Sosyoloji Mezunları Hangi Sertifikaları Alabilir – Sosyoloji Bölümü için Sertifikalı Eğitimler

Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Sosyoloji bölümü mezunları için çeşitli sertifikalı eğitim programları bulunmaktadır. Bu programlar, mezunların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Özellikle aile danışmanı olmak isteyen sosyoloji mezunları için, aile danışmanlığı alanında bir sertifika almak ve sertifika programına katılmak büyük önem taşır. Bu sertifikalar, mezunların gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlar ve mesleki yeterliliklerini artırır.

Sosyoloji alanında eğitim almak, toplumsal yapıları, değişimleri ve bireyler arası ilişkileri anlamak açısından büyük önem taşır. Acadezone olarak, sosyoloji öğrencileri ve mezunlarına yönelik olarak sunduğumuz eğitimlerle, bu disiplinin geniş spektrumunu kapsayacak şekilde tasarlanmış programlar sunuyoruz. Uzaktan erişim imkanı ile, katılımcıların mekansal ve zamansal sınırlamalardan bağımsız olarak, sosyolojik teorileri, araştırma metodolojilerini ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm yollarını öğrenmelerine olanak tanıyoruz. Ayrıca, sosyoloji mezunları için aile danışmanlığı alanında çalışma fırsatları ve aile danışmanlığı eğitimi büyük önem taşımaktadır.

Sosyoloji Bölümü için Sertifikalı Eğitimler

Bu eğitimler, sosyoloji alanının temel kavramlarını ve teorilerini anlamanın yanı sıra, iş gücü piyasaları, çeşitlilik ve dahil olma, iş sağlığı ve güvenliği, işe alım ve tutma stratejileri gibi iş ve organizasyon dünyasına özgü konularda da derinlemesine bilgi ve beceri sunmaktadır. Özellikle sosyal politika, insan kaynakları yönetimi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kentsel sosyoloji gibi alanlarda uzmanlık kazanmak isteyen sosyolojistler için bu eğitimler vazgeçilmezdir. Acadezone, bu süreçte sosyoloji öğrenci ve mezunlarının yanında olarak, onlara akademik ve profesyonel kariyerlerinde ilerlemeleri için gereken araçları ve bilgiyi sunar. Ayrıca, sosyoloji mezunları aile danışmanı olarak çalışmak için gerekli niteliklere ve fırsatlara sahiptirler.

 1. Çok Yönlü Ölçüm Becerileri Kazandırır: Bu standardın sağladığı bilgiler, öğrenci ve mezunların, hem resmi hem de gayri resmi öğrenme süreçlerini etkin bir şekilde ölçmelerini ve değerlendirmelerini sağlar.

 2. Kapsamlı L&D Anlayışı Sağlar: Öğrencilere ve mezunlara, örgütsel öğrenme ve gelişim süreçlerini anlama ve bu süreçlerde kullanılan metrikleri uygulama konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

 3. Örgütsel Gelişimde Stratejik Rol Oynama: Özellikle işletme ve kamu yönetimi gibi alanlarda eğitim görenler için, bu bilgilerle örgütsel stratejileri destekleyen ve iş hedeflerine ulaşmada yardımcı olan eğitim programları geliştirebilirler.

 4. Çeşitli Sektörlerde Uygulanabilirlik: Tüm tür ve büyüklükteki organizasyonlar için uygundur, böylece mezunlar farklı iş ortamlarında L&D metriklerini uygulayabilirler.

 5. Profesyonel Gelişim ve İK Kariyer Fırsatları: Bu standarda hakim olmak, öğrenci ve mezunların İK alanında daha yetkin ve rekabetçi olmalarını sağlar, kariyer fırsatlarını genişletir.

ISO/TS 30437:2023 eğitimi, İK uzmanı olmak isteyen bireyler için örgütsel öğrenme ve gelişimi ölçme ve değerlendirme konusunda temel bir rehber oluşturarak, onların bu alandaki profesyonel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO 30434:2023, İnsan Kaynakları Yönetimi altında “İşgücü Tahsisi” konusuna odaklanır ve işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için son derece önemlidir. Bu standart, aşağıdaki nedenlerle bu disiplinlerdeki bireyler için kritik bir öneme sahiptir:

 1. Çok Yönlü İşgücü Yönetimi Becerileri:

