/
Laborant Veteriner Sağlık Sertifikalı Eğitim Programları
/

Laborant Veteriner Sağlık Sertifikalı Eğitim Programları

Tüm Eğitim Programlarımız Üniversite Onaylıdır

Veteriner hekimliği ve laborant veteriner sağlık alanında eğitim almak, günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler ve sürekli değişen global standartlar ışığında hayati bir önem kazanmaktadır. Acadezone olarak, laborant veteriner sağlık bölümü öğrenci ve mezunlarına yönelik sunduğumuz eğitimlerle, bu dinamik sektörün en keskin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ediyor ve en güncel, etkili eğitim programlarını sağlıyoruz. Uzaktan erişim imkanı sunarak, öğrenci ve profesyonellerin mekan ve zaman sınırlamalarından bağımsız olarak, sektördeki en son uygulama ve standartları öğrenmelerine olanak tanıyoruz.

Bu eğitimler, laborant veteriner sağlık bölümü öğrencileri ve mezunlarının, hayvansal ürünlerin güvenliği ve kalitesini yönetme, süreç optimizasyonu, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyma ve müşteri taleplerini karşılama konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar. Özellikle hayvan sağlığı, gıda güvenliği, alerjen yönetimi ve kalite kontrol gibi alanlarda hızla ilerleyen teknolojilere uyum sağlamak ve uluslararası kabul görmüş standartlarda uzmanlık kazanmak isteyen laborant veteriner sağlık bölümü öğrencileri ve mezunları için bu eğitimler vazgeçilmezdir.

Acadezone, laborant veteriner sağlık bölümü öğrencileri ve mezunlarının kariyer yolculuklarında rehberlik ederek, sektörde başarılı olmaları için gerekli araçları sunar. Bu eğitimler sayesinde, laborant veteriner sağlık profesyonelleri daha güvenli ve yüksek kaliteli hayvansal ürünler üreterek halk sağlığına önemli katkılarda bulunabilirler.

Gıda Sektörü için Eğitim Programları

SQF (Safe Quality Food) – Primary Animal Production eğitimi, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği standartlarını öğrenmek için hayati öneme sahiptir. Bu eğitim, hayvansal ürünlerin güvenliğini sağlayarak zoonotik hastalıkların yayılmasını önler ve halk sağlığını korur. Ayrıca, uluslararası kabul gören en iyi uygulamaları öğretir, böylece global standartlara uyum sağlayarak kariyerinizde daha geniş fırsatlar yakalayabilirsiniz.

SQF sertifikası, sizi sektörde güvenilir ve saygın bir profesyonel yapar, işverenler tarafından tercih edilmenizi sağlar. Aynı zamanda, sürdürülebilir ve etik üretim uygulamalarını benimseyerek çevresel etkileri minimize eder ve hayvan refahını destekler.

SQF (Safe Quality Food) Food Manufacturing eğitimi, veteriner hekimler için hayati öneme sahiptir. Gıda üretim süreçlerinde yer alan veteriner hekimler, hayvansal ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim, süt ürünleri, yumurta, et ve diğer hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında uluslararası kabul gören gıda güvenliği standartlarını uygulamanızı sağlar. Bu, hayvansal ürünlerin sağlıklı, güvenli ve yüksek kaliteli olmasını temin eder ve zoonotik hastalıkların yayılmasını önler.

Bu eğitim ayrıca, veteriner hekimlerin sektördeki güvenilirliğini ve profesyonelliğini artırır. SQF sertifikası, mesleki yetkinliğinizi belgelendirir ve işverenler tarafından tercih edilmenizi sağlar. Eğitim, üretim süreçlerinin her aşamasında sürdürülebilir ve etik uygulamaları benimsemenizi sağlar, bu da hem çevresel etkileri minimize eder hem de hayvan refahını destekler. Bu yetkinliklerle, mesleğinizde fark yaratabilir ve daha güvenli, sürdürülebilir gıda üretimi sağlayarak toplum sağlığına katkıda bulunabilirsiniz.

SQF (Safe Quality Food) Pet Food Manufacturing eğitimi, evcil hayvan maması üretim süreçlerinde yer alan veteriner hekimler için hayati öneme sahiptir. Bu eğitim, evcil hayvan mamalarının güvenli ve kaliteli bir şekilde üretilmesini sağlamak için uluslararası kabul gören gıda güvenliği ve kalite standartlarını öğretir. Veteriner hekimler, bu standartları uygulayarak evcil hayvanların sağlıklı ve dengeli beslenmesini garanti altına alır, ayrıca mamaların güvenliğini ve besleyiciliğini artırarak evcil hayvan hastalıklarının önüne geçer.

