Arabulucu Nasıl Olunur?

Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların yargısal olmayan bir yol ile çözüme kavuşturulmasını sağlayan bir yöntemdir. Özellikle son yıllarda, dünya genelinde adalet sistemlerinin yükünü hafifletmek ve taraflara daha hızlı, daha ekonomik ve daha özgür bir çözüm sunmak amacıyla birçok ülkede popülerlik kazanmıştır.

Öneminin nedenleri şunlardır:

 1. Hızlı Çözüm: Mahkeme süreçleri uzun sürebilirken, arabuluculuk tarafların daha kısa sürede anlaşmaya varmasına olanak tanır.
 2. Ekonomik: Arabuluculuk, dava masraflarından, avukat ücretlerinden ve zaman kaybından tasarruf sağlar.
 3. Esneklik: Taraflar, arabuluculuk sürecini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilir.
 4. Gizlilik: Mahkeme süreçleri genellikle kamuya açıkken, arabuluculuk özel ve gizli bir süreçtir.
 5. İlişkilerin Korunması: Arabuluculuk, tarafların ilişkilerini daha az zararla sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Günümüzdeki Yeri:

Birçok ülkede, arabuluculuk özellikle ticari anlaşmazlıklar, aile hukuku ve iş hukuku gibi alanlarda tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Aynı zamanda, birçok ülkede arabuluculuk öncesi bilgilendirme veya arabuluculuğa başvurma zorunluluğu gibi yasal düzenlemelerle arabuluculuğun teşvik edilmesi yönünde adımlar atılmıştır.

Arabuluculuk Mesleği Hakkında Genel Bir Bakış:

Arabulucu, tarafsız bir üçüncü taraf olarak taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olur. Arabulucunun amacı bir tarafı haklı veya haksız bulmak değil, tarafların kendi aralarında kabul edebileceği bir çözüme ulaşmalarını sağlamaktır.

Özellikler ve Yetenekler:

 1. Tarafsızlık: Arabulucunun en önemli özelliği tarafsız olmasıdır.
 2. İletişim Becerileri: Arabulucuların, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırma yeteneğine sahip olmaları gerekir.
 3. Problem Çözme: Arabulucuların, taraflara farklı perspektiflerden bakarak anlaşmazlığın çözümü için yaratıcı öneriler sunabilmeleri önemlidir.
 4. Eğitim ve Sertifikasyon: Birçok ülkede arabulucu olabilmek için belirli eğitimler almak ve sertifikasyon sınavını geçmek gerekmektedir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, iki veya daha fazla taraf arasında meydana gelen anlaşmazlıkların veya uyuşmazlıkların tarafsız bir üçüncü tarafın yardımıyla, yargısal olmayan bir yol ile çözüme kavuşturulmasını sağlayan bir yöntemdir. Arabulucu, tarafların anlaşmazlığını çözme sürecine katkıda bulunarak, tarafların kendi aralarında uzlaşabileceği bir çözüm bulmalarını destekler.

Arabuluculuğun Temel Özellikleri:

 1. Tarafsızlık: Arabulucu, süreç içerisinde tarafsızdır. Yani taraflardan birinin lehine veya aleyhine pozisyon almak yerine, anlaşmazlığın çözümüne yönelik nötr bir yaklaşım benimser.

 2. Gizlilik: Arabuluculuk süreci, genellikle gizli bir süreçtir. Tarafların ifade ettiği bilgiler, sürecin dışında kalmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanmaz.

 3. İsteğe Bağlılık: Arabuluculuk genellikle tarafların isteğine bağlı bir süreçtir, ancak bazı ülkelerde belirli davalarda arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

 4. Esneklik: Arabuluculuk süreci, tarafların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre şekillendirilebilir.

 5. Kendi Kendini Yönlendirme: Arabuluculukta taraflar, kendi çözümlerini kendileri oluştururlar. Arabulucu, taraflara bir çözüm önermez veya dayatmaz, sadece süreci yönlendirir ve tarafların bir çözüme ulaşmalarını kolaylaştırır.

Arabuluculuğun Avantajları:

 1. Hız: Mahkemeye göre daha kısa sürede sonuç alınabilir.
 2. Maliyet Etkinliği: Genellikle mahkeme süreçlerine göre daha ekonomiktir.
 3. Özelleştirme: Arabuluculuk, tarafların özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanabilir.
 4. İlişkilerin Korunması: Arabuluculuk, tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini sürdürebilmelerine yardımcı olabilir, zira daha az hasarlı ve düşmanca bir süreçtir.