  • ISO 30434, işgücünün verimli bir şekilde tahsis edilmesi için gereken süreçleri, uygulamaları ve yönetim faaliyetlerini tanımlar.
  • Öğrenciler ve mezunlar, işgücü planlaması ve tahsisinde stratejik ve operasyonel beceriler kazanır.
 2. Kapsamlı İK Uygulamaları Anlayışı:

  • Çalışanlara iş tahsis edilmesi süreçlerinin tasarımı ve yönetimi hakkında bilgi sağlar.
  • İşletme ve endüstri mühendisliği öğrencileri için, bu eğitim organizasyonel verimliliği ve etkinliği artırma yollarını öğretir.
 3. Paydaşlarla Etkileşim ve İletişim:

  • İşgücü tahsis kararlarının operasyonel, finansal ve İK fonksiyonları üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı olur.
  • Psikoloji ve sosyoloji mezunları için, çalışanlarla etkili iletişim kurma ve ilişkileri yönetme becerilerini geliştirir.
 4. Esnek ve Çok Yönlü İşgücü Stratejileri:

  • Farklı işgücü kaynak yöntemlerine ve çalışan tiplerine uygulanabilen yüksek seviyedeki prensip ve süreçleri içerir.
  • İşgücü çeşitliliğini yönetme ve esnek iş modellerini benimseme konusunda bilgi sağlar.
 5. Önleyici Eylemler ve Süreç İyileştirme:

  • İstenmeyen sonuçları önlemek veya azaltmak için önleyici eylemleri önerir.
  • İK uzmanlarına, işgücü tahsisi süreçlerini sürekli olarak ölçme, iletişim kurma ve iyileştirme yollarını öğretir.
 6. Teorik Bilgi ve Uygulamalı Örnekler:

  • Çeşitli endüstrilerde uygulanan tahsisatın detaylarını ve temel kavramlarını açıklar.
  • Gerçek dünya örnekleriyle teorik bilgiyi pekiştirir ve uygulamalı öğrenim sağlar.

ISO 30434:2023 eğitimi, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, işgücü tahsisatının stratejik ve operasyonel yönlerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlar ve bu alandaki profesyonel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 1. Örgütsel Sağlık ve Güvenlik Bilinci:

  • ISO/TS 24179, organizasyonların sağlık, güvenlik ve refah unsurlarını nasıl ölçeceğini ve raporlayacağını açıklar.
  • Öğrenciler ve mezunlar, iş yerinde sağlık ve güvenlik standartlarını belirleme ve iyileştirme konusunda bilgi kazanır.
 2. Karşılaştırmalı Metrikler ve Raporlama:

  • Standart, hem iç hem de dış raporlamada kullanılacak karşılaştırmalı metriklerin formüllerini sağlar.
  • İK uzmanları, organizasyon içindeki sağlık ve güvenlik performansını değerlendirmek ve raporlamak için bu metrikleri kullanabilir.
 3. Uyum Verilerinin Yorumlanması:

  • Uyum verilerini yorumlarken dikkate alınması gereken hususları vurgular.
  • Özellikle düzenleyiciler, yatırımcılar gibi dış paydaşlara raporlama yaparken, uygun müdahaleleri belirlemede yardımcı olur.
 4. Risk Yönetimi ve Önleyici Yaklaşımlar:

  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetme ve önleme stratejileri üzerine odaklanır.
  • Mezunlar, riskleri azaltma ve çalışan refahını artırma konusunda etkili yöntemler geliştirebilirler.
 5. İç ve Dış Paydaşlarla İletişim:

  • İş sağlığı ve güvenliği performansı hakkında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurma yöntemleri sunar.
  • Mezunlar, bu bilgileri kullanarak şeffaf ve güvenilir raporlama yapabilirler.
 6. Profesyonel Gelişim ve Kariyer Fırsatları:

  • ISO/TS 24179 eğitimi, İK alanında kariyer yapmak isteyenler için iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda önemli bir nitelik kazandırır.
  • İK uzmanları, bu alandaki yetkinliklerini artırarak iş yerinde daha stratejik roller üstlenebilirler.

ISO/TS 24179:2020 eğitimi, İK alanında uzmanlaşmak isteyen bireyler için iş sağlığı ve güvenliği metriklerini anlama, uygulama ve raporlama konusunda temel bir rehber oluşturarak, bu alandaki profesyonel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO/TS 30407:2017, “İnsan Kaynakları Yönetimi: Kiralama Başına Maliyet” (Cost-Per-Hire – CPH) standardı, işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden mezun olan veya bu alanlarda öğrenim gören kişiler için önemli bir eğitim kaynağıdır.