SQF sertifikası, veteriner hekimlerin profesyonel yetkinliğini ve sektördeki güvenilirliğini artırır. Bu eğitim, işverenler ve iş ortakları tarafından tercih edilmenizi sağlar ve mesleki kariyerinizi geliştirir. Ayrıca, sürdürülebilir ve etik üretim uygulamalarını benimseyerek çevresel etkileri azaltır ve hayvan refahını destekler. Bu yetkinliklerle, mesleğinizde fark yaratabilir ve daha güvenli, sağlıklı pet food üretimi sağlayarak evcil hayvan sahiplerinin güvenini kazanabilirsiniz.

SQF (Safe Quality Food) Animal Product Manufacturing eğitimi, hayvansal ürünlerin kesim, kemik çıkarma, kasaplık, et ve kümes hayvanları üretimi ile deniz ürünleri işleme süreçlerinde yer alan veteriner hekimler için büyük önem taşır. Bu eğitim, hayvansal ürünlerin uluslararası kabul gören gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun olarak işlenmesini sağlar. Veteriner hekimler, bu standartları uygulayarak, ürünlerin hijyenik ve güvenli olmasını temin eder, zoonotik hastalıkların yayılmasını önler ve halk sağlığını korur.

SQF sertifikası, veteriner hekimlerin profesyonel yetkinliğini ve sektördeki güvenilirliğini artırır. Bu eğitim, işverenler ve iş ortakları tarafından tercih edilmenizi sağlar ve mesleki kariyerinizi geliştirir. Aynı zamanda, sürdürülebilir ve etik üretim uygulamalarını benimseyerek çevresel etkileri azaltır ve hayvan refahını destekler. Bu yetkinliklerle, mesleğinizde fark yaratabilir ve daha güvenli, kaliteli hayvansal ürün üretimi sağlayarak toplum sağlığına katkıda bulunabilirsiniz.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sistemi, gıda güvenliğini sağlamak için hasattan tüketime kadar olan süreçte hayati öneme sahiptir. Bu sistem, potansiyel sorunları ortaya çıkmadan belirleyip kontrol altına almayı amaçlar. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Model Gıda Kodu’nda HACCP sistemini önermektedir çünkü bu sistem, gıda ürünlerinin güvenliğini sağlamak için en etkili ve verimli önleyici kontrol yöntemidir.

Neden HACCP?

Gıda endüstrisi, gıda hizmetleri de dahil olmak üzere, HACCP sistemini ve ilkelerini gıda kaynaklı hastalıkları azaltmak ve önlemek için en iyi yöntem olarak desteklemektedir. İlk olarak 1950’lerin sonlarında Pillsbury Şirketi tarafından Amerika’nın uzay programı için güvenli gıda sağlamak amacıyla geliştirilen bu sistem, bugün dünya genelinde kabul görmüş ve uygulanmaktadır.

Federal ve eyalet düzenleyici kurumlar, HACCP yaklaşımını benimsemiştir. Ocak 1998’den itibaren, eyalet sınırlarını aşan deniz ürünleri işleyicilerinin HACCP planlarına sahip olmaları gerekmektedir. Aynı yıl USDA, et ve kümes hayvanı işleme tesislerinin de HACCP planlarına sahip olmalarını zorunlu kılmıştır. Birçok eyalet ve yerel gıda düzenleyici ajansı, denetimlerini HACCP ilkelerine dayandırmakta ve belirli gıda maddeleri için HACCP planları talep etmektedir. Gıda güvenliği eğitmenleri, eğitim programlarının temelini HACCP ilkelerine dayandırmaktadır.

Veteriner hekimler ve öğrenciler olarak, HACCP sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu ilkeleri uygulamak, mesleğinizde fark yaratmanızı sağlayacaktır. Hayvansal ürünlerin güvenliğini sağlamak, zoonotik hastalıkların yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için bu eğitim kritik öneme sahiptir. HACCP sistemi, gıda üretim sürecinde kontrolü ele almanızı ve güvenli, sağlıklı ürünler sunmanızı sağlar.