Arabuluculuk Süreci:

Arabuluculuk süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Başlangıç: Taraflar, arabulucuyla tanışır ve sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi alır.
 2. Bilgi Toplama: Arabulucu, taraflardan anlaşmazlığın detayları hakkında bilgi toplar.
 3. İhtiyaçların ve Çıkarların Tanımlanması: Tarafların gerçek ihtiyaçları ve çıkarları belirlenir.
 4. Çözüm Seçeneklerinin Belirlenmesi: Taraflar, olası çözümleri tartışır ve değerlendirir.
 5. Anlaşma: Taraflar, bir çözüm üzerinde uzlaşırsa, genellikle yazılı bir anlaşma hazırlanır.

Arabuluculuk Alanındaki Temel İlkeler

Arabuluculuk, anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan alternatif bir yöntemdir ve belirli temel ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler, arabuluculuğun etkili ve adil bir şekilde işlemesini sağlar. İşte arabuluculuk alanındaki temel ilkeler:

 1. Tarafsızlık: Arabulucu, süreç boyunca tarafsız olmalıdır. Bu, arabulucunun taraflardan hiçbirine önyargıyla yaklaşmaması ve sürecin bütününde nötr bir pozisyonda kalmaya özen göstermesi anlamına gelir.

 2. Gizlilik: Arabuluculuk süreci, tarafların hassasiyetini korumak için genellikle gizli bir süreçtir. Bu ilke, tarafların rahatça ve açıkça konuşmalarını teşvik eder, böylece gerçek ihtiyaçlar ve endişeler ortaya konulabilir. Arabulucu, süreç hakkındaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.

 3. Kendi Kendini Yönlendirme: Arabuluculuğun en temel ilkesi, tarafların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesidir. Arabulucu, taraflara bir çözüm önermez veya dayatmaz. Bunun yerine, tarafları kendi çözümlerini bulmaları için destekler.

 4. Gönüllülük: Tarafların arabuluculuk sürecine gönüllü olarak katılmaları esastır. Herhangi bir taraf süreci herhangi bir aşamada sonlandırma hakkına sahiptir.

 5. Bilgilendirilmiş Rıza: Taraflar, arabuluculuk sürecinin nasıl işleyeceği, hakları ve sorumlulukları konusunda tam olarak bilgilendirilmelidir. Ancak bu şekilde, taraflar sürece tam anlamıyla katılım sağlayabilir.

 6. Eşitlik: Tüm tarafların sürece eşit bir şekilde katılma hakkı vardır. Arabulucu, taraflar arasında dengenin korunmasını sağlar, böylece hiçbir tarafın diğerine göre avantajlı veya dezavantajlı olmadığından emin olunur.

 7. Profesyonellik: Arabulucu, etik kurallara ve profesyonel standartlara uygun hareket etmelidir. Arabulucunun süreçteki rolü, tarafları dinlemek, iletişimi kolaylaştırmak ve tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olmaktır.

 8. Bağlayıcılık: Arabuluculuk süreci sonunda taraflar arasında bir anlaşmaya varılırsa, bu anlaşma genellikle yazılı bir formda hazırlanır ve taraflar tarafından imzalanır. Bu anlaşma, taraflar için genellikle bağlayıcıdır.

Türkiye'de Arabulucu Olma Şartları

Türkiye’de arabulucu olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, Türkiye’de arabuluculuk faaliyetlerinin düzenlendiği Arabuluculuk Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmiştir. İşte Türkiye’de arabulucu olabilmek için gereken şartlar:

 1. Eğitim Durumu: En az dört yıllık yükseköğrenim programından mezun olmak.

 2. Arabuluculuk Temel Eğitimi: Arabuluculuk eğitimi veren kurumlardan en az 48 saat süreli arabuluculuk temel eğitimi almış olmak gerekmektedir.

 3. Staj: Arabuluculuk temel eğitimini tamamladıktan sonra, arabuluculuk yapmak isteyen adayların bir arabulucu nezaretinde en az bir yıl süreyle staj yapmaları gerekmektedir.

 4. Yeterlik Sınavı: Arabuluculuk temel eğitimini tamamladıktan ve stajını bitirdikten sonra, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yeterlik Sınavı’na girmek ve bu sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.

 5. Sabıka Kaydı: Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak ve ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak.

 6. Sağlık Durumu: Arabuluculuk görevini ifa edebilecek sağlıkta olmak.

 7. Tam Zamanlılığı Tercih Edenler İçin: Arabulucu olmayı meslek olarak benimseyenler ve bu faaliyeti tam zamanlı olarak yapmayı tercih edenler için, arabuluculuk dışında başka bir meslekte çalışmamaları gerekmektedir.

 8. Arabuluculuk Siciline Kayıt: Yeterlik sınavını başarıyla geçen ve diğer şartları taşıyan kişiler, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda bulunan Arabuluculuk Siciline kayıt olmak zorundadırlar.

 9. Sürekli Eğitim: Arabulucuların mesleklerini icra ederken güncel kalmaları ve gelişmeleri takip edebilmeleri için belirli aralıklarla sürekli eğitim alması zorunludur.

Arabuluculuk Mesleğinde Kariyer

Arabuluculuk mesleğinde kariyer yapmak, çeşitli avantajlara sahip olmanıza olanak tanır. Ancak bu alanda başarılı bir kariyerin ardında sadece eğitim ve sertifikasyonlar değil, aynı zamanda kişisel yetenekler, beceriler ve sürekli bir öğrenme anlayışı da bulunmaktadır. İşte arabuluculuk mesleğinde kariyer yapmayı düşünenler için bilinmesi gerekenler:

Arabuluculuğun Avantajları:

 1. Esnek Çalışma Saatleri: Arabulucular, genellikle kendi takvimlerini belirleyebilirler. Bu, iş ve özel yaşam arasında denge kurmayı kolaylaştırır.
 2. Kişisel Tatmin: İnsanların anlaşmazlıklarını çözmelerine yardımcı olmak, birçok arabulucu için büyük bir kişisel tatmin kaynağıdır.
 3. Farklı Alanlarda Uzmanlık: Arabuluculuk, birçok farklı alanda (ticaret, aile hukuku, emlak, iş hukuku vb.) uygulanabilir. Bu, uzmanlaşmak istediğiniz bir alana odaklanmanıza olanak tanır.

Kariyer Yolu ve Gelişim:

 1. Eğitim ve Sertifikasyon: Türkiye’de arabulucu olabilmek için belirli eğitimleri tamamlamak ve sertifikasyon almak gerekmektedir. Bu adımlar, mesleğe giriş için zorunludur.
 2. Sürekli Eğitim: Arabuluculuk alanında sürekli olarak yeni yöntemler, yaklaşımlar ve bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sürekli öğrenme ve eğitim, kariyerinizde ilerlemeniz için kritik öneme sahiptir.
 3. Uzmanlık Alanları: Arabuluculuk, birçok farklı sektör ve uyuşmazlık türünde uygulanabilir. Belirli bir alanda uzmanlaşmak, daha spesifik ve karmaşık uyuşmazlıkların çözümünde rol almanızı sağlar.
 4. Ağ Kurma: Arabuluculuk mesleğinde başarılı olmak için geniş bir profesyonel ağa sahip olmak önemlidir. Bu, yeni müşterilere ulaşmanıza ve sektördeki gelişmeleri takip etmenize yardımcı olur.

Gerekli Beceriler ve Özellikler:

 1. İletişim Becerileri: Arabulucunun, taraflar arasında etkili bir iletişim kurabilmesi gerekmektedir.
 2. Dinleme Becerileri: Tarafların endişelerini ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamak için aktif bir dinleyici olmalısınız.
 3. Sabır: Uyuşmazlıkların çözümü zor ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle sabırlı olmak, arabuluculuk mesleğinde kritik bir öneme sahiptir.
 4. Problem Çözme ve Yaratıcılık: Her uyuşmazlık benzersizdir ve arabulucunun, tarafların ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler önermesi gerekebilir.
 5. Tarafsızlık: Arabulucunun, taraflar arasında tarafsız kalabilmesi ve süreci nötr bir şekilde yönlendirebilmesi esastır.

Sonuç olarak, arabuluculuk mesleğinde kariyer yapmak, hem kişisel hem de profesyonel tatmin sağlayabilir. Ancak bu alanda başarılı olabilmek için sürekli eğitim, ağ kurma ve kişisel beceri geliştirme üzerine odaklanmak gerekmektedir.