Bu standard, bir organizasyonda açık bir pozisyonun doldurulması için yapılan çabanın ekonomik değerini ölçmeye yöneliktir. CPH hesaplaması yapılırken kaliteyi ve şeffaflığı korumak için alınması gereken adımları açıklar. Bu eğitim, bu disiplinlerden gelen bireylerin, işe alım süreçlerinin maliyet etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olur, veri setlerini temsil edici bir şekilde oluşturma, veri kaynaklarının şeffaflığını sağlama, veri hatalarını en aza indirme ve veri giriş süreçlerinin periyodik olarak denetlenmesi gibi kritik konularda bilgi sağlar.

ISO/TS 30407:2017’nin vurguladığı gibi, metriklerin görsel gösterimi, veri girdilerinin, süreçlerin ve kullanılan formüllerin şeffaflığı açısından merkezi bir öneme sahiptir. Bu eğitim, bu alanlarda kariyer yapmayı hedefleyen bireylerin, insan kaynakları yönetimindeki stratejik ve analitik becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur ve onları sektördeki rekabetçi bir kariyer için hazırlar.

ISO 30405:2023 “İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe Alım Yönergeleri” standardı, işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için son derece önemlidir. Bu standard, organizasyonların ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda adaylara olumlu bir deneyim sunmak için insanları nasıl çekecekleri, değerlendirecekleri ve işe alacakları konusunda rehberlik sağlar. Özellikle hazırlık ve planlama, farklı aşamaları ve paydaşları yönetme, gözden geçirme ve öğrenme gibi ana süreçlere ve uygulamalara odaklanır. Bu eğitim, her tür ve büyüklükteki organizasyonlar için uygundur ve işe alım fonksiyonunu yürüten veya bu alanda eğitim veren, danışmanlık yapan herkes tarafından kullanılabilir.

Bu eğitim, öğrencilerin ve mezunların işe alım süreçlerinin stratejik ve etkili yönetimi konusunda kapsamlı bir anlayış kazanmalarını sağlar. İşe alım süreçlerinin planlanması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda önemli bilgiler sunar. Ayrıca, aday deneyimini iyileştirmeye odaklanarak, işe alım süreçlerinin insan merkezli bir yaklaşımla yürütülmesinin önemini vurgular. Bu eğitim, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, işe alım ve yetenek yönetimi konularında temel beceriler kazandırır ve bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu eğitim, öğrenci ve mezunların, çalışanların organizasyonla olan bağını güçlendirme ve iş tatminini artırma yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi kazanmalarını sağlar. Çalışan bağlılığını artırmanın, hem organizasyonun verimliliğini hem de çalışanların profesyonel memnuniyetini nasıl etkilediğini öğrenirler. Ayrıca, çalışan bağlılığı konusunda etkili stratejiler geliştirmek ve uygulamak için gereken becerileri kazanırlar. Bu eğitim, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmada etkili rol oynamalarını sağlar ve bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu eğitim, aynı zamanda, çalışan bağlılığını artırmanın organizasyonun genel başarısına olan etkisini anlamalarına yardımcı olur ve bu konuda stratejik bir bakış açısı kazandırır.

ISO 30422:2022 “İnsan Kaynakları Yönetimi: Öğrenmek ve Geliştirmek” standardı, işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde eğitim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için son derece değerlidir. Bu standard, iş yerinde öğrenme ve gelişimin organizasyonuna yönelik rehberlik sağlar ve hem resmi hem de gayriresmi öğrenmeyi, organizasyonun kısa ve uzun vadeli beceri ihtiyaçlarını, bireylerin kariyer ve yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını kapsar. Bu rehberlik, organizasyonun bağlamı ve stratejisiyle uyumlu olarak tasarlanmıştır.

Bu eğitim, öğrenci ve mezunlara, çalışanların beceri gelişimini desteklemek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak için gerekli stratejiler ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi kazandırır. Öğrenme ve gelişim süreçlerinin nasıl etkili bir şekilde planlanacağı, uygulanacağı ve değerlendirileceği konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunar. Bu eğitim, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, çalışanların gelişimini yönetmede ve organizasyonun genel başarısına katkıda bulunmada önemli bir role sahiptir. Öğrenci ve mezunlar, bu eğitim sayesinde, öğrenme ve gelişim süreçlerinin organizasyon stratejileriyle nasıl entegre edileceğini ve çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını nasıl artıracağını öğrenirler.

