ve yönetim aktivitelerini tanımlayan bir çerçeve sunar. Yüksek düzeydeki ilkeleri ve süreçleri, tüm tahsis metodlarına ve iş gücü türlerine uygulanabilir. Bu, her türlü organizasyon ve endüstri sektöründe, küçük ekiplerden büyük karmaşık organizasyonlara kadar kullanılabilir. İç çalışanlardan veya dışarıdan sağlanan iş gücünden oluşsun, tüm iş gücü kaynak yöntemlerine uygulanır.

ISO 30434:2023, tahsis kararlarının ve paydaşların, özellikle operasyonlar, finans, insan kaynakları fonksiyonları ve en önemlisi çalışanlarla olan ilişkisini de ele alır. Bu belge, bir tahsis çerçevesi oluşturma, tahsis sürecini tasarlama, dokümantasyon, iletişim, ölçüm ve süreci iyileştirme yöntemlerini açıklar. Aynı zamanda, istenmeyen sonuçları durdurmak veya hafifletmek için önleyici eylemler önerir.

ISO 30434:2023, izin yönetimi, zaman takibi, belirli bir iş türünün organizasyonu, görevlerin dijital işçiler aracılığıyla otomasyonu gibi konuları kapsamaz. Ekler, teoriyi desteklemek için çeşitli endüstrilerde uygulanan tahsisin detaylarını ve temel kavramlarını açıklar.

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği metriklerine odaklanmaktadır. “İnsan Kaynakları Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Metrikleri” başlıklı bu program, organizasyonel sağlık, güvenlik ve refah unsurlarını tanımlar ve iç ve dış raporlama için karşılaştırılabilir ölçümler için formül sağlar.

Eğitim, uyum verilerini yorumlarken dikkate alınması gereken konuları vurgular, özellikle uygun müdahaleye karar verirken içsel olarak ve bu bilgileri dış paydaşlara (örneğin, düzenleyicilere, yatırımcılara) raporlarken. Bu belge, iş sağlığı ve güvenliği performansının izlenmesi ve raporlanması konusunda organizasyonlara rehberlik eder, böylece daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı olur.

ISO/TS 24179:2020, uyum verilerinin yorumlanması ve iç ve dış paydaşlara raporlanmasıyla ilgili konulara özellikle dikkat çeker, etkili müdahaleler ve raporlama stratejileri üzerine önerilerde bulunur.

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi alanında, bir organizasyonda açık bir pozisyonu doldurma çabasının ekonomik değerini ölçmeyi amaçlayan Cost-Per-Hire (CPH) metriğine odaklanmaktadır. “İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe Alım Maliyeti (CPH)” başlıklı bu program, CPH hesaplamaları yapılırken kaliteyi ve şeffaflığı korumak için alınması gereken eylemleri açıklar. Bu eylemler, temsili bir veri seti oluşturma, şeffaf bir veri kaynağı kullanma, veri hatalarını en aza indirme ve veri girişinde periyodik denetimlerin yapılmasını sağlama gibi adımları içerir.

ISO/TS 30407:2017’de tanımlandığı üzere, CPH’nin merkezinde, metrik içinde kullanılan veri girişlerinin, süreçlerin ve formülün şeffaflığını vurgulayan metriğin görsel gösterimi özellikleri yer almaktadır. Bu eğitim, katılımcılara CPH hesaplama sürecinde gereken adımları, şeffaflık ve doğruluk ilkelerine uygun olarak nasıl uygulayacaklarını öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin, organizasyonlara işe alım süreçlerini maliyet etkin bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırması beklenmektedir.

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi alanında, organizasyonel ihtiyaçları karşılama hedefiyle kişileri çekme, kaynak bulma, değerlendirme ve istihdam etme süreçlerine yönelik rehberlik sağlar. “İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe Alım Rehberliği” başlıklı bu program, aday deneyimini pozitif bir şekilde desteklemeye odaklanırken, işe alımın temel süreçlerini ve uygulamalarını kapsar. Bu süreçler ve uygulamalar arasında hazırlık ve planlama, farklı aşamaların ve paydaşların yönetimi, gözden geçirme ve öğrenme yer alır.