BS EN 15842:2019 standardı, gıda maddelerinde alerjen tespiti için kullanılan genel hususlar ve yöntemlerin validasyonu üzerine odaklanan önemli bir Avrupa standardıdır. Bu standart, immünolojik testler, nükleik asit tabanlı ve kromatografik yöntemler gibi çeşitli yöntemlerin kullanımını kapsar ve laboratuvar kurulumu, metot validasyon gereklilikleri ve test raporları ile ilgili yönergeler sunar.

Neden BS EN 15842 Önemli?

Veteriner hekimler ve öğrenciler için BS EN 15842 standardını öğrenmek, hayati öneme sahiptir. Bu standart, hayvansal ürünlerde alerjen tespiti için kullanılan yöntemlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar. Alerjenler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, bu standart, gıda ürünlerinde alerjenleri tespit ederek bireyleri bu tehlikelerden korumayı amaçlar. Veteriner hekimler, bu bilgi ve becerilerle, hayvansal ürünlerin güvenliğini artırarak gıda güvenliğine katkıda bulunabilirler.

BS EN 15842, veteriner hekimlere ve öğrencilere, gıda güvenliği ve alerjen yönetimi konusunda derinlemesine bilgi kazandırır. Bu bilgi, mesleki yetkinliklerini artırır ve sektörde rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Bu standart, hayvansal ürünlerin güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin sağlığını korumak için veteriner hekimlerin vazgeçilmez bir aracıdır.

BS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, 2005’te ilk kez yayımlanan uluslararası gıda güvenliği standardının tam bir revizyonudur. Bu standart, gıda zincirindeki herhangi bir kuruluşun, tüketiciler için güvenli gıda üreten bir gıda güvenliği yönetim sistemi (FSMS) uygulamasını ve işletmesini kapsar. ISO 22000:2018, ilk üretimden perakendeye kadar tüm gıda zincirine uygulanabilir, böylece gıda tehlikelerinin azaltılmasına katkıda bulunur ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 2. Hedefi’ni destekler.

Gıda mühendisliği ve gıda teknolojisi öğrencileri ve mezunları için ISO 22000:2018 standardını öğrenmek büyük önem taşır. Bu standart, gıda güvenliği yönetim sistemleri konusunda kapsamlı bilgi sağlar ve öğrencilere gıda güvenliğini yönetme, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyma, müşteri taleplerini karşılama ve gıda güvenliği konularında etkili iletişim kurma becerilerini kazandırır. Ayrıca, bu standart, öğrencilerin ve mezunların iş dünyasında rekabet avantajı elde etmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerli olan bu standart, gıda mühendisliği ve gıda teknolojisi alanlarında çalışan profesyonellerin en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uyum sağlamalarını sağlar.

ISO 9001:2018 Kalite Yönetim Sistemi, veteriner hekimler ve öğrenciler için kritik bir bilgi alanıdır. Bu standart, hayvansal ürünlerin kalitesi ve güvenliği ile ilgili süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve bu alandaki profesyoneller için önemli bir referans niteliğindedir. ISO 9001 sertifikası, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtlar ve müşteri güvenini artırır.

Neden ISO 9001:2018 Önemli?

Veteriner hekimler ve öğrenciler için ISO 9001:2018 standardını öğrenmek, mesleki yetkinliklerini ve profesyonel güvenilirliklerini artırır. Bu standart, hayvansal ürünlerin kalite yönetimini ve süreç iyileştirmesini sağlamak için güçlü bir araçtır. ISO 9001, veteriner hekimlerin hayvansal ürünlerin üretim süreçlerinde kaliteyi yönetmelerine, sürekli iyileştirme yapmalarına ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına yardımcı olur. Bu bilgi ve becerilerle, veteriner hekimler sektörde fark yaratabilir ve daha güvenli, yüksek kaliteli ürünler sunarak toplum sağlığına katkıda bulunabilirler.

ISO 9001:2018 sertifikası, işverenler tarafından tercih edilmenizi sağlar ve mesleki kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bu standart, sürdürülebilir ve etik üretim uygulamalarını benimseyerek çevresel etkileri azaltır ve hayvan refahını destekler. Veteriner hekimler olarak, ISO 9001 hakkında bilgi sahibi olmak ve bu standardı uygulamak, mesleğinizde fark yaratmanıza ve daha kaliteli hizmet sunmanıza olanak tanır.

Ücretler ve Kampanyalar :

Herhangi bir eğitim programından 4 adet seçtiğinizde 7.000 ₺ yerine 2.500 ₺ KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Herhangi bir eğitim programından 8 adet seçtiğinizde 13.800 ₺ yerine 3.500 KDV Dahil Ödeme yaparsınız. Herhangi bir ekstra süpriz ücret yok. ( Sertifikalar Dahil )

*Ödeme Kolaylığı: Acadezone olarak, kredi kartına 9 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz.