Ayrıca, bu standard, farklı çalışma ilişkilerine sahip bireyler için (sözleşmeli çalışanlar, stajyerler, gönüllüler vb.) de geçerli olduğundan, her türlü iş ilişkisinde öğrenme ve gelişim süreçlerini yönetme konusunda geniş bir perspektif sunar. Bu eğitim, mezunların ve öğrencilerin, iş yerinde öğrenme ve gelişimin önemini anlamalarına ve bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur.

ISO 30400:2022 “İnsan Kaynakları Yönetimi: Kelime Bilgisi” standardı, işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için önemlidir, çünkü bu standard insan kaynakları yönetimi ile ilgili standartlarda kullanılan terimleri tanımlar. İnsan kaynakları (İK) alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için bu eğitim, İK yönetimi konusundaki temel kavramları ve terminolojiyi anlamalarına yardımcı olur.

Bu eğitim, öğrenci ve mezunların İK alanındaki çeşitli terimleri ve konseptleri net bir şekilde anlamalarını ve bu terimleri doğru bağlamlarda kullanabilmelerini sağlar. İK alanında çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için bu bilgiler, iletişim becerilerini geliştirmelerine, profesyonel raporlama ve dokümantasyon oluşturmalarına yardımcı olur. Ayrıca, İK ile ilgili politika ve prosedürleri anlama, uygulama ve geliştirme süreçlerinde de temel bir rol oynar.

ISO 30400:2022 eğitimi, İK yönetimi alanında çalışan profesyonellerin ve bu alana ilgi duyan öğrencilerin, İK standartlarının anlaşılması ve uygulanmasında etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlar. Bu eğitim, İK terimlerini ve kavramlarını kapsamlı bir şekilde anlamalarına ve İK politikalarını ve stratejilerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

Bu standardın sağladığı terminoloji bilgisi, İK alanında başarılı bir kariyer için temel bir yapı taşıdır ve mezunların sektördeki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu standard, her türlü organizasyonun ihtiyaçlarına uygun ölçekte işgücü planlaması için rehberlik ve bir çerçeve sunar, bu da herhangi bir boyuttaki, sektördeki veya alandaki organizasyon için uygulanabilir anlamına gelir.

ISO 30409:2016 eğitimi, öğrenci ve mezunlara, organizasyonların gelecekteki işgücü ihtiyaçlarını tahmin etme, mevcut işgücü kaynaklarını değerlendirme ve bu ihtiyaçları karşılamak için stratejiler geliştirme konusunda kapsamlı bilgi sağlar. Bu eğitim, organizasyonların işgücü planlamasını stratejik bir yaklaşımla nasıl gerçekleştireceklerini öğretir, bu da İK uzmanlarının organizasyonun genel hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar.

İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler ve mezunlar için bu eğitim, işgücü planlamasının temel prensiplerini, uygulama yöntemlerini ve en iyi uygulamalarını anlamalarına yardımcı olur. Bu, işletme ve kamu yönetimi mezunları için organizasyonel stratejileri destekleyen etkili işgücü planları geliştirmelerine, endüstri mühendisliği mezunları için iş süreçlerinin verimliliğini artırmalarına, psikoloji ve sosyoloji mezunları için ise insan kaynaklarına yönelik anlayışlarını derinleştirmelerine olanak tanır.

ISO 30409:2016 eğitimi, İK alanında uzmanlaşmak isteyen bireyler için işgücü planlaması konusunda temel bir rehber oluşturarak, bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine ve sektördeki rekabetçi bir kariyere hazırlanmalarına katkıda bulunur. Bu eğitim, organizasyonların işgücü planlamasını etkili bir şekilde yönetmeleri ve iş hedeflerine ulaşmaları için gerekli beceri ve bilgileri sağlar.

Bu standard, organizasyonlar içinde etkili insan yönetiminin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli araçları, süreçleri ve uygulamaları belirlemeye yönelik rehberlik sağlar.

ISO 30408:2016 eğitimi, öğrenci ve mezunların organizasyonların insan kaynaklarını yönetme yaklaşımlarını anlamalarına ve bu süreçleri nasıl etkin bir şekilde geliştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Bu eğitim, her türlü boyutta ve sektörde, kamu veya özel, kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen tüm organizasyonlar için uygundur.