ISO 30405:2023, her türden ve büyüklükten organizasyon tarafından kullanılabilir. Bu belge, işe alım fonksiyonunu yöneten veya gerçekleştiren herkes tarafından kullanılabilir, bu bir organizasyon içinde özel bir rol olsun ya da başka bir rolü olan birinin ek görevi olsun, aynı zamanda işe alımı değerlendiren, öğreten veya bu alanda danışmanlık yapanlar için de geçerlidir.

Eğitimin, katılımcılara etkili işe alım stratejileri geliştirme, aday deneyimini iyileştirme ve organizasyonel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak yetenekleri çekme ve bunları koruma konusunda kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırması beklenmektedir.

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi alanında, organizasyonların analiz ve kanıta dayalı karar verme süreçlerini destekleyen kaliteli iş gücü verilerine dayanan iyileştirmeler yapmasının temelini sağlar. “İnsan Kaynakları Yönetimi: İş Gücü Veri Kalitesi” başlıklı bu program, iş gücü veri kalitesinin; veri belirleme, veri yakalama, veri bakımı ve veri inceleme süreçlerini kapsar.

ISO 30435:2023, veri kalitesine odaklanır ve kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği, veri analizi ve raporlaması veya teknoloji kullanımı gibi diğer kritik veri yönetimi yönlerini ele almaz. Bu belge, veri analizi ve raporlama yapısını veya iş gücü veri kalitesi dışındaki herhangi bir metriği tanımlamaz. İnsan kaynakları bilgi sistemleri, veritabanları, elektronik tablolar gibi teknoloji platformları, veri yakalama ve yönetim sürecini iyileştirebilir. Bu belgenin odak noktası, verinin kendisidir.

ISO 30435:2023, tüm tür ve büyüklükteki organizasyonlar için geçerlidir ve tüm endüstri sektörleri ile bölgeler arasında uygulanabilir. Bu eğitim, katılımcılara iş gücü verilerinin kalitesini nasıl artırabilecekleri konusunda kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu standard, herkesi organizasyonun hedefleri, amacı ve değerleriyle bağlantılı hale getirmeyi teşvik eden ve organizasyonun insanlarına kaliteli iş ve gelişim ile profesyonel tatmin fırsatları sağlayacak şekilde destek veren karşılıklı yarar sağlayan bir ortam yaratma üzerine rehberlik sunar. Organizasyonlar, kamu, özel veya gönüllü sektörde, boyut, tip, yapı, doğa veya karmaşıklığı ne olursa olsun, organizasyonun iç ve dış bağlamına neyin pratik veya maddi olduğunu belirlemek için bu rehberliği kullanabilir. Belge, bir organizasyon adına çalışan herkesi kapsar ve ulusal iş yasalarına, kurulan toplu sözleşmelere veya toplu pazarlık anlaşmalarına müdahale etme niyetinde değildir.

Bu standard, iş yerinde öğrenme ve gelişimin organizasyonuna ilişkin rehberlik sunar. Sunulan rehberlik, hem kısa vadeli operasyonel ihtiyaçları hem de organizasyonun uzun vadeli beceri ihtiyaçlarını, bireysel çalışanların kariyerle ilgili ve yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını – bunlar organizasyonun bağlamı ve stratejisiyle uyumlu olduğunda – kapsayan resmi ve gayri resmi öğrenmeyi içerir. Öğrenme ve gelişimin organizasyonu ile bağlantılı idari operasyonlar bu belgenin kapsamı dışındadır.

Bu belgede, birebir veya grup etkileşimi içeren herhangi bir süreçten bahsedildiğinde, bu etkileşim yüz yüze veya çeşitli online teknolojiler aracılığıyla gerçekleşebilir.

Her büyüklükteki ticari ve kar amacı gütmeyen işverenleri kapsayan organizasyonlar, bireyleri doğrudan istihdam eder. Bu belgede belirtilen rehberlik ilkeleri, organizasyonla bir ilişkisi olan tüm çalışanlara uygulanır; bu, taşeronlar, alt taşeronlar, stajyerler, gönüllüler ve organizasyon adına belli bir sözleşmeli veya sözleşmesiz kapasitede çalışan diğer kişileri içerir.

