/
Mekatronik Mühendisliği Sertifikalı Eğitim Programları
/

Mekatronik Mühendisliği Sertifikalı Eğitim Programları

Biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında eğitim almak, günümüzün hızla gelişen teknolojileri ve sürekli evrilen global standartlar göz önüne alındığında büyük bir önem taşımaktadır. Acadezone olarak, bu alanlarda eğitim gören öğrencilere ve mezunlara yönelik sunduğumuz eğitim programları, bu dinamik sektörün temel ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edip, en güncel ve etkili eğitimleri sunmayı amaçlamaktadır.

Uzaktan eğitim imkanı sunarak, öğrenci ve profesyonellerin zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak, sektördeki en son uygulamaları ve standartları öğrenmelerine olanak tanıyoruz. Bu sayede, eğitimlerimiz herkes için erişilebilir hale geliyor.

Bu eğitimler, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik (MBG nedir) alanlarındaki temel konuların yanı sıra, biyobankacılık, DNA laboratuvarlarında kirlilik önleme, klinik araştırmalar ve biyolojik değerlendirme yöntemleri gibi daha spesifik ve ileri düzey konularda da derinlemesine bilgi ve beceri sağlamaktadır. Özellikle genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda ilerleyen teknolojilere uyum sağlamak ve uluslararası kabul görmüş standartlarda uzmanlık kazanmak isteyen öğrenciler ve mezunlar için bu eğitimler vazgeçilmezdir.

Acadezone, bu süreçte biyoloji, MBG bölümü (moleküler biyoloji ve genetik bölümü) öğrenci ve mezunlarının yanında olarak, onlara kariyer yolculuklarında rehberlik eder ve sektörde başarılı olmaları için gerekli araçları sunar. Bu eğitim programları, öğrenci ve mezunların, global standartlara ve sürekli değişen teknolojik yeniliklere hızla adapte olmalarını sağlayarak, kariyerlerinde ilerlemelerine ve sektörde rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur. Bu sayede, öğrenciler hem teorik bilgilerini güçlendirir hem de pratik uygulamalarda gerekli becerileri kazanır.

Tüm Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Bölüm için Önerilen Eğitim Programları

 • Önem: Biyobankalama, biyolojik örneklerin saklanması ve yönetilmesinde kritik bir rol oynar. Bu eğitim, MBG &Biyologların biyobanka operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmeleri ve biyolojik materyallerin kalitesini korumaları için gerekli becerileri kazandırır.
 • Neden Öğrenilmeli: Biyolojik örneklerin doğru saklanması ve kullanılması, araştırmaların güvenilirliğini ve etkinliğini artırır.
 • Önemi: Klinik deneyler, yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin güvenli ve etkili olup olmadığını belirler. Bu standart, deneylerin etik ve bilimsel standartlara uygunluğunu sağlar.
 • Örnek: Öğrenciler, hasta seçimi, veri toplama ve etik onay süreçlerini öğrenirler. Bu bilgi, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde temel oluşturur.
 • Önemi: Tıbbi cihazlar doğrudan insan sağlığını etkiler. Bu standart, cihazların biyolojik güvenliğini değerlendirerek hasta sağlığını korur.
 • Örnek: Öğrenciler, biyouyumluluk testleri ve toksisite değerlendirmeleri gibi konuları öğrenirler. Bu, özellikle implant ve diğer tıbbi cihazların geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir.
 • Önem: Hücre ve gen terapileri, modern tıbbın önemli bir parçasıdır. Bu eğitim, bu terapilerin güvenli ve etkili uygulanmasını sağlamak için gerekli standartları öğretir.
 • Neden Öğrenilmeli: Güncel tedavi yöntemlerine hakim olmak, biyomühendislerin sektördeki yeniliklere katkıda bulunmalarını sağlar.
 • Amaç ve Önemi: ISO 13485, tıbbi cihazların tasarımı, üretimi ve dağıtımı için kalite yönetim sistemlerini kapsar. Bu standart, ürün güvenliği ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar.
 • Örnek Uygulama: Bir tıbbi cihaz üreticisi, bu standartla risk yönetimi, ürün tasarımı ve müşteri geri bildirimlerini yönetir. Öğrenciler, tıbbi cihaz endüstrisinde kalite güvencesi ve düzenleyici uyumu öğrenirler.
 • Amaç ve Önemi: ISO 15189, tıbbi laboratuvarların kalite ve yeterlilik standartlarını belirler. Bu standart, laboratuvar hizmetlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve sürekli iyileştirilmesi üzerine odaklanır.
 • Örnek Uygulama: Bir genetik laboratuvarı, bu standarta uygun olarak çalışırsa, genetik testlerin sonuçları daha güvenilir olur. Öğrenciler, bu standart sayesinde laboratuvar içi kalite kontrol süreçlerini, belge yönetimini ve hasta güvenliğini öğrenirler.