Bu standardın eğitimi, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, insan yönetimi süreçlerinin stratejik ve operasyonel yönlerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlar. İK politikalarını, stratejilerini ve uygulamalarını nasıl etkili bir şekilde planlayacaklarını, uygulayacaklarını ve değerlendireceklerini öğrenirler. Ayrıca, bu eğitim, insan kaynakları yönetiminde şeffaflık, etik ve etkinlik konularında derinlemesine bilgi ve anlayış kazandırır.

ISO 30408:2016, organizasyonların insan kaynakları yönetimini daha stratejik ve sistematik bir yaklaşımla ele almalarına yardımcı olur. Bu eğitim, İK profesyonellerinin organizasyon içindeki insan yönetimi uygulamalarını geliştirmelerine ve çalışanların refahı ve organizasyonun genel başarısı arasındaki bağlantıyı güçlendirmelerine yardımcı olur. Bu standardın sağladığı rehberlik, insan yönetimi konusunda etkili stratejiler ve politikalar geliştirmelerine olanak tanır ve mezunların sektördeki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur.

 
 
 

Bu standard, organizasyonel işgücü maliyetlerinin unsurlarını tanımlar ve hem iç hem de dış raporlamalar için karşılaştırmalı ölçümler için formüller sağlar.

Bu eğitim, öğrenci ve mezunlara, işgücü maliyetlerinin nasıl hesaplanacağı, değerlendirileceği ve raporlanacağı konusunda detaylı bilgi kazandırır. Maliyet verilerini yorumlama ve bu verilere dayalı olarak uygun iç müdahalelerde bulunma veya dış paydaşlara (örneğin, düzenleyicilere, yatırımcılara) raporlama yapma konusunda önemli hususları vurgular. İK uzmanları için bu eğitim, maliyet yönetimi ve raporlama süreçlerinde şeffaflık ve doğruluk sağlamalarına yardımcı olur.

ISO/TS 30427:2021 eğitimi, İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, işgücü maliyetlerinin yönetimi konusunda temel bir rehber oluşturarak, bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine ve organizasyonların maliyet etkinliğini artırmalarına yardımcı olur. Özellikle, bu eğitim işgücü maliyetlerinin analizi ve kontrolü konusunda stratejik ve analitik beceriler kazandırır, mezunların İK bütçelerini etkin bir şekilde planlamalarına ve yönetmelerine olanak tanır.

Bu standard, organizasyonların maliyet verilerini doğru bir şekilde yorumlamalarına ve karar verme süreçlerinde bu verileri kullanmalarına yardımcı olur, böylece mezunlar organizasyonun genel mali performansına katkıda bulunabilirler.

Bu standard, çeşitlilik ve katılım (D&I) konusunda organizasyonlara, yönetim organlarına, liderlere, işgücüne ve diğer paydaşlara yönelik rehberlik sağlar. Her türlü kamu, özel, hükümet veya sivil toplum kuruluşları (STK) için ölçeklenebilir olup, organizasyonun boyutu, türü, faaliyeti, sektörü, büyüme aşaması, dış etkiler ve ülke özelindeki gereklilikler ne olursa olsun uygundur.

ISO 30415:2021 eğitimi, öğrenci ve mezunlara, organizasyonlarda çeşitlilik ve katılımın temel önkoşullarını, ilişkili hesap verebilirlikleri ve sorumlulukları, önerilen eylemleri, önerilen ölçümleri ve potansiyel sonuçları anlamalarına yardımcı olur. Her organizasyonun farklı olduğunu ve karar vericilerin, organizasyonun bağlamına ve ortaya çıkan kesintili zorluklara dayalı olarak D&I’ı kendi organizasyonlarına nasıl yerleştireceklerine karar vermeleri gerektiğini tanır.

Bu eğitim, İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, çalışma ortamında çeşitlilik ve katılımın önemini ve nasıl teşvik edileceğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, mezunların organizasyonları içinde çeşitliliği ve katılımı destekleyen politikaları ve stratejileri nasıl planlayacaklarını, uygulayacaklarını ve değerlendireceklerini öğrenmelerine olanak tanır. Bu standard, organizasyonlarda daha kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratmanın önemini vurgular ve mezunların bu konuda stratejik bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. ISO 30415:2021 eğitimi, mezunların ve öğrencilerin, iş yerinde çeşitlilik ve katılımı teşvik etme konusunda etkili rol oynamalarını sağlar ve bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur.