Meslek Platformlarına Özel Kampanya'nın Bitmesine Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bu uluslararası standartlar, laborant veteriner sağlık alanında kalite ve uyumluluk yönetim sistemlerinin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar. Laborant veteriner sağlık bölümü öğrencileri ve mezunları, bu eğitimler sayesinde uluslararası düzeyde kabul gören en iyi uygulamaları öğrenirler.

ISO standartları, laborant veteriner sağlık profesyonelleri için büyük önem taşır ve iş hayatlarında aktif olarak kullanılır. Bu standartlar, küresel düzeyde tanınan kalite ve uygunluk gerekliliklerini temsil eder ve birçok sektörde, özellikle sağlık ve gıda güvenliği alanlarında geniş bir kabul görmüştür. Bu sayede, laborant veteriner sağlık bölümü öğrencileri ve mezunları, mesleki gelişimlerini sürdürürken uluslararası alanda da tanınan ve değerli beceriler kazanırlar.

Laborant Veteriner Sağlık Öğrenci Öğrenci ve Mezunları için Neden Önemlidir ?

Bu eğitimler, laborant veteriner sağlık alanında en son teknoloji ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi sağlar. Özellikle hızla gelişen hayvancılık, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği sektörlerinde, güncel bilgiler ve beceriler kritik önem taşır. Laborant veteriner sağlık bölümü mezunları ve öğrencileri, hayvansal üretim, hastalık kontrolü, gıda işleme ve kalite yönetimi gibi spesifik alanlarda uzmanlaşarak sektörde daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline gelirler.

Uluslararası Standartlara Uyumluluk:

Bu eğitimler, uluslararası kabul görmüş standartlara ve yöntemlere hakim olmayı sağlar. Bu, mezunların farklı ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde çalışma fırsatlarını artırır. Uluslararası standartlara uygun eğitim almak, laborant veteriner sağlık profesyonellerinin global pazarda kabul gören uygulamaları anlamalarını ve bu standartlara uygun çalışmalar yapmalarını sağlar.

Kariyer Fırsatları ve İşverenlerin Tercihi:

İşverenler, özellikle hayvansal üretim, gıda güvenliği ve sağlık teknolojileri gibi sektörlerde, uluslararası standartlara hakim adayları tercih ederler. ISO ve benzeri standartlarla uyumlu eğitimler, mezunların iş bulma şanslarını artırır ve kariyerlerini ileriye taşıma potansiyellerini geliştirir.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kapasitesi:

Bu eğitimler, öğrenci ve mezunların Ar-Ge projelerinde daha etkin rol alabilmelerini sağlar. Yenilikçi ve sürdürülebilir hayvansal ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan bu beceriler, sektördeki yenilik ve ilerlemelerin önemli bir parçasıdır.

Kalite Yönetimi ve Güvenlik:

Kalite yönetimi ve güvenlik, laborant veteriner sağlık alanında üst düzeyde önem taşır. Bu eğitimler, profesyonellerin hayvansal ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini artırmalarına, riskleri azaltmalarına ve güvenlik standartlarına uymalarına yardımcı olur.

Mesleki Gelişim ve Sürekli Öğrenme:

Bu eğitimler, sürekli öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları sunar. Bu sayede, laborant veteriner sağlık alanındaki değişikliklere ve yeniliklere uyum sağlamak daha kolay hale gelir.

Etkili İletişim ve Ağ Kurma:

Uluslararası standartlarda eğitim gören bireyler, sektördeki diğer profesyonellerle etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve geniş bir profesyonel ağ oluşturabilirler. Bu da iş ve araştırma fırsatlarını genişletir.

Kimler Katılabilir ?

Laborant Veteriner Sağlık bölümünde öğrenim gören yada mezun olan ön lisans öğrencileri ile bu bölümlerden mezun olmuş uzmanlar, bu eğitim programlarına katılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Acadezone Global Uzem Eğitim Programlarımız:

Acadezone Global Uzem, uzaktan eğitim yöntemiyle kaliteli ve esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Programlarımıza dair önemli noktalar:

  1. Erişim Kolaylığı: İstediğiniz zaman ve mekandan, ders içeriklerimize erişebilirsiniz. Bu, yoğun programlara sahip öğrenci ve profesyoneller için mükemmel bir çözüm sunar.