ISO 9001:2018, dünya çapında kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi (QMS) standardıdır. Organizasyonların müşteri memnuniyetini artırmak, süreç verimliliğini optimize etmek ve sürekli iyileştirme sağlamak için kullanıldığı bir çerçeve sunar. 2018 yılında güncellenen bu sürüm, risk tabanlı düşünmeyi ve iş süreçlerinin daha etkili yönetilmesini vurgular. ISO 9001:2018, her türlü organizasyonun boyutu veya faaliyet alanı ne olursa olsun uygulanabilir.

Bu standardın temel prensipleri arasında müşteri odaklılık, liderlik, insanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, karar vermede kanıta dayalı yaklaşım ve ilişki yönetimi bulunur. Organizasyonlar, ISO 9001:2018’e uyum sağlayarak, süreçlerini sistematik bir şekilde yönetebilir, verimliliklerini artırabilir ve pazarda rekabet avantajı elde edebilirler. Ayrıca, bu standardın benimsenmesi, müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve iç ve dış paydaşlarla daha güçlü ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur. Kurumlar için ISO 9001:2018 sertifikası, kalite konusunda uluslararası bir tanınırlık ve güvenilirlik göstergesi oluşturur.

 • Önemi: Doku mühendisliği, organ yetmezliği veya doku hasarı olan hastalar için hayati öneme sahiptir. Bu standart, doku mühendisliği ürünlerinin güvenliği ve etkinliği ile ilgili kritik faktörleri belirler.
 • Örnek: Bir öğrenci, bu standartla biyouyumluluk, sterilizasyon ve hücre kaynakları gibi konularda bilgi edinir. Bu bilgiler, gelecekte yapay organ üretimi veya doku onarımı projelerinde hayati rol oynar.
 • Önemi: DNA analizlerindeki kirlilik, yanlış sonuçlara yol açabilir. Bu standart, DNA laboratuvarlarında kirliliği önleyerek doğru sonuçların elde edilmesini sağlar.
 • Örnek: Öğrenciler, DNA örneklerini kontaminasyondan koruma tekniklerini öğrenirler. Bu, özellikle adli tıp ve tıbbi teşhis alanlarında büyük önem taşır.
 • Önemi: Genomik verilerin doğruluğu, genetik hastalıkların teşhisi ve tedavisi için kritiktir. Bu standart, DNA diziliminin kalitesini garanti altına alır.
 • Örnek: Öğrenciler, DNA dizilimi sırasında oluşabilecek hataları nasıl azaltacaklarını ve dizilim verilerinin doğruluğunu nasıl test edeceklerini öğrenirler. Bu, genetik araştırmalarda ve hastalık teşhisinde doğru sonuçların elde edilmesinde önemlidir.
 • Amaç ve Önemi: GLP, laboratuvar çalışmalarında veri bütünlüğünü ve kalitesini sağlamak için uluslararası kabul görmüş bir set prensiptir. Bu prensipler, araştırma güvenilirliğini artırır ve deney sonuçlarının tekrarlanabilirliğini sağlar.
 • Örnek Uygulama: Toksikoloji laboratuvarları GLP kullanarak, kimyasal maddelerin insan sağlığına etkilerini güvenilir bir şekilde değerlendirirler. Öğrenciler, GLP ile deney tasarımı, kayıt tutma ve raporlama yöntemlerini öğrenirler.

GMP, ilaç üretiminin her aşamasında kalitenin korunmasını sağlar. İlaç sektöründe çalışanlar için GMP bilgisi, ürün güvenliği ve uyumluluğu açısından zorunludur.

 • Amaç ve Önemi: ISO 17025, laboratuvarların teknik yeterliliğini ve test sonuçlarının doğruluğunu garanti altına almayı hedefler. Bu standart, laboratuvarların uluslararası düzeyde tanınmasını sağlar.
 • Örnek Uygulama: Kimyasal analiz laboratuvarları bu standartla, test sonuçlarının uluslararası kabul edilebilirliğini sağlarlar. Öğrenciler, bu standartla veri analizi, metod validasyonu ve raporlama tekniklerini öğrenirler.