Bu teknik spesifikasyon, işe alımın kalitesini ölçme yapısını; amacını, formülünü, tanımını ve metriğin nasıl kullanılacağını (hedef kullanıcılar ve yorumlama için bağlamsal faktörler dahil) içerir.

ISO/TS 30411:2018 eğitimi, öğrenci ve mezunlara, işe alımların kalitesini nasıl ölçeceklerini ve bu metrikleri iş ve organizasyonel koşullara nasıl uyum sağlayacaklarını öğretir. Bu eğitim, her boyut, sektör veya endüstriden organizasyonlar için uygundur ve işgücü planlaması, organizasyonel tasarım ve gelişim, yetenek yönetimi, kariyer planlama, işe alım ve insan sermayesi raporlamasıyla ilgilenen kişiler için relevanttır.

ISO/TS 30411:2018 eğitimi, İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, işe alım süreçlerinin kalitesini değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli araçları ve anlayışı sağlar. Bu eğitim, mezunların işe alım stratejilerini ve politikalarını etkin bir şekilde planlamalarına, uygulamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, işe alım süreçlerinin organizasyonun genel başarısına olan etkisini anlamalarına ve bu süreçleri daha stratejik bir yaklaşımla ele almalarına olanak tanır. ISO/TS 30411:2018, mezunların ve öğrencilerin, işe alım süreçlerinde kalite odaklı bir yaklaşım benimsemelerine ve bu alandaki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur.

ISO/TS 30431:2021 “İnsan Kaynakları Yönetimi: Liderlik Ölçümleri Kümesi” standardı, liderlik yetkinliklerinin ve etkinliklerinin ölçülmesiyle ilgili kritik unsurları tanımlar. Bu teknik spesifikasyon, hem iç hem de dış raporlamalar için karşılaştırmalı ölçümler için formüller sağlar ve liderlik verilerinin yorumlanması sırasında dikkate alınması gereken konuları vurgular. Bu, iç müdahalelerin uygun şekilde belirlenmesi ve bu verilerin düzenleyiciler, yatırımcılar gibi dış paydaşlara raporlanması durumlarında özellikle önemlidir.

İşletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde eğitim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için bu eğitim, liderlik ölçümlerinin nasıl yapılacağını ve bu ölçümlerin organizasyonel performans üzerindeki etkisini anlamalarında büyük önem taşır. ISO/TS 30431:2021 eğitimi, öğrenci ve mezunlara, liderlik etkinliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır. Bu eğitim, liderlik özelliklerinin ve performansının nasıl analiz edileceğini, raporlanacağını ve iyileştirileceğini öğretir, böylece mezunlar organizasyon içindeki liderlik gelişimini destekleyebilirler.

ISO/TS 30431:2021, İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, liderlik ölçümleri ve değerlendirmeleri konusunda kapsamlı bir rehber sunar. Bu eğitim, liderlik becerilerini nasıl geliştireceklerini ve bu becerileri organizasyonun stratejik hedefleriyle nasıl hizalayacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, liderlik ölçümlerinin organizasyonun genel başarısına ve çalışanların motivasyonuna olan etkisini anlamalarına yardımcı olur ve bu alanda stratejik bir bakış açısı kazandırır. ISO/TS 30431:2021 eğitimi, mezunların ve öğrencilerin, liderlik ölçümlerini ve analizlerini kullanarak etkili insan kaynakları stratejileri ve politikaları geliştirmelerine katkıda bulunur.

ISO/TS 30421:2021 “İnsan Kaynakları Yönetimi: Ciro ve Elde Tutma Ölçümleri”, işgücü devir hızı ve personel tutma oranlarının elemanları hakkında bilgi verir ve hem iç hem de dış raporlamalar için karşılaştırmalı ölçümler sağlar. Bu teknik spesifikasyon, işgücü devir hızı ve elde tutma verilerinin yorumlanması sırasında dikkate alınması gereken konuları vurgular. Bu, organizasyon içinde uygun müdahalelerin belirlenmesi ve bu verilerin düzenleyiciler, yatırımcılar gibi dış paydaşlara raporlanması durumlarında özellikle önemlidir.

İşletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde eğitim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için ISO/TS 30421:2021 eğitimi, çalışan devir hızı ve tutma stratejilerinin önemini ve nasıl uygulanacağını anlamalarında büyük önem taşır. Bu eğitim, öğrenci ve mezunlara, işgücü devir hızını ve personel tutma oranlarını nasıl ölçeceklerini, analiz edeceklerini ve bu bilgileri nasıl kullanacaklarını öğretir. Bu eğitim, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, çalışanların organizasyona bağlılığını artırma ve işgücü devir hızını azaltma konusunda temel beceriler kazandırır.

ISO/TS 30421:2021, İK profesyonellerinin ve bu alana ilgi duyan öğrencilerin, çalışan devir hızı ve tutma oranlarının organizasyonun genel performansı üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur. Bu eğitim, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için stratejik yaklaşımlar geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, bu standard, işgücü devir hızı ve personel tutma stratejilerinin uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda stratejik bir bakış açısı kazandırır ve mezunların sektördeki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu eğitim, İK uzmanlarının organizasyon içindeki insan kaynakları yönetimini daha etkili bir şekilde yapmalarını ve çalışanların motivasyonunu ve organizasyona bağlılığını artırmalarını sağlar.

ISO/TS 30428:2021 “İnsan Kaynakları Yönetimi: Beceri ve Yetenek Metrikleri Kümesi”, işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören veya bu alanlardan mezun olan kişiler için oldukça değerlidir. Bu teknik spesifikasyon, beş beceri ve yetenek metriğini tanımlar ve her bir metrik için formül sağlar. Ayrıca, bu beş metriği kullanan ortak metrikleri açıklar.

ISO/TS 30428:2021 eğitimi, öğrenci ve mezunlara, bir organizasyonun beceri ve yeteneklerini nasıl ölçeceğini ve bu ölçümlerin iş ve organizasyonel stratejilerle nasıl hizalanacağını öğretir. Bu eğitim, özellikle İK alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için, işgücünün beceri ve yeteneklerini değerlendirmek ve bu becerileri organizasyonun ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek için gerekli araçları ve anlayışı sağlar.

ISO/TS 30428:2021, beceri ve yetenek verilerini yorumlama sırasında dikkate alınması gereken konuları vurgular. Bu, iç müdahalelerin uygun şekilde planlanması ve bu verilerin düzenleyiciler, yatırımcılar gibi dış paydaşlara raporlanması durumlarında özellikle önemlidir. Bu eğitim, İK profesyonellerinin ve bu alana ilgi duyan öğrencilerin, çalışanların beceri ve yeteneklerinin organizasyonun genel performansı üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu standard, beceri ve yeteneklerin ölçümü ve analizi konusunda stratejik bir bakış açısı kazandırır ve mezunların sektördeki profesyonel uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunur. ISO/TS 30428:2021 eğitimi, mezunların ve öğrencilerin, işgücünün beceri ve yeteneklerini değerlendirme ve geliştirme konusunda etkili stratejiler geliştirmelerine ve uygulamalarına olanak tanır.

Uluslararası standartlar, sosyoloji alanında toplumsal dinamiklerin, insan davranışlarının ve sosyal politikaların analizini ve değerlendirilmesini sağlayan metodolojik ve etik çerçevelerin kurulmasını ve sürdürülmesini destekler. Sosyoloji öğrencileri ve mezunları, bu eğitimlerle toplumsal sorunlara yönelik çözümler geliştirirken uluslararası düzeyde kabul gören en iyi uygulama ve yaklaşımları öğrenirler.

ISO standartları, sosyoloji öğrencileri ve mezunları için kariyer gelişiminde önemli bir role sahiptir. Bu standartlar, toplumsal araştırmaların kalitesini artırma, veri toplama ve analiz süreçlerindeki uygunluk ve güvenilirliği sağlama gibi konularda uluslararası kabul gören metodolojileri temsil eder ve sosyal bilimlerde, özellikle de kamu politikası, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda geniş bir kabul görür.