Bu standart, organizasyonların öğrenme ve gelişim faaliyetlerini etkili bir şekilde planlamaları ve uygulamaları için temel ilkeler ve yöntemler sağlar, böylece hem organizasyonel hem de bireysel gelişim ihtiyaçlarına hizmet eder.

Bu standard, insan kaynakları yönetimi standartlarında kullanılan terimleri tanımlar. İnsan kaynakları alanında kullanılan temel terimlerin ve kavramların net bir tanımını sağlayarak, insan kaynakları yönetimiyle ilgili standartların daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını amaçlar.

Her iki belge de, insan kaynakları yönetimi alanında kapsamlı rehberlik ve standartlar sunarak, organizasyonların etkili insan kaynakları stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. ISO 30422:2022, öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin etkin organizasyonunu vurgularken; ISO 30400:2022, insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel terminolojiyi standartlaştırır.

Bu standard, organizasyonlar içinde etkili insan yönetişimini kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yerine getirilmesi gereken araçlar, süreçler ve uygulamalar hakkında rehberlik sunar. Her büyüklükten ve sektörden organizasyonlar için uygundur, kamu veya özel, kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen her türlü kuruluşa yöneliktir.

ISO 30408:2016, sendikalar veya diğer temsilci organlarla ilişkileri ele almaz; bunun yerine, organizasyonlar içinde insan kaynaklarının yönetimi ve yönetişimiyle ilgili genel uygulamalar ve ilkeler üzerinde durulur. Bu standart, insan kaynakları yönetiminde yönetişim ilkelerinin uygulanmasına odaklanarak, organizasyonların insan kaynakları stratejilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Bu teknik şartname, organizasyonel iş gücü maliyetlerinin unsurlarını tanımlar ve iç ve dış raporlama için karşılaştırılabilir ölçümler için formül sağlar. Ayrıca, maliyet verilerinin yorumlanması sırasında dikkate alınması gereken konuları, özellikle iç müdahalelerin uygun şekilde belirlenmesi ve bu bilgilerin dış paydaşlara (örneğin, düzenleyicilere, yatırımcılara) raporlanması sırasında vurgular.

ISO/TS 30427:2021, organizasyonların iş gücü maliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, maliyetlerin analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerinde tutarlılık ve şeffaflık sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, karar verme süreçlerinde kanıta dayalı bilgilerin kullanımını teşvik ederek, organizasyonların maliyet etkinliğini artırmalarına ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır.

Bu standard, organizasyonlar için Çeşitlilik ve Dahil Olma (D&I) üzerine rehberlik sunar ve yönetim organı, liderler, iş gücü, tanınmış temsilciler ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere tüm kademeleri kapsar. Kamu, özel, devlet veya sivil toplum kuruluşları (STK) dahil farklı sektörlerdeki her türlü organizasyonun ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve boyut, tip, faaliyet, endüstri veya sektör, büyüme aşaması, dış etkiler ve ülkeye özgü gereksinimlerden bağımsızdır.

ISO 30415:2021, D&I için temel önkoşulları, ilişkili hesap verebilirlikleri ve sorumlulukları, önerilen eylemleri, önerilen ölçümleri ve potansiyel sonuçları sunar. Her organizasyonun farklı olduğunu ve karar vericilerin, organizasyonun bağlamına ve ortaya çıkan kesintili zorluklara bağlı olarak D&I’ı kendi organizasyonlarına entegre etme konusunda en uygun yaklaşımı belirlemeleri gerektiğini kabul eder.

Bu belge, işçi sendikaları veya iş konseyleriyle ilişkilerin özel yönlerini veya ülkeye özgü uyum, yasal gereklilikler veya dava konularını ele almaz.