HPLC, sektörde aktif maddelerin ve yardımcı maddelerin analizinde yaygın olarak kullanılır. MBG &Biyologlar bu eğitimle, ilaçların kalite kontrol süreçlerindeki kritik rolünü öğrenirler.

Bu teknik, ilaç bileşenlerinin moleküler yapılarını analiz etmede kullanılır. MBG &Biyologlar, bu eğitimle ilaçların kimyasal özelliklerini daha iyi anlarlar.

Bu yöntem, ilaçların konsantrasyonlarını ve saflıklarını ölçmede kullanılır. Biyologlar bu teknikle ilaçların kalite kontrol süreçlerinde yetkin hale gelirler.

İlaç seköründe kullanılan analitik metotların doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini doğrulamak için kritiktir. Bu eğitim, mbg & biyoloji bölümleri için ilaçların güvenliği ve etkinliği ile ilgili kararlar verirken güvenilir verilere dayanmalarını sağlar.

GC, uçucu ve yarı uçucu bileşenlerin analizinde önemlidir. 

Ücretler ve Kampanyalar

Herhangi bir eğitim programından 5 adet seçtiğinizde 9.000 TL yerine KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Biyoloji & MBG bölümü programlarının tamamı seçildiğinde 26.600 KDV Dahil ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Kampanyalar Sona Ermiştir.

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Biyoloji & MBG Bölümü Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Sektörel Uzmanlık ve Yetkinlik:

 • Detaylı Bilgi ve Güncel Uygulamalar: Bu eğitimler, biyoloji ve MBG alanlarında en son teknoloji ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sunar. Hızla gelişen genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve tıbbi araştırmalar gibi alanlarda güncel bilgi ve beceriler elzemdir.
 • Spesifik Alanlarda Uzmanlık: Biyobankacılık, DNA laboratuvar yönetimi, genomik analizler ve biyolojik değerlendirme gibi spesifik konularda uzmanlık, bu mezunları sektörde daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline getirir.

Uluslararası Standartlara Uyumluluk:

 • Uluslararası Standartlara Hakimiyet: Eğitimler, ISO gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uyumluluk konusunda bilgi sağlar. Bu, mezunların farklı ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde iş olanaklarını genişletir.
 • Global Pazarda Etkinlik: Uluslararası standartlara uygun eğitim, biyoloji ve MBG profesyonellerinin global pazarda kabul gören uygulamaları anlamalarını ve bu standartlara uygun çalışmalar yapmalarını sağlar.

Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi:

 • İşverenlerin Tercihi: İşverenler, biyoloji ve MBG alanlarında uluslararası standartlara hakim adayları tercih ederler.
 • İş Bulma ve Kariyer Gelişimi: ISO ve benzeri standartlarla uyumlu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını ve kariyerlerini ileriye taşıma potansiyellerini artırır.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kapasitesi:

 • Ar-Ge’de Etkin Rol: Bu eğitimler, öğrenci ve mezunların Ar-Ge projelerinde etkin rol alabilmelerini sağlar. İnovasyon ve güvenli ürün geliştirmede bu beceriler kritik öneme sahiptir.

Kalite Yönetimi ve Güvenlik:

 • Ürün ve Hizmet Kalitesi: Kalite yönetimi ve güvenlik, biyoloji ve MBG alanlarında çok önemlidir. Bu eğitimler, ürün ve hizmet kalitesini artırma, riskleri azaltma ve güvenlik standartlarına uyum konularında destek sağlar.

Mesleki Gelişim ve Sürekli Öğrenme:

 • Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: Bu eğitimler, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu, sektördeki yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Etkili İletişim ve Ağ Kurma:

 • Etkili İletişim ve Profesyonel Ağ: Uluslararası standartlarda eğitim alan bireyler, sektördeki diğer profesyonellerle etkili iletişim kurabilir ve geniş bir profesyonel ağ oluşturabilirler. Bu, iş ve araştırma fırsatlarını artırır.
Kimler Katılabilir ?

Biyoloji & Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde öğrenim gören 1.2.3.4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya  mezun olanlar programlarına katılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

 1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

 2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

 3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

 4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

 5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

 6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 28 Mart 2024‘de Erişime Açılacaktır. 28 Mart 2024’den sonra 365 gün süre içinde eğitim programlarınızı tamamlayabilir ve sertifikasyon sürecinizi başlatabilirsiniz.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, konuların her yönüyle kavranması için ortalama en az 30 saat süren bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.