Ücretler ve Kampanyalar :

Tüm eğitimleri seçtiğinizde ( 16 modül seçtiğinizde) 29.500 KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Güncel Liste Fiyatları
Eğitim AdıEğitim ÜcretiEğitim TürüBaşvuru
ISO/TS 30437:2023 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Öğrenme ve Gelişim Metrikleri1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30434:2023 : İnsan Kaynakları Yönetimi : İşgücü Tahsisi1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 24179:2020 :İnsan Kaynakları Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Metrikleri1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 30407:2017 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Kiralama Başına Maliyet1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30405:2023 : İnsan Kaynakları Yönetimi : İşe alım yönergeleri1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 23326:2022 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Çalışan bağlılığı1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30422:2022 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Öğrenmek ve geliştirmek1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30400:2022 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Kelime Bilgisi1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30409:2016 : İnsan Kaynakları Yönetimi : İşgücü planlaması1.400 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30408:2016 : İnsan Yönetimine İlişkin Yönergeler1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 30427:2021 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Maliyet metrikleri kümesi1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO 30415:2021 : İnsan Kaynakları Yönetimi : Çeşitlilik ve katılım1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 30411:2018 : İşe Alım Kalitesi Metriği1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 30431:2021 - İnsan Kaynakları Yönetimi : Liderlik ölçümleri kümesi1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 30421:2021 - İnsan Kaynakları Yönetimi : Ciro ve elde tutma ölçümleri1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

ISO/TS 30428:2021 - İnsan Kaynakları Yönetimi : Beceri ve yetenek metrikleri kümesi1.200 ₺Uzaktan

Başvuru için Tıklayın

Sosyoloji Bölümü Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Sosyoloji öğrencileri ve mezunları için insan kaynakları yönetimi standartlarını öğrenmek, mesleklerinde daha etkili olmalarını sağlar. İşte bazı önemli nedenler:

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği: ISO/TS 24179:2020 standardı ile iş sağlığı ve güvenliği metriklerini anlamak, sosyologların iş yerinde psikolojik iyi oluşu ve güvenliği sağlamalarına yardımcı olur.

 2. Çeşitlilik ve Dahil Olma: ISO 30415:2021 standardı, çeşitli ve kapsayıcı iş yerleri oluşturmak için gereklidir. Sosyologlar, bu konularda farkındalığı artırarak iş yerinde daha sağlıklı ve verimli bir ortam yaratabilirler.

 3. İş Gücü Planlaması: ISO 30409:2016 standardı ile iş gücü planlaması becerilerini geliştirmek, sosyologların örgütsel yapılar içinde stratejik roller üstlenmelerine yardımcı olur.

 4. Liderlik ve Gelişim: ISO/TS 30431:2021 ve ISO/TS 30437:2023 standartları, liderlik ve gelişim metriklerini kapsar. Sosyologlar, bu standartları öğrenerek liderlik yetkinliklerini artırabilir ve organizasyonlarda daha etkin liderler olabilirler.

 5. Çalışan Bağlılığı: ISO 23326:2022 standardı, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırmak için gereklidir. Sosyologlar, bu bilgileri kullanarak iş yerinde daha mutlu ve verimli çalışanlar oluşturabilirler.

Acadezone olarak, sosyoloji öğrencileri ve mezunlarına yönelik bu eğitim programlarıyla, onların hem akademik hem de profesyonel kariyerlerinde başarılı olmalarını destekliyoruz. İş gücü piyasaları, çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmaları için onlara en güncel ve uluslararası kabul görmüş standartları sunuyoruz.

Ayrıca, sosyoloji öğrencileri için iletişim becerileri (iletişim becerileri) aile danışmanlığı kariyerinde büyük önem taşır.

Sosyoloji bölümünde öğrenim gören 1,2,3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya fakülteden mezun olmuş olanlar eğitim programlarına katılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programlarına Başvurunuzu yaptıktan sonraki 2 iş günü içinde başlayabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama 21 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Eğer paket eğitim programını tercih ettiyseniz. Bu pakette 15 Modül eğitim vardır. Bunun sonucunda 15 Modül Acadezone Sertifikası + 3 Adet Üniversite Onaylı Eğitim Sertifikası Almaya Hak Kazanırsınız. 

Üniversite Sertifikalarınız : 

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Metrikler
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişim ve Liderlik
 3. İnsan Kaynakları Yönetimi Çeşitlilik ve Dahil Olma

Acadezone Sertifikaları;

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Aşağıdaki Türkiye temsilcilerimizden birine tıklayın

Burcu
Burcu

Başvuru Yardımı

Şuan Çevrimiçi

Çevrımdışı

Mesleğindeki
Dünya Standartlarını Öğren !
Altyapı Destekçilerimiz