Bu teknik şartname, çeşitli iş ve organizasyon koşullarına uyum sağlayabilecek şekilde işe alım kalitesini ölçmek için bir dizi seçenek sunar. İşe Alım Kalitesi (QoH) yapısı şunları içerir:

 • Amaç
 • Formül
 • Tanım
 • Metriğin nasıl kullanılacağı:
  • Amaçlanan kullanıcılar
  • Yorum için bağlamsal faktörler

Bu belge, “İşe Alımın Etkisi” ve “İşe Alımın Devamlılığı”nı ölçmeyi kapsamaz; çünkü bu konular ayrı teknik şartname belgeleri tarafından ele alınmıştır. QoH, boyut, endüstri veya sektörden bağımsız olarak herhangi bir organizasyonun ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve iş gücü planlama, organizasyonel tasarım ve geliştirme, yetenek yönetimi, kariyer planlama, işe alım ve insan sermayesi raporlama ile ilgilenen kişiler için ilgilidir.

Bu teknik şartname, liderlik metrikleri kümesinin unsurlarını tanımlar ve iç ve dış raporlama için karşılaştırılabilir ölçümler için formül sağlar.

Ayrıca, liderlik verilerinin yorumlanması sırasında dikkate alınması gereken konuları, özellikle uygun iç müdahalelere karar verirken ve bu bilgileri dış paydaşlara (örneğin, düzenleyicilere, yatırımcılara) raporlarken vurgular.

ISO/TS 30431:2021, liderlik performansının izlenmesi ve raporlanması konusunda organizasyonlara rehberlik eder, böylece daha etkili liderlik geliştirme stratejileri uygulayabilir ve organizasyonel hedeflere ulaşmada liderlerin rolünü güçlendirebilirler. Bu, liderlik geliştirme, performans yönetimi ve insan sermayesi stratejileriyle ilgilenen her seviyeden yönetici ve insan kaynakları profesyonelleri için önemlidir.

Bu teknik şartname, iş gücü devir ve tutma unsurlarını tanımlar ve iç ve dış raporlama için karşılaştırılabilir ölçümler sağlar. İş gücü devir ve tutma verilerinin yorumlanması sırasında dikkate alınması gereken konulara dikkat çeker, özellikle uygun iç müdahalelere karar verirken ve bu bilgileri dış paydaşlara (örneğin, düzenleyicilere, yatırımcılara) raporlarken.

ISO/TS 30421:2021, organizasyonların iş gücü devir hızını ve çalışan tutma oranlarını daha iyi anlamalarına, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, organizasyonlar için önemli bir kaynak olup, iş gücü planlaması, insan kaynakları stratejileri ve genel iş performansı yönetimi ile ilgilenen her seviyeden yönetici ve insan kaynakları profesyonelleri için değerli bilgiler sunar.

Bu teknik şartname, yetenek ve kabiliyetlerle ilgili beş metriği tanımlar ve tanımlar. Her bir metrik için formül sağlar ve bu beş metriği kullanan ortak metrikleri açıklar. Ayrıca, yetenek ve kabiliyet verilerinin yorumlanması sırasında dikkate alınması gereken konuları, özellikle uygun iç müdahalelere karar verirken ve bu bilgileri dış paydaşlara (örneğin, düzenleyicilere, yatırımcılara) raporlarken vurgular.

ISO/TS 30428:2021, organizasyonların yetenek ve kabiliyetlerini nasıl ölçeceklerini ve değerlendireceklerini anlamalarına yardımcı olur, bu da insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi, yetenek yönetimi ve iş gücü planlaması gibi alanlarda kritik öneme sahiptir. Bu metrikler, organizasyonların mevcut yeteneklerini daha iyi anlamalarını, gelecekteki ihtiyaçları öngörmelerini ve stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli beceri setlerini geliştirmelerini sağlar.

Uluslararası standartlar, sosyoloji alanında toplumsal dinamiklerin, insan davranışlarının ve sosyal politikaların analizini ve değerlendirilmesini sağlayan metodolojik ve etik çerçevelerin kurulmasını ve sürdürülmesini destekler. Sosyoloji öğrencileri ve mezunları, bu eğitimlerle toplumsal sorunlara yönelik çözümler geliştirirken uluslararası düzeyde kabul gören en iyi uygulama ve yaklaşımları öğrenirler.