Arabuluculuğun Toplumsal Faydaları

 1. Hızlı Çözüm: Arabuluculuk, mahkeme süreçlerine göre genellikle daha hızlı sonuçlanır. Bu, tarafların anlaşmazlıklarını daha kısa sürede çözerek zaman ve enerjilerini diğer önemli işlere yönlendirmelerini sağlar.
 2. Daha Az Maliyet: Mahkeme süreçleri, hem devlet hem de bireyler için maliyetlidir. Arabuluculuk, genellikle daha ekonomik bir alternatiftir.
 3. Mahkemelerin Yükünün Hafifletilmesi: Arabuluculuk, mahkemelerdeki dava yükünü azaltmaya yardımcı olur. Bu, mahkeme sistemini daha verimli hale getirir.
 4. Tarafların Kontrolü: Arabuluculukta taraflar, sonucun belirlenmesinde aktif bir rol oynarlar. Bu, daha tatmin edici ve kalıcı sonuçlara yol açabilir.
 5. Gizlilik: Arabuluculuk süreci gizlidir, bu da tarafların hassas bilgilerin kamuoyuna sızmasından endişe duymadan açıkça konuşabilmelerini sağlar.
 6. İlişkilerin Korunması: Arabuluculuk, taraflar arasındaki ilişkinin korunmasına yardımcı olabilir, çünkü süreç daha az çatışmalıdır ve taraflar arasında işbirliğine dayanır.
 7. Özelleştirilmiş Çözümler: Arabuluculuk, taraflara kendi ihtiyaçlarına ve koşullarına özgü çözümler bulma fırsatı sunar.

Arabuluculuk mesleğine adım atmak isteyenler için öneriler

 1. Eğitimi Ciddiye Alın: Arabuluculuk eğitimi, bu alanda başarılı olmanın temelidir. Eğitimlerinizi eksiksiz ve dikkatle tamamlayın.
 2. Mentor Bulun: Deneyimli bir arabulucunun rehberliği, kariyerinizin başlangıcında size büyük fayda sağlayabilir.
 3. Sürekli Öğrenme: Arabuluculuk alanındaki gelişmeleri ve en iyi uygulamaları takip edin. Sürekli öğrenme, bu meslekte başarının anahtarıdır.
 4. İyi İletişim Becerileri Geliştirin: Aktif dinleme, empati kurma ve etkili iletişim, arabulucunun en önemli becerilerindendir.
 5. Ağ Kurma: Mesleğinizde ilerlemeniz için diğer profesyonellerle ilişki kurun. Bu, hem iş fırsatları hem de bilgi paylaşımı için kritik öneme sahiptir.
 6. Etik İlkeleri Benimseyin: Arabuluculukta tarafsızlık, gizlilik ve profesyonellik gibi etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmak esastır.
 7. Uzmanlık Alanı Seçimi: Arabuluculuk çok geniş bir alandır. Belirli bir uzmanlık dalı seçerek, o alanda daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.
 8. Gerçekçi Beklentiler: Arabuluculuk mesleğine yeni başladığınızda, hemen yüksek gelirler ve yoğun bir müşteri portföyü beklemeyin. Sabırlı olun ve kariyerinizi adım adım inşa edin.

Arabuluculuk, hem bireyler hem de toplum için birçok fayda sağlar. Eğer bu alanda kariyer yapmayı düşünüyorsanız, doğru eğitim, sürekli öğrenme ve etik ilkelere bağlılıkla bu meslekte başarılı olabilirsiniz.

ilginizi çekebilir

Daha Farklı Programları Keşfet

Kalite Nedir

Kalite Nedir?

Kalite, bir ürünün veya hizmetin belirlenen gereksinimlere ve müşteri beklentilerine ne ölçüde uyduğunu gösteren bir kavramdır. Kalite, müşteri memnuniyetini sağlamada ve rekabetçi avantaj elde etmede

İnceleyin
ISO Belgeleri Ne İşe Yarar

ISO Belgeleri Ne İşe Yarar?

ISO belgeleri, uluslararası standartlara uygun kalite yönetim sistemlerine sahip olduğunu gösteren belgelerdir. ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), çeşitli sektörlerde en iyi uygulamaları belirleyerek, işletmelerin verimliliklerini artırmalarına,

İnceleyin
İletişim

Acadezone Yanınızda!

Eğtiim programlarımız ile ilgili tüm süreçlerde sizlere koşulsuz en iyi hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz. Deneyimli kadromuz ve uluslararası ölçekteki ekibimiz ile sizlere her destek olabiliriz.

Bize Ulaşın
1
FOOTER

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

Aklınıza Takılan Soruları Bize İletin  SMSE-Posta