  2. 365 Gün Erişim: Eğitimlerimize 365 gün boyunca sınırsız erişim hakkınız olacak. Bu süre zarfında dersleri tamamlamanız ve sınavları geçmeniz gerekmektedir.

  3. Esnek Sınav Takvimi: Sınavlarınızı bu 365 günlük süre içerisinde istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Sınavları geçtiğiniz anda sertifikalarınızı almaya hak kazanırsınız, bu sürenin tamamlanmasını beklemenize gerek yoktur.

  4. Sertifikaların Teslimi: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, sertifikalarınız Acadezone International Education Programs Database’e işlenir ve size PDF formatında teslim edilir.

  5. Profesyonel Profilinizi Güçlendirin: Sertifika numaranız ve ilgili bilgileri LinkedIn gibi profesyonel ağlarda paylaşarak CV’nizi zenginleştirebilir ve görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.

  6. Sertifika Doğrulama: Acadezone sistemimizdeki ID numaranız ile sertifikalarınızın geçerliliğini ve doğruluğunu her zaman sorgulayabilirsiniz.

Bu eğitim sistemi, öğrenci ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak kaliteli bir eğitim alma imkanı sunar. Acadezone olarak, eğitimde esneklik ve erişilebilirliğe önem veriyoruz ve katılımcılarımıza bu konuda en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Programları 10 Haziran 2024’de Erişime Açılacaktır.

Eğitim programlarımızın süresi, içeriğin detaylı ve kapsamlı anlaşılması için özenle belirlenmiştir. Teknik Eğitimlerimiz, ( tüm modüllerin toplam süresi ) konuların her yönüyle kavranması için ortalama 30 saati geçen bir eğitim deneyimi sunar. Eğitim programlarımız, katılımcılarımıza alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu süreler, eğitimlerin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ideal olarak ayarlanmıştır.

 
Eğitim programlarını en az 7 yıl deneyime sahip Uluslararası Kalite Direktörleri ve Uzmanlar tarafından verilmektedir. ( Acadezone Global Tarafından Yapılan Zorlu Sınavları Geçen Eğitmenler )

Eğitimlerimiz, ISO’nun global standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir ve dünya genelinde 135 ülkede kabul gören teknik kriterlere sahiptir. Bu, eğitimlerimizin kalitesinin ve geçerliliğinin uluslararası arenada tanınması anlamına gelir. Bu bağlamda, Acadezone eğitim programlarının sertifikaları, yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda ISO’nun dahil olduğu bu geniş coğrafyada da geçerli ve saygın kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık portalı olan E-Devlet sisteminde Öğrencilerimizin aldıkları eğitimler E-Devlet sisteminde görünmekte ve sorgulanabilmektedir. E-devlet sistemine entegre tüm özel ve resmi kurumların sorgulayabileceği şekilde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere bitirme sürecinden sonraki 15 günde verilmektedir.

Tüm Eğitimlerimiz E-Devlet Onaylıdır.

İpucu: E-devlet’te belgenizin görüntülenebilmesi için sizlerden ekstra hiçbir ücret talep etmeyiz.

Evet, dünya çapında birçok platformda meslek uzmanları, araştırmacılar ve öğrenciler, bir meslekle ilgili tüm eğitim programlarını almayı tercih ediyorlar. Bu yaklaşım, onlara geniş bilgi birikimi ve çeşitli yetkinlikler kazandırıyor. Acadezone olarak, birden fazla eğitim programını bir paket olarak tercih eden kursiyerlere, tek tek eğitim seçimlerine göre daha uygun fiyatlarla eğitim sunuyoruz.

Eğitim dili Türkiye’de Türkçedir.

ISO eğitimlerimiz, uluslararası kabul gören standartlara dayalıdır ve eğitimlerimiz, bu standartların güncel olduğu süre boyunca tamamen geçerlidir. Bu, sizlerin aldığınız eğitimin, sektördeki en yeni uygulamaları ve standartları yansıttığı anlamına gelir.

Bir ISO standardı güncellendiğinde, eğitimlerimizi de bu yeni standartlara göre revize ediyoruz. Ancak, burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Eğer siz bir eğitimi tamamladıysanız ve ilerleyen zamanlarda o eğitimin kapsadığı standard güncellenirse, bu durum, sizin eğitiminizin değerini veya geçerliliğini azaltmaz. Siz, eğitimi tamamladığınız anda geçerli olan standartlara göre yetkinlik kazanmış olursunuz.