ISO standartları, sosyoloji öğrencileri ve mezunları için kariyer gelişiminde önemli bir role sahiptir. Bu standartlar, toplumsal araştırmaların kalitesini artırma, veri toplama ve analiz süreçlerindeki uygunluk ve güvenilirliği sağlama gibi konularda uluslararası kabul gören metodolojileri temsil eder ve sosyal bilimlerde, özellikle de kamu politikası, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda geniş bir kabul görür.

Ücretler ve Kampanyalar :

Tüm eğitimleri seçtiğinizde ( 15 modül seçtiğinizde) 29.500 ₺ yerine 4.400 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Kampanyanın Bitmesine Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Sosyoloji Bölümü Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Sektörel Uzmanlık ve Yetkinlik:

Bu eğitimler, sosyoloji alanındaki en son teoriler, araştırma yöntemleri ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Özellikle toplumsal değişimler, kültürel dinamikler ve sosyal politikalar gibi alanlarda güncel bilgiler ve analitik beceriler kritik önem taşır. Sosyologların, toplumsal araştırmalar, demografik analiz, sosyal adalet ve politika geliştirme gibi spesifik alanlarda uzmanlaşmaları, onları kamu ve özel sektörde daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline getirir. Uluslararası Standartlara

Uyumluluk:

Bu eğitimler, uluslararası kabul görmüş sosyal araştırma standartlarına ve yöntemlerine hakim olmayı sağlar. Bu, mezunların farklı ülkelerde ve çok uluslu organizasyonlarda çalışma fırsatlarını artırır. Uluslararası standartlara uygun eğitim almak, sosyologların global düzeyde kabul gören araştırma uygulamalarını anlamalarını ve bu standartlara uygun projeler yürütmelerini sağlar.

Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi:

İşverenler, özellikle kamu politikası, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sektörlerinde, uluslararası standartlara hakim adayları tercih ederler. ISO ve benzeri standartlarla uyumlu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını artırır ve kariyerlerini ileriye taşıma potansiyellerini geliştirir.

Toplumsal Araştırma ve Politika Geliştirme:

Bu eğitimler, öğrenci ve mezunların toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar yapmalarını ve etkili politika önerileri geliştirmelerini sağlar. Bu beceriler, toplumsal iyileştirmeler ve politika değişikliklerinin önemli bir parçasıdır.

Toplumsal Bilinç ve Etki:

Toplumsal bilinç ve etik, sosyoloji alanında üst düzeyde önem taşır. Bu eğitimler, sosyologların toplumsal sorunlara duyarlı ve etik bir yaklaşımla yaklaşmalarını sağlar.

Mesleki Gelişim ve Sürekli Öğrenme:

Bu eğitimler, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu sayede, sosyoloji alanındaki değişikliklere ve yeniliklere uyum sağlamak daha kolay hale gelir.

Etkili İletişim ve Ağ Kurma:

Uluslararası standartlarda eğitim gören bireyler, akademik ve profesyonel çevrelerle etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve geniş bir sosyal bilimler ağı oluşturabilirler. Bu da iş ve araştırma fırsatlarını genişletir.

Kimler Katılabilir ?

Sosyoloji bölümünde öğrenim gören 1,2,3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya fakülteden mezun olmuş olanlar eğitim programlarına katılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 180 Gün Erişim: Eğitimlerimize 180 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 180 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 26 Nisan 2024‘de Erişime Açılacaktır. 26 Nisan 2024’den sonra 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama 21 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Eğer paket eğitim programını tercih ettiyseniz. Bu pakette 15 Modül eğitim vardır. Bunun sonucunda 15 Modül Acadezone Sertifikası + 3 Adet Üniversite Onaylı Eğitim Sertifikası Almaya Hak Kazanırsınız. 

Üniversite Sertifikalarınız : 

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Metrikler
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişim ve Liderlik
 3. İnsan Kaynakları Yönetimi Çeşitlilik ve Dahil Olma

Acadezone Sertifikaları